22 ก.พ. 2561  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

เฮงเค็ล เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560

เฮงเค็ล มีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เข้มแข็งในปี 2560

 • ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกครั้ง
 • พนักงานมากกว่า 50,000 คนทำงานในฐานะทูตความยั่งยืน
 • ร่วมมือกับพันธมิตรในการหยุดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทร
 • ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ในดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศ

“ในปี 2560 เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าที่ชัดเจนในการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืน และสามารถไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ เราภูมิใจที่องค์กรจัดอันดับระหว่างประเทศหลายแห่งเห็นถึงความพยายามของเรา และจัดให้เฮงเค็ลอยู่ในอันดับที่ดีเยี่ยม รวมทั้งยกย่องให้เราเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในด้านความยั่งยืน” แคทริน เมนเจส รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าว

สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

เฮงเค็ลต้องการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคม ในขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ได้ 3 เท่าภายในปี 2573 โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่ก้าวหน้าตามเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ปี 2563 (เมื่อเทียบกับปีฐานคือ 2553) ดังนี้

 • การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ต่อผลผลิตหนึ่งตัน) ลดลง 24%
 • ปริมาณของเสีย (ต่อผลผลิตหนึ่งตัน) ลดลง 32%
 • การใช้น้ำ (ต่อผลผลิตหนึ่งตัน) ลดลง 24%
 • ความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำงาน) เพิ่มขึ้น 17%
 • ยอดขายสุทธิ (ต่อผลผลิตหนึ่งตัน) เพิ่มขึ้น 5%
 • โดยภาพรวม เฮงเค็ลพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่ได้กับการส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือ environmental footprint ดีขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีฐานคือ 2553 โดยภายในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้ได้ 75%

จากความตกลงปารีส (Paris Climate Agreement) และความเห็นชอบของคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นจากนานาประเทศ ให้จำกัดภาวะโลกร้อนอย่างมีนัยสำคัญโดยระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส เฮงเค็ลมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเชิงรุกในการปกป้องสภาพภูมิอากาศดังกล่าวด้วย เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการผลิตทั้งหมดให้ได้ 75% ภายในปี 2573 เฮงเค็ลยังพยายามที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งที่ผลิตเชื้อเพลิงหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี 2573 โดยระหว่างทางเฮงเค็ลตั้งเป้าว่าต้องทำให้ได้ 50% ของเป้าหมายภายในปี 2563 ทั้งนี้ เฮงเค็ลดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ระยะยาวในการเป็นบริษัทที่ปกป้องสภาพภูมิอากาศของโลก

ฝึกอบรมพนักงานมากกว่า 50,000 คนให้เป็นทูตความยั่งยืน

“เราต้องขอบคุณความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของพนักงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในปี 2560” แคทริน เมนเจส กล่าว “นับตั้งแต่ปี 2555 เราได้ฝึกอบรมพนักงานแล้วมากกว่า 50,000 คนให้เป็นทูตความยั่งยืน ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มด้านการศึกษาต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดที่เฮงเค็ลเคยทำมาจนถึงปัจจุบัน เราไม่เพียงให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนกับพนักงาน แต่เราต้องการกระตุ้นให้เขานำความรู้เหล่านั้นไปบอกต่อกับเพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า รวมถึงเด็กๆ ในโรงเรียน เพื่อประโยชน์ต่อสังคม การทำเช่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเด็นเรื่องความยั่งยืนมีบทบาทที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคน”

ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืนที่มากกว่า

นอกจากการฝึกอบรมพนักงานแล้ว เฮงเค็ลยังชวนพันธมิตรทุกส่วนในห่วงโซคุณค่ามามีส่วนร่วมด้วย เช่น บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับพลาสติก แบงก์ ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่มุ่งหยุดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรและสร้างโอกาสให้กับคนยากคน โดยจัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะพลาสติกขึ้นในเฮติ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำขยะพลาสติกที่เก็บได้มาแลกเปลี่ยนเป็นเงิน ซึ่งถือเป็นการบริจาคในรูปแบบของการทำงานเพื่อสังคม พลาสติกที่รวบรวมได้จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่เป็นวัสดุรีไซเคิล ซึ่งส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำ ในดัชนีและการจัดอันดับระหว่างประเทศ

ความพยายามและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเฮงเค็ล ได้แสดงให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความยั่งยืน องค์กรจัดอันดับ และตลาดทุนเห็น จนเฮงเค็ลได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท “ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและส่วนบุคคล” ในการจัดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices ทั้งในยุโรปและทั่วโลก นอกจากนี้เฮงเค็ลยังถูกจัดอยู่ในอันดับของดัชนีอื่นๆ เช่น

 • ดัชนี ECPI
 • ดัชนีความยั่งยืน Ethibel
 • ดัชนีความยั่งยืน Euronext Vigeo Eiris
 • ดัชนีจริยธรรม FTSE4Good อย่างต่อเนื่องถึง 17 ปี
 • ดัชนี Global Challenges
 • ดัชนี MSCI ESG Leaders and SRI
 • ดัชนี STOXX Global ESG Leaders

ในการจัดอันดับของ Oekom Research and Sustainalytics เฮงเค็ลอยู่ในตำแหน่งบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ดำเนินอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่ www.henkel.com/sustainability

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
หฤชา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 109
+66 (0) 2716 6466
harucha@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน