คอลเลคชั่นของฉัน

เฮงเค็ลสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมโดยพนักงาน ทั่วโลก

พนักงานของเฮงเค็ลเป็นผู้ทำให้ยุทธศาสตร์ความยั่งยืนประสบผลสำเร็จ ด้วยการสร้างความแตกต่างผ่านการอุทิศตนในหน้าที่การงาน เผยแพร่ความรู้และความเชี่ยวชาญ พนักงานร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านชีวิตการทำงานและการเป็นสมาชิกของสังคมที่ดี พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับลูกค้าของเฮงเค็ล กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม พัฒนายุทธศาสตร์ และสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับบริษัท สิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องการผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนยิ่งขึ้นไปอีก

เฮงเค็ลมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 50,000 คน บริษัทสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคมที่หลากหลาย ตั้งแต่โครงการอาสาสมัครภายในชุมชนไปจนถึงสำนักงานเฮงเค็ลทั่วโลก

การฝึกอบรมเพื่อสานต่อความยั่งยืน: โครงการทูตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โครงการทูตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นโครงการด้านการศึกษาที่สำคัญ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในประเด็นของความยั่งยืน
เริ่มต้นขึ้นในปี 2555 เฮงเค็ลมีจำนวนทูตทั้งหมด 10,000 ราย ใน 79 ประเทศ เป้าหมายของบริษัทคือฝึกอบรมพนักงานกว่า 50,000 ราย และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนทุกสำนักงาน ทั้งกับลูกค้า โรงเรียนและสังคม

764834

I Ambassador...

Open Slideshow Ambassador Sina Mohr in front of screens

... เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน, ทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยสร้างพลังงานบวก ณ สำนักงาน (ซิน่า มอร์, เจ้าหน้าที่ควบคุมพลังงาน ณ โรงไฟฟ้า สำนักงานใหญ่

Open Slideshow

… เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้แก่เยาวชนและปลูกฝังให้รักษ์โลกและสร้างอนาคตของตัวเอง (ยายุน หลิว, นักวิจัยและพัฒนาด้านกาวที่มีแรงยึดติดสูง)

Open Slideshow

... เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืน, ทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยสร้างพลังงานบวก ณ สำนักงาน (ซิน่า มอร์, เจ้าหน้าที่ควบคุมพลังงาน ณ โรงไฟฟ้า สำนักงานใหญ่

Open Slideshow Two female employees discussing sustainability and holding tablet

… เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้แก่เยาวชนและปลูกฝังให้รักษ์โลกและสร้างอนาคตของตัวเอง (ยายุน หลิว, นักวิจัยและพัฒนาด้านกาวที่มีแรงยึดติดสูง)

พนักงานสอนหนังสือเด็กที่โรงเรียน

โครงการทูตของเฮงเค็ลรวมไปถึง ทูตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งไปสอนเด็กที่โรงเรียนประถมเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านความยั่งยืน ที่บ้านและอธิบายว่า แต่ละคนสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร เด็กนักเรียนอายุ 8-10 ปี สามารถประหยัดพลังงานและน้ำในห้องน้ำได้ ผ่านวิธีการเรียนการสอนที่สนุกและให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ถึงตอนนี้ เราสามารถเข้าถึงนักเรียนจำนวนกว่า 84,000 คน ใน 47 ประเทศทั่วโลก กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ทูตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีโอกาสพิเศษในการอธิบายให้เด็กได้เข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านความยั่งยืนและพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

รับชมทั้งหมด:

30/4/2557

Sustainability Film for Kids

This educational video is shown to school children worldwide in order to show how they can make a contribution to sustainability.

62286

สร้างหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง

ความมุ่งมั่น“พร้อมก้าวไปสู่อนาคต!” มีไว้สำหรับฝึกอบรมพนักงานขายทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการขาย ซึ่งมีขอบเขตกว้างไปกว่าโครงการทูตแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ความรู้ดังกล่าวถูกนำไปใช้ในโครงการร่วมกับลูกค้าที่เป็นคู่ค้ากับเฮงเค็ล อาทิ ด้านขนส่ง โดยการสนับสนุนการซื้อขายที่ยั่งยืน การฝึกอบรม ให้เกิดความร่วมมือรูปแบบใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับประเด็นการขายอย่างยั่งยืน

MIT: ‘การเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้’

เราสนับสนุนโครงการอาสาสมัครสำหรับพนักงานปัจจุบันและพนักงานที่เกษียณไปแล้ว โครงการ ‘การเปลี่ยนแปลงเพื่อวันพรุ่งนี้’ (MIT) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2541 โดยได้ปรับปรุงโรงเรียนอนุบาลในท้องถิ่น และสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการศึกษา, กิจกรรมวันหยุดสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส, อาสาสมัครนักดับเพลิงรุ่นเยาว์, สร้างสถานเด็กกำพร้าในประเทศบุรุนดี แอฟริกา และสนับสนุนโค้ชฟุตบอลรุ่นเยาว์ เป็นต้น

นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการบริจาคสิ่งของและเงินสมทบ เช่นเดียวกับการแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญและใช้เวลาเหล่านั้นโดยไม่ถูกหักเงินเดือน
หลักการเบื้องต้น คือ ยิ่งโครงการใหญ่ ยิ่งได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจาก       เฮงเค็ล  ผ่านความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงจากพนักงานปัจจุบันและพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว รายงานโครงการ ทรัพยากรต่างๆ จะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส และในที่ที่มีความต้องการสูงสุด

พนักงานทุกคนสามารถลงชื่อสำหรับรับบริจาคเงินหรือสิ่งของ สำหรับโครงการเฉพาะของตน หรือสำหรับการรับเงินพิเศษกับการใช้เวลาไปกับงานอาสาสมัคร

การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆ อาทิ การฝึกทำงานเป็นทีม, สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน, และการได้สร้างตัวตนกับนายจ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ได้มาจากรายงานเท่านั้น นอกจากนี้อาสาสมัครยังเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเฮงเค็ลและสังคมภายนอก เปรียบเสมือน ‘ทูตตัวแทน’ ของบริษัทและวัฒนธรรมองค์กร

การจัดตั้งอาสาสมัครองค์กร (โครงการ MTI) เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในบริษัทสัญชาติเยอรมันที่บรรจุโครงการช่วยเหลือสังคมโดยพนักงานและพนักงานที่เกษียณ เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ
MIT มีอยู่ในทุกสำนักงานเฮงเค็ลทั่วโลก มีตัวอย่างมากมายแสดงให้เห็นความสำเร็จของโครงการ

Gabriele Haak with one-year-old Betty

MIT ในยูกันดา: Children of Sonrise

มากกว่า 2 ปี พนักงานเฮงเค็ล เกเบรียล ฮาค ได้ไปเป็นอาสาสมัครที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าถึง 3 แห่งซึ่งดำเนินการโดย โครงการเกี่ยวกับ  คริสตจักร‘คณะบาทหลวง ‘Sonrise’ ในประเทศยูกันดา ในหนึ่งปี เธอได้อุทิศตนเพื่อเด็กเหล่านั้นด้วยความรักหลายครั้งด้วยกัน

MIT ในจีน: Love in Boxes

ในปี 2555 โครงการ ‘Grateful Green’ เริ่มขาดแรงผลักดันในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากในประเทศจีนพนักงานเฮงเค็ล ลูซี่ ชาง ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ มีความคุ้นเคยกับแคมเปญบริจาคเงินในทุกปีก่อนตรุษจีน กล่องขนาดเล็กจะถูกส่งไปให้อาสาสมัครซึ่งจะใส่เสื้อกันหนาว, หนังสือ, ผลิตภัณฑ์ความงาม ขนม และของตกแต่ง หลังจากนั้นกล่องของขวัญจะถูกส่งไปยังเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศจีน

Das Henkel-Helferteam bejubelt

พนักงานเฮงเค็ลช่วยเหลือในโอลิมปิกส์ 2016

“แข็งแกร่ง ไปด้วยกัน” เป็นคติประจำโอลิมปิกส์ครั้งพิเศษในเยอรมนีซึ่งจึดขึ้นที่เมืองฮันโนเฟอร์ ปี 2559พนักงานเฮงเค็ลจำนวน 50 คน เข้าร่วมในฐานะอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสำหรับผู้ที่พิการทางสมองและร่างกาย

หน่วยธุรกิจและการมีส่วนร่วมของแบรนด์

นอกเหนือไปจากการมีส่วนร่วมของเฮงเค็ลในลักษณะองค์กร แบรนด์และหน่วยธุรกิจของเราได้เป็นกลายเป็นหุ้นส่วนทางสังคมทั่วโลกเช่นกัน