คอลเลคชั่นของฉัน

ผู้แทน 10,000 คนเพื่อโลกที่ยั่งยืนยิ่งกว่าเดิม

โครงการ “ผู้แทนด้านความยั่งยืน” เป็นหนึ่งในแนวคิดริเริ่มการฝึกอบรมที่มีความสำคัญที่สุดของเราในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กนักเรียน

ทิม เพทซินน่า ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กนักเรียนระหว่างการดำเนินโครงการความยั่งยืนในโรงเรียนดาราคาม

พนักงานเฮงเค็ลประมาณ 10,000 คนได้เป็นผู้แทนด้านความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี 2555

ถ้าเราต้องการบรรลุเป้าหมายการเพิ่มคุณค่าสามเท่าเมื่อเทียบกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราภายในปี 2573 เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรามุ่งส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนด้านความยั่งยืนให้แก่พนักงานทุกคน และส่งเสริมพนักงานให้สื่อสารความสำคัญของความยั่งยืนแก่ผู้อื่น

หนึ่งในแนวคิดริเริ่มด้านการศึกษาที่มีความสำคัญที่สุดของเราคือโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลซึ่งเริ่มขึ้นในปี 2555 เพื่อจุดประกายให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในประเด็นด้านความยั่งยืน นับตั้งแต่นั้นมา เฮงเค็ลได้ฝึกอบรมพนักงานประมาณ 10,000 คนใน 79 ประเทศ

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนด้านความยั่งยืนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนระดับประถม สอนให้พวกเขารู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เราได้เข้าถึงเด็กนักเรียนประมาณ 84,000 คนใน 47 ประเทศ

ปัจจุบัน มีผู้จัดการกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเฮงเค็ล ประเทศไทยที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้แทนด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เฮงเค็ล ประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนโครงการความยั่งยืนนี้ในการคัดเลือกโรงเรียนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสะเต็มศึกษา

โรงเรียน 5 แห่งได้แก่โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

โครงการนี้ได้รับการต่อยอดในปี 2557 ด้วยแนวคิด “(Y)our move toward sustainability” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานใช้ความยั่งยืนในการทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น การประหยัดพลังงาน และการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ในปี 2558 มีการเปิดตัวอีกหนึ่งแนวคิดริเริ่ม “Say yes! to the future” ผู้แทนฝ่ายขายของเฮงเค็ลทั่วโลกได้รับการฝึกอบรมด้านความยั่งยืนที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการขาย ซึ่งเป็นการก้าวล้ำกว่าเนื้อหาของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนแล้ว ผู้แทนฝ่ายขายของเฮงเค็ลยังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในโครงการที่ดำเนินการร่วมกับลูกค้าร้านค้าปลีกของเรา อาทิในการขนส่ง หรือในการสนับสนุนการตัดสินใจซื้ออย่างยั่งยืน นอกจากการส่งเสริมความยั่งยืนด้านการขาย ยังมีการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลกสำหรับความร่วมมือด้านการขายที่เป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อริเริ่มความร่วมมือรูปแบบใหม่

2:57 นาที

Sustainability Film for Kids

This educational video is shown to school children worldwide in order to show how they can make a contribution to sustainability.

30/4/2557

รับชมทั้งหมด: