เมนู
ค้นหา

การมีส่วนร่วม

เฮงเค็ลและพนักงานปัจจุบัน รวมถึงพนักงานเกษียณมุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก เฮงเค็ลสนับสนุนโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” ด้วยการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน มีการสนับสนุนโครงการในฐานะองค์กรหรือแบรนด์

รับชมการแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราให้เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อสังคมเพิ่มเติม

เฮงเค็ลบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย

กิจกรรมสู่สังคม – ยามาฮัทสึ
พนักงานจากโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงามของเฮงเค็ลประเทศไทยเยือนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อบริจาคคอมพิวเตอร์และสอนเด็กๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมและความยั่งยืน

โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ในประเทศไทย ดังนั้นเด็กนักเรียนจึงไม่ได้รับโอกาสเหมือนเด็กนักเรียนในเมือง โรงเรียนดังกล่าวมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นที่ยังใช้งานได้ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียน เฮงเค็ลจึงบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 15 เครื่องให้แก่โรงเรียน

ทีมเฮงเค็ลใช้เวลาสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่เด็กๆ และสอนเรื่องความยั่งยืน นอกจากนี้ยังสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาสังคม เช่น ความปลอดภัยและการป้องกันยาเสพติด บุคลากรเฮงเค็ลปิดท้ายวันด้วยการร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กๆ อย่างมีความสุข

เบน แวน เดน เฮนเด รองประธานบริษัทเฮงเค็ลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านซัพพลายเชนและผลิตภัณฑ์ความงามกล่าวว่า
“ประโยชน์ของโครงการนี้คือได้ให้โอกาสในการเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาส ช่วยทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และให้โอกาสหาความรู้นอกเหนือจากในชั้นเรียน”

Ben van den Hende, Corporate Vice-President, Supply Chain, Beauty Care, Henkel Asia-Pacific, presenting the computer sets to the children

เบน แวน เดน เฮนเด รองประธานบริษัทเฮงเค็ลภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้านซัพพลายเชน และผลิตภัณฑ์ความงาม มอบชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

Computer lessons

ทีมเฮงเค็ลสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้แก่นักเรียน

Henkel Thailand employees

บุคลากรเฮงเค็ลประเทศไทยพร้อมของบริจาค

Children at the Ban Pa Por Sahapattanasueksa School

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษาช่วงพักกลางวันกับพนักงานเฮงเค็ล

สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน

สร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียน

The team at the Ban Kan Khoa Thaen School

ทีมงานที่โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น (จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ เดล เจมีสัน, กนกนาฏ ราศรีสวัสดิ์, เคท โหยว, ปราโมทย์ นิยมการณ์ (ครูใหญ่), พงษ์สุวรรณ เตชะวุฒิชัย และ เชิงชาย ไชยกาล

การมีส่วนร่วมทางสังคมในประเทศไทย - ระยอง

ด้วยการสนับสนุนของเฮงเค็ลจากโครงการ เปลี่ยนวันนี้เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า (MIT) พนักงานจากแผนกธุรกิจเทคโนโลยีกาวได้จัดกิจกรรมเข้าถึงสังคมที่โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น นอกจากกิจกรรมจะช่วยชุมชนด้อยโอกาสแล้ว ยังถือเป็นโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอีกด้วย

โรงเรียนตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดระยอง นักเรียนส่วนมากมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานรายได้ต่ำ เนื่องจากทรัพยากรที่มีจำกัดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจ้างภารโรงได้ โรงเรียนจึงอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยซ่อมบำรุงรักษาอาคาร

ในระยะเวลา 3 วัน พนักงานของเฮงเค็ลช่วยกันทาสีและทำความสะอาดโรงเรียน บริเวณโรงเรียนมีขนาดกว้างรวมอาคารเรียนสองตึก อาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหาร พนักงานซึ่งมีตำแหน่งเป็นทูตความยั่งยืนเฮงเค็ลให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนแก่นักเรียนกว่า 50 คน กระตุ้นให้เด็กๆ ทำตามกิจวัตรและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

More than 50 students

นักเรียนกว่า 50 คนเรียนรู้เกี่ยวกับกิจวัตรและวิธีปฏิบัติในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เดล เจมีสัน ผู้จัดการธุรกิจเทคโนโลยีกาวสำหรับการขนส่งและโลหะประเทศไทยกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นส่วนประกอบสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เฮงเค็ล โดยการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ด้วยเหตุนี้เราเลือกที่จะสนับสนุนโรงเรียนบ้านเขาหินแท่น กิจกรรมนี้ทำให้เราได้กระชับความสัมพันธ์ในฐานะทีมเวิร์คและได้สร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคม ผมหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ได้ก้าวเท้าเข้ามาร่วมริเริ่มจัดกิจกรรมเช่นนี้อีกซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนของเรา”

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ความยั่งยืน เฮงเค็ลส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส โครงการ MIT ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการอาสาที่ริเริ่มโดยบุคลากรของเรา ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ MIT เฮงเค็ลได้สนับสนุนโครงการอาสาต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

น้ำสะอาดและสุขาภิบาลสำหรับเด็กชาวเขา

เฮงเค็ล ประเทศไทย มอบสุขาภิบาลและน้ำสะอาดสำหรับเด็กในจังหวัดตาก

เงินทุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” ของเฮงเค็ล ช่วยเหลือเด็กชาวเขาในจังหวัดตากของประเทศไทย

พนักงานของเฮงเค็ลติดตั้งถังกรองน้ำและระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตากของประเทศไทย ด้วยความตั้งใจที่จะให้เด็กมีน้ำสะอาดดื่มและเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของเด็กๆให้ดีขี้น และด้วยการสนับสนุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” รวมถึงการสนับสนุนจากซัพพลายเออร์และรัฐบาล โครงการนี้ ให้ประโยชน์แก่เด็กกว่า 1,200คนและชาวบ้าน 500คน ระหว่างปี 2554 – 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม