9 เม.ย. 2561  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ลจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561

เฮงเค็ลประกาศจ่ายเงินปันผลสูงเป็นประวัติการณ์

ในการประชุมสามัญประจำปีของ Henkel AG & Co. KGaA ผู้ถือหุ้นได้โหวตเห็นชอบทุกวาระ โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดราว 1,300 คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่ดุสเซลดอร์ฟเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

ข้อสรุปการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญประจำปีได้เห็นชอบตามที่คณะผู้บริหารองค์กรนำเสนอ ให้จ่ายเงินปันผลสูงขึ้น 10.5% ต่อหุ้นบุริมสิทธิ โดยอยู่ที่ 1.79 ยูโร (ปีก่อนหน้าคือ 1.62 ยูโร) และสูงขึ้น 10.6% ต่อหุ้นสามัญ โดยอยู่ที่ 1.77 ยูโร (ปีก่อนหน้าคือ 1.60 ยูโร) เงินปันผลต่อหุ้นทั้ง 2 ประเภทถือว่าสูงที่สุดเท่าที่เฮงเค็ลเคยมีมา โดยเงินปันผลมีสัดส่วนอยู่ที่ 30.7% ของรายได้สุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและรายการพิเศษ และคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นราว 780 ล้านยูโร

คณะกรรมการกำกับและคณะกรรมการผู้ถือหุ้นที่ได้รับเลือก

เมื่อจบการประชุมสามัญประจำปี 2561 โยฮันน์-คริสทอปห์ เฟรย์ ได้ลาออกจากคณะกรรมการกำกับ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการผู้ถือหุ้น แทนที่บอริส คาแนสซา ซึ่งลาออกจากคณะกรรมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 และฟิลิปป์ สโคลส์ ได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการกำกับ แทนที่โยฮันน์-คริสทอปห์ เฟรย์

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 109
+66 (0) 2716 6466
harucha@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน

ข้อมูลเพิ่มเติม