เมนู
ค้นหา
Sustainability Stage Image

การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้คนและโลกใบนี้

ความยั่งยืนเป็นประเด็นร้อนในความสนใจของผู้คน แต่ไม่ใช่หัวข้อใหม่ในความสนใจของพวกเขา ผู้คนและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกได้ดำเนินการต่าง ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมมาเป็นเวลาหลายปี

ความพยายามเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันมากขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากระดับและความเร่งด่วนของความท้าทายนี้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาในกรุงริโอเดอจาเนโร ปี 2535 ตลอดจนการรณรงค์ที่ชื่อว่า Fridays for Future ทำให้เห็นความตระหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องโลกของเราและทรัพยากรของโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

การมีส่วนร่วมของเราเพื่อความยั่งยืนในปี 2563

บุคลากรและทีมงานของเรามีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนอย่างโดดเด่นในปี 2563 แม้ว่าจะมีความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ด้วยการทำงานร่วมกัน เราจึงสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่สำคัญได้ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยประหยัดทรัพยากรและลดของเสียลงได้

ไฮไลท์การนำเสนอ ได้แก่

  • เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการที่ตอบสนองต่อ
    ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในปี 2563 แบรนด์ Nature Box และ N.A.E ของเราในขณะนี้ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แชมพูและสบู่ที่ช่วยประหยัดการใช้น้ำและลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ในขณะที่เรายังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนของแบรนด์ Pro Nature และประสบความสำเร็จในการนำเสนอแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนข้ามประเภทผลิตภัณฑ์ในชื่อแบรนด์ที่เรียกว่า Love Nature ยิ่งไปกว่านั้น ล็อคไทท์ แบรนด์เทคโนโลยีกาวของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้สามารถใช้กระดาษแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

  • ข้อเสนอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเสมือนฉบับใหม่ที่ลงนามแล้วในปี 2563 สัญญาฉบับนี้จะจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้เราในปริมาณที่เพียงพอที่จะครอบคลุมสถานที่ดำเนินงานทั้งหมดของเราในทวีปอเมริกาเหนือ

  • และเราเป็นบริษัทแห่งแรกของโลกที่ออกพันธบัตรการลดขยะพลาสติก ซึ่งเป็นตราสารทางการเงินอย่างยั่งยืนชนิดหนึ่ง ซึ่งตราสารนี้จะนำรายได้ทั้งหมดไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่ลดการสร้างขยะพลาสติก

เป้าหมายของเราในปี 2568 และในเวลาหลังจากนั้น

เราเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน และเรามุ่งมั่นที่จะบุกเบิกโซลูชันใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการกำหนดรูปแบบธุรกิจของเราอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยจิตวิญญาณนี้ เราได้นำเสนอเป้าหมายความยั่งยืนใหม่สำหรับปี 2568 และช่วงเวลาหลังจากนั้น ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยเร่งความพยายามของเราในการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้คน โลกใบนี้ และธุรกิจของเรา

ความสำเร็จของเราตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

โลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วจนแทบตามไม่ทัน จากความรุ่งเรืองที่มาพร้อมการเฟื่องฟูของการใช้งาน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และยุคโลกาภิวัตน์ ตอนนี้ เราเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยเหตุนั้น จึงเป็นผลให้ผู้คนทั่วโลกมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความ ท้าทายทั่วไปที่เราทุกคนต้องเผชิญ ทุกคนและทุกองค์กรต่างมีบทบาทในการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น และเราจะ ประสบความสำเร็จได้ก็เมื่อเราร่วมมือกัน

ที่เฮงเค็ล ความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนเป็นส่วนสำคํญของวัฒนธรรมองค์กรของเรามาหลายปี ประวัติอันยาวนานของความเป็น ผู้นำด้านความยั่งยืนของเรา ย้อนกลับไปเริ่มต้นในปี2419 เมื่อ Fritz Henkel ทำการก่อตั้งบริษัท ในปี 2535 เราเป็นหนึ่งในบริษัท แรกๆ ในเยอรมนีที่เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อปีที่แล้ว เราได้ตีพิมพ์เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 30 ในข้อมูล ไทม์ไลน์ด้านล่างนี้ คุณจะได้เห็นเหตุการณ์สำคัญบางส่วนจากช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

2535
1992-sustainability-report-image-2-

“ รายงานด้านสิ่งแ
วดล้อม” ฉบับแรก

เฮงเค็ลเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกของตนเองก่อนหน้าการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่กรุงริโอเดจาเนโร ซึ่งจัดขึ้นในปีเดียวกัน รายงานดังกล่าวให้ภาพรวมที่ครอบคลุมในเรื่องความก้าวหน้าของบริษัทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านนิเวศวิทยา ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา รายงานนี้มีชื่อเรียกว่า “รายงานความยั่งยืน” และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รายงานนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในหัวข้อต่าง ๆ เช่นความรับผิดชอบต่อสังคมและพนักงาน

เชิญตรวจสอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่รวบรวมไว้ของเฮงเค็ล:
รายงานความยั่งยืน (henkel.com)

2543
tree against sunlight

สภาความยั่งยืน

สภาความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการตัดสินใจ โดยมีสมาชิกหนึ่งคนจากคณะกรรมการบริหารขึ้นเป็นประธานสภาความยั่งยืน วัตถุประสงค์ของสภาความยั่งยืน คือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความยั่งยืน
ระดับสากลของบริษัท

2546
UN flag

ข้อตกลงสากลแห่งสหประชาชาติ

เฮงเค็ลประกาศเข้าร่วมในข้อตกลงสากลแห่งสหประชาชาติ ซึ่งก่อตั้งโดยนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ในปี 2543 ข้อตกลงสากลแห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งขึ้นในฐานะโครงการริเริ่มทั่วโลก เพื่อการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน

2553
102057019-korr-1-v1

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

เฮงเค็ลได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในระยะยาวไปจนถึงปี 2573 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ตั้งแต่นั้นมา กลยุทธ์และเป้าหมายของเราได้รับการปรับแต่งและขยายตัวออกไปอย่างต่อเนื่อง รากฐานที่สำคัญของกลยุทธ์นี้ คือ ความทะเยอทะยาน ในการสร้างมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง เพื่อให้ประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นสามารถมีชีวิตที่ดีได้ ในขณะที่ลดการใช้ ทรัพยากรทั่วโลกอย่างสิ้นเปลืองไปพร้อมกัน

2554


Hands

มูลนิธิ Fritz Henkel Stiftung

เฮงเค็ลสร้างมูลนิธิ Fritz Henkel Stiftung ขึ้นมาในฐานะองค์กรรวมกลุ่มอาสาสมัครที่ดำเนินการโดยพนักงานและอดีตพนักงานวัยเกษียณของเรา สนับสนุนการช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างประเทศตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์กรและแบรนด์ ณ วันนี้ มูลนิธินี้ได้ให้การสนับสนุนโครงการมาแล้วมากกว่า 4,000 โครงการ ในปี 2564 มูลนิธิ Fritz Henkel Stiftung กำลังฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งมูลนิธิ

2555
sr-2015-sustainability-ambassador-china-square

โครงการทูต
ความยั่งยืน

โครงการฝึกอบรมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดของเฮงเค็ล ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2555 เราได้ฝึกอบรมพนักงานทั่วโลกมากกว่า 50,000 คนในฐานะทูตแห่งความยั่งยืนในฐานะเสาหลักของโครงการ ทูตของเราได้รับการสนับสนุน ให้สอนเด็กนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ยั่งยืนในการดำเนินชีวิต จนถึงขณะนี้ เราได้เข้าถึงเด็กนักเรียนประมาณ 175,000 คนใน 54 ประเทศทั่วโลก

2558


Shoe backside

เครื่องคำนวณการใช้ทรัพยากรของเฮงเค็ล

เฮงเค็ลได้พัฒนาเครื่องคำนวณการใช้ทรัพยากรก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพียงแค่ตอบคำถามง่าย ๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ผู้บริโภคจะสามารถเรียนรู้ว่า มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากวิถีชีวิตของตนเองมากน้อยเพียงใด เพื่อประเมินผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขา

ค้นพบร่องรอยการใช้ทรัพยากรของคุณ

2564
nb-cover

รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 30

ภายหลังการเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 30 ของเราแล้ว เราสามารถย้อนกลับไปดูการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ในฐานะหนึ่งในไม่กี่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมของเรา ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราประสบความสำเร็จด้านความยั่งยืนอย่างมากในทุกมิติ 

เชิญตรวจสอบรายงานความยั่งยืน 2563ของเรา