23 ก.พ. 2561

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

พนักงานเฮงเค็ล ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดในจังหวัดชลบุรี

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยกลุ่มจิตอาสาเก็บขยะ Trash Hero และอาสาสมัคร ซึ่งรวมตัวกันในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อเก็บขยะบริเวณชายหาดของบ้านแสมสาร จังหวัดชลบุรี

เฮงเค็ลมีโรงงานผลิต 2 แห่งของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวและบิวตี้แคร์ ในจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเทคโนโลยีกาวในจังหวัดใกล้เคียงคือสมุทรปราการด้วย จึงเป็นสาเหตุในการเลือกจัดกิจกรรมดังกล่าวที่จังหวัดชลบุรี

หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเก็บขยะ ทีมงานรู้สึกยินดีในความสำเร็จที่ช่วยทำให้ชายหาดสะอาดขึ้น โดยความยั่งยืนถือเป็นหนึ่งในคุณค่าองค์กรของเฮงเค็ล และการทำความสะอาดชายหาดในจังหวัดชลบุรี ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมของเรา

Trash Hero มีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงการที่มีความยั่งยืนเพื่อชุมชน โดยกำจัดขยะที่มีอยู่และลดการสร้างขยะโดยรณรงค์ให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย*

*ที่มา: https://trashhero.org/our-mission/

พนักงานของเรา และอาสาสมัครจากบ้านแสมสาร ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดของบ้านแสมสาร จังหวัดชลบุรี

พนักงาน ร่วมกันเก็บขยะจากชายหาดอย่างเต็มที่

ข้อมูลเพิ่มเติม