9 พ.ค. 2561  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลรายงานพัฒนาการเชิงบวกในไตรมาสที่ 1 แม้ว่าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจะประสบปัญหาการขนส่งในอเมริกาเหนือ และค่าเงินที่ผันผวนในไตรมาสนี้

เฮงเค็ลมียอดขายเติบโตเป็นบวก และมีกำไรขั้นต้นและกำไรต่อหุ้นที่ดีขึ้น

  • ยอดขายอยู่ที่ 4,835 ล้านยูโร ส่วนการเติบโตของยอดขายปกติ (Organic Sales Growth) อยู่ที่ +1.1% น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา -4.5% โดยได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวน 8.6%
  • ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT)* ปรับดีขึ้น +50 จุด เป็น 17.4%
  • กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS)* เติบโตขึ้น +1.4% เป็น 1.43 ยูโร โดยได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวน 6.4%
  • การให้บริการในอเมริกาเหนือกำลังได้รับการแก้ไขตามแผน เพื่อให้บริการตามปกติได้ในช่วงไตรมาสที่ 2
  • ยืนยันภาพรวมที่คาดการณ์ไว้ในปี 2561

“เฮงเค็ลมีพัฒนาการที่เป็นบวกในไตรมาสที่ 1 แม้ว่าธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคจะประสบปัญหาการขนส่งในอเมริกาเหนือ เรามียอดขายปกติที่เติบโตขึ้นและยังปรับเพิ่มส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) รวมทั้งมีกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิดีขึ้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากค่าเงินที่ผันผวน จากผลการดำเนินงานดังกล่าวเฮงเค็ลยืนยันภาพรวมที่คาดการณ์ไว้ในปี 2561 และจะเดินหน้าสร้างการเติบโตของผลกำไร” ฮานส์ แวน ไบเล่น ซีอีโอ ของเฮงเค็ล กล่าว

“ในไตรมาสแรก เราต้องเผชิญผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนเป็นพิเศษ ซึ่งส่งผลต่อรายงานยอดขายที่ 8.6% หรือราว 400 ล้านยูโร นอกจากนี้กำไรจากการดำเนินงานและกำไรต่อหุ้นก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินที่ผันผวนเช่นกัน” ฮานส์ แวน ไบเล่น อธิบาย

“ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว เรามียอดขายปกติที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่วนกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายที่ยังต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาการส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาเหนือซึ่งเรารายงานไปแล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว “การให้บริการในอเมริกาเหนือกำลังได้รับการแก้ไขตามแผน เพื่อให้บริการตามปกติในช่วงไตรมาสที่ 2”

ผลการดำเนินงานด้านยอดขายและกำไรในไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ยอดขายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 อยู่ที่ 4,835 ล้านยูโร ยอดขายปกติซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการและการตัดทอนการลงทุน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายที่ 8.6% การเข้าซื้อกิจการและการตัดทอนการลงทุนมีส่วนต่อการเติบโตของยอดขายที่ 3.0% และยอดขายถือว่าน้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา 4.5%

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มียอดขายปกติเติบโตดีเยี่ยมที่ 4.7% ส่วนกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ มีการเติบโตของยอดขายปกติลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 4.3% เนื่องจากปัญหาการจัดส่งสินค้าในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาเหนือ ในขณะที่กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีรายงานตัวเลขยอดขายปกติที่ติดลบเล็กน้อยที่ 0.7%

ตลาดเกิดใหม่ยังคงสร้างการเติบโตของยอดขายปกติได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยมียอดขายปกติเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 6.9% ส่วนตลาดอิ่มตัวในประเทศพัฒนาแล้วมียอดขายปกติติดลบที่ 2.8% เนื่องจากปัญหาการจัดส่งสินค้าในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในอเมริกาเหนือ

ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก มียอดขายเติบโตขึ้น 0.2% ส่วนในยุโรปตะวันออก ยอดขายเติบโต 7.6% แอฟริกาและตะวันออกกลาง ยอดขายเติบโต 8.6% ในอเมริกาเหนือ มียอดขายลดลง 6.5% เนื่องจากปัญหาการจัดส่งสินค้าในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ละตินอเมริกา ยอดขายเติบโต 7.3% และเอเชียแปซิฟิก มียอดขายเพิ่มขึ้น 4.2%

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 842 ล้านยูโร ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 854 ล้านยูโร โดยผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนอยู่ที่ 6.2%

รายได้จากการขาย (EBIT) เพิ่มขึ้น 0.5 จุด ไปอยู่ที่ 17.4%

กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) เติบโตขึ้น 1.4% จาก 1.41 ยูโร ไปอยู่ที่ 1.43 ยูโร ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการเติบโตของ EPS อยู่ที่ 6.4%

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายอยู่ที่ 6.2% สูงกว่าไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 4.9%

เงินทุนสุทธิของเฮงเค็ล จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 อยู่ที่ -3,247 ล้านยูโร (เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม อยู่ที่ -3,225 ล้านยูโร)

ผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวทำยอดขายปกติเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น 4.7% ในไตรมาสแรก มียอดขาย 2,270 ล้านยูโร ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,295 ล้านยูโร ส่วนกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ 410 ล้านยูโร น้อยกว่าไตรมาสแรกของปี 2560 เล็กน้อย ส่วนผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้ว อยู่ที่ 18.1% เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ด้านกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายปกติลดลง 4.3% ในไตรมาสแรก ทั้งนี้หากไม่เกิดปัญหาด้านการขนส่งสินค้าในอเมริกาเหนือ คาดว่ายอดขายน่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้ว ในภาพรวมยอดขายอยู่ที่ 965 ล้านยูโร น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,011 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 161 ล้านยูโร ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้ว ส่วนผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้ว มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ 16.7%

สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีการเติบโตของยอดขายลดลงเล็กน้อยที่ 0.7% ในไตรมาสแรก หากไม่เกิดปัญหาด้านการขนส่งสินค้าในอเมริกาเหนือคาดว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนน่าจะมีการเติบโตที่ดี ส่วนยอดขายโดยรวมอยู่ที่ 1,569 ล้านยูโร เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,726 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 291 ล้านยูโร ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2560 ส่วนผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้น 1.2 จุดไปอยู่ที่ 18.5%

ยืนยันภาพรวมปี 2561

ในปีนี้เฮงเค็ลคาดว่าสถานการณ์ของตลาดจะยังคงผันผวนและไม่แน่นอน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงมีอยู่ โดยเฮงเค็ลคาดว่าเมื่อเทียบกับปี 2560 เงินเหรียญสหรัฐจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินยูโร และค่าเงินที่สำคัญบางสกุลในตลาดเกิดใหม่จะอ่อนค่าลง นอกจากนี้เฮงเค็ลคาดว่าต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับปีงบประมาณ 2561 เฮงเค็ลยืนยันตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2561 โดยคาดว่าจะสร้างยอดขายปกติให้เติบโตได้ 2-4% โดยกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวและกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนน่าจะมีการเติบโตตามตัวเลขดังกล่าว ส่วนกลุ่มธุรกิจบิวตี้แคร์น่าจะเติบโตระหว่าง 0-2% สำหรับผลตอบแทนจากการขายที่ปรับปรุงแล้ว (EBIT) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 17.5% จากทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งจากความไม่แน่นอนของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราโดยเฉพาะแนวโน้มของค่าเงินเหรียญสหรัฐ เฮงเค็ลคาดว่าจะสามารถเพิ่มกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเป็นเงินยูโร ได้ระหว่าง 5-8%

* ปรับปรุงตัวเลขแล้วจากค่าใช้จ่าย/กำไรในการต่อรองราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 109
+66 (0) 2716 6466
harucha@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม