Aquence (เอเควนซ์)

Aquence (เอเควนซ์) แบรนด์ภายใต้เฮงเค็ลเพื่อนวัตกรรมและโซลูชั่นด้านกาวสูตรน้ำ (water-based) ที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน ในฐานะผู้นำตลาดด้านกาวสูตรน้ำ เอเควนซ์ ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้นทุนการผลิตโดยรวมของลูกค้า บันทึกความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมผ่านโซลูชั่นพิเศษของเราสะท้อนให้เห็นคำมั่นสัญญาที่เรามีให้ลูกค้าของเราต่อเนื่องตลอดมาด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Aquence (เอเควนซ์)

เราพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์เอเควนซ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำและเป็นโซลูชันกาวสูตรน้ำที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ เราพยายามคาดการณ์ความเป็นไปได้และหาทางแก้ไขปัญหาที่ท้าทายของลูกค้าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.henkel-adhesives.com (ภาษาอังกฤษ)