21 ก.พ. 2561

ได้รับรางวัลด้านการสนับสนุนยอดเยี่ยมจากฟอร์ด

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับการยอมรับด้านการสนับสนุนที่เป็นเลิศ

จากซัพพลายเออร์จำนวนเกือบ 100 รายในประเทศไทย เฮงเค็ลเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลที่แสดงถึงความสามารถที่รอบด้านนี้ รางวัลดังกล่าวเปรียบเสมือนการยอมรับว่าเฮงเค็ลคือคู่ค้าสำคัญที่ให้การสนับสนุนอย่างยอดเยี่ยม และแสดงให้เห็นถึงความพยายามและความรับผิดชอบของทีมงานที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา ทีมงานของเฮงเค็ลได้รับคะแนน super G จากฟอร์ดในระดับเต็มถึง 9 เดือนจากทั้งหมด 12 เดือน และในจำนวนนั้นยังได้รับคะแนนเต็มต่อเนื่องกันถึง 7 เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงธันวาคม

เกณฑ์การให้คะแนนได้พิจารณาจาก 3 ส่วนคือ คุณภาพการขนส่ง การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการ โดยมีคะแนนเต็ม 100 และจะมีการให้คะแนนซัพพลายเออร์ในทุกๆ เดือน ซึ่งเฮงเค็ลได้รับคะแนนเต็ม 100 ถึง 9 เดือน จากการส่งมอบสินค้าคุณภาพและการให้บริการที่รวดเร็วอย่างสม่ำเสมอ

การทำงานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็งระหว่างทีมฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายบริการลูกค้าด้านเทคนิค และซัพพลายเชน ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากทีมออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ที่เซี่ยงไฮ้ และโรงงานผลิตในดานยัง ประเทศจีน

ทีมงานจากหลายฝ่ายของเฮงเค็ลได้เรียนรู้ความสำเร็จจากประเทศอื่นๆ และประสบการณ์จากการเปิดตัวในครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อนำมาสร้างวิธีการเชิงรุก เช่น การบริหารจัดการซัพพลาย และการรับมือกับความท้าทายด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ เป็นต้น โดยตัวอย่างที่โดดเด่นคือการเปิดตัวฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นปรับโฉม ปี 2560 ซึ่งไม่เกิดปัญหาด้านซัพพลายหรือคุณภาพเลย

เฮงเค็ล ประเทศไทย ให้การสนับสนุนโรงงานผลิตรถยนต์ของฟอร์ด ประเทศไทย ในด้านการออกแบบและโซลูชั่นส์ยานยนต์ประสิทธิภาพสูงมาตั้งแต่ปี 2555 รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างเฮงเค็ลกับฟอร์ดในประเทศไทยและทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

ตัวแทนจากเฮงเค็ล ประเทศไทย และเอเชียแปซิฟิก รับรางวัลการสนับสนุนยอดเยี่ยม หรือ Best Support Award ในงานประชุมซัพพลายเออร์ Ford Thailand Manufacturing

รางวัลด้านการสนับสนุนยอดเยี่ยม หรือ Best Support Award เป็นการยอมรับว่าเฮงเค็ลได้ให้การสนับสนุนฟอร์ดอย่างยอดเยี่ยม