เมนู
ค้นหา

การมีส่วนร่วม

เฮงเค็ลและพนักงานปัจจุบัน รวมถึงพนักงานเกษียณมุ่งช่วยเหลือผู้คนทั่วโลก เฮงเค็ลสนับสนุนโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” ด้วยการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน มีการสนับสนุนโครงการในฐานะองค์กรหรือแบรนด์

รับชมการแปรเปลี่ยนความมุ่งมั่นของเราให้เป็นการลงมือปฏิบัติเพื่อสังคมเพิ่มเติม

เฮงเค็ลดำเนินโครงการปรับปรุงโรงเรียนในชนบทของไทย

ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT) ของเฮงเค็ล ได้ช่วยปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย ให้เสร็จสมบูรณ์

ในโอกาสความสำเร็จดังกล่าว พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย จำนวน 40 คน จึงได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย ในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ด้วยการทำอาหาร ทาสีอาคาร ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดโรงเรียน รวมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเล่นกีฬาและเกมต่างๆ กับครูและนักเรียนของโรงเรียน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมะเซอย่อ ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 และเปลี่ยนชื่อใหม่ในปี 2536 หลังจากได้รับเงินทุนสนับสนุนจากเฮงเค็ล ประเทศไทย ในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานภายในโรงเรียน ปัจจุบันอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 2560 เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 22 เครื่อง และสารานุกรมให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา รวมทั้งบริจาคผลิตภัณฑ์กาวและซีลแลนท์เพื่อใช้ซ่อมแซมถังเก็บน้ำหลักที่เสียหายของโรงเรียน

นายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ”

ในภาพ นายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT)

ในภาพ นายอีริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮงเค็ลไทย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow” (MIT)

School_renovation_in_Thailand_1

อีริค อีเดลแมน ช่วยเสริฟอาหารกลางวันให้กับเด็กอนุบาล

School_renovation_in_Thailand_2

พนักงานอาสาร่วมทำกิจกรรมปลูกผักในแปลงผักของโรงเรียน

School_renovation_in_Thailand_3

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพนักงานร่วมถ่ายรูปกับคณะครูและนักเรียน

บริจาคสิ่งของให้โรงเรียนชายแดนในประเทศไทย

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน คอนราด เฮงเค็ล ได้รับกระเป๋าคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้ามือสอง ภาพวาด และอุปกรณ์กีฬา

นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดน คอนราด เฮงเค็ล ได้รับกระเป๋าคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้ามือสอง ภาพวาด และอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 5 กันยายน บริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย ได้ทำการมอบสิ่งของบริจาค หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์, คอมพิวเตอร์ แล็บท็อป, ปลั๊กไฟ รวมทั้งถังใส่ขยะ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ลจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้คอมพิวเตอร์แล็บท็อป จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน ในขณะที่สิ่งของที่เหลือจะได้นำไปทดแทนของที่ชำรุดและขาดแคลนในโรงเรียน ในโอกาสนี้พนักงานยังได้ร่วมบริจาคกระเป๋าคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน เสื้อผ้ามือสอง ภาพวาด และอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

การบริจาคครั้งนี้ เป็นประโยชน์สำหรับครูจำนวน 10 คน และนักเรียนประถม 62 คน ของโรงเรียน

ร่วมใจกันปลูกต้นโกงกางเพื่อปกป้องป่าชายเลน

 

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกบิวตี้แคร์ ร่วมกับกรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ที่ป่าชายเลนบริเวณเนินฆ้อสะพานประแสสิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

กรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการบริหารจัดการพืชและสัตว์ทะเลและชายฝั่ง เพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ สอดคล้องกับแนวทางของเฮงเค็ลในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเรา

ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมายต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลและมนุษย์ในหลายด้าน เช่น เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิด และช่วย ปกป้องชายฝั่งจากน้ำท่วม โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาป่าชายเลนได้ถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว