25 ม.ค. 2561

ได้รับการยอมรับในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับรางวัล Gold Supplier Award

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับรางวัลซัพพลายเออร์ระดับโกลด์ หรือ Gold Supplier Award เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 จากไทยเบฟเวอเรจ (ไทยเบฟ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของเอเชีย

รางวัลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสามารถของเฮงเค็ลในการจัดหากาวประสิทธิภาพสูง และสะท้อนการทำงานเป็นทีมที่ดี ซึ่งช่วยผลักดันความสำเร็จของไทยเบฟ เราช่วยเพิ่มความเสถียรและเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายโดยรวมให้กับลูกค้า

รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ระดับคือซิลเวอร์ และโกลด์ โดยวัดจากผลคะแนนรวมที่ให้โดยทีมงานตัดสินของไทยเบฟ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งให้คะแนนใน 4 หมวดหมู่ ได้แก่ คุณภาพ การขาย การขนส่ง และด้านเทคนิค โดยไทยเบฟเริ่มมอบรางวัลนี้ในปี 2559 ให้แก่ซัพพลายเออร์ที่มีความโดดเด่น เพื่อยกย่องในประสิทธิภาพ และสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้ชนะเลิศรางวัลโกลด์ ซึ่งช่วยตอกย้ำว่าเฮงเค็ลเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในการจัดหาโซลูชั่นประสิทธิภาพสูง และส่งมอบสินค้าได้รวดเร็วมากที่สุด

ตัวแทนของเฮงเค็ล ประเทศไทย รับมอบรางวัลในนามของบริษัท

รางวัลดังกล่าวแสดงถึงการยอมรับความสามารถที่โดดเด่นของเฮงเค็ลใน 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ การขาย การขนส่ง และด้านเทคนิค