เมนู
ค้นหา

เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและเกิดภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซที่ก่อผลกระทบต่อภูมิอากาศนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราเผชิญอยู่

มุ่งมั่นช่วยลูกค้าและผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคซักรีดผ้าด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้านของเฮงเค็ลได้พัฒนาโลโก้แบบใหม่ขึ้นพร้อมด้วยสโลแกน “เพื่อความยั่งยืน – ซักด้วยน้ำธรรมดา” โดยโลโก้นี้จะติดอยู่ที่ขวดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าเพื่อส่งเสริมผู้บริโภคให้ประหยัดพลังงานเมื่อทำการซักรีด

ฝ่ายดูแลรักษาความงามได้เปิดตัวโครงการ “BeSmarter” โดยเริ่มแรกโครงการเน้นเฉพาะเรื่องน้ำเป็นหลักซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จุดมุ่งหมายของโครงการยังรวมถึงการสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคใช้น้ำอย่างรับผิดชอบเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ การใช้น้ำร้อนลดลงจะช่วยให้เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วย

ผลิตภัณฑ์บอนเดอร์ไรท์ของเฮงเค็ล และกระบวนการ 2 จังหวะ (Two-Step Process) ทำให้ลูกค้าของเราออกแบบตัวถังรถยนต์โดยใช้มัลติ-เมทัลซึ่งประกอบด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ดังนั้นโซลูชั่นเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็งทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ใช้เหล็กน้อยลงแต่ใช้อลูมิเนียมเพิ่มขึ้น รถยนต์ที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบาทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง


การสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล

การมุ่งเป็นบริษัทที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศฟังดูเหมือนเป็นคำสวยๆ แท้จริงแล้วมันคือกลยุทธ์ที่ทำให้เราช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพียง 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2050 เพื่อทำให้เป็นผลสำเร็จเราจึงตั้งเป้าหมายที่จะสร้างความแตกต่างให้กับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังตามข้อตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันให้เราค้นหาโซลูชั่นนวัตกรรมเพื่อปกป้องอนาคตโลกของเรา