เมนู
ค้นหา
Henkel-Tailand-adhesive-technology-factory-Bangpakong

สร้างความสัมพันธ์กับนักศึกษาปริญญาโท

ในเดือนพฤษภาคม บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัดให้การต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท 12 คนจากมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์ในประเทศอังกฤษซึ่งมาเยี่ยมชมสำนักงานในเมืองไทย


กลุ่มนักศึกษาปริญญาโทจากสาขาลอจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชนได้เยี่ยมชมสำนักงานของเฮงเค็ลในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทัศนศึกษาในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยแครนฟิลด์

นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชั่นและเทคโนโลยีกาวในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และสมาร์ทโฟน ในขณะเดียวกันพวกเขายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานของเฮงเค็ลจากประสบการณ์ตรงซึ่งเน้นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

นักศึกษาท่านหนึ่งรู้สึกประทับใจกับโปรแกรมความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองบรรษัทของเฮงเค็ล และได้พูดว่า “การมีส่วนร่วมทางสังคมของเฮงเค็ล อาทิ การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชีย หรือให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่ครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น”