เมนู
ค้นหา

เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปและเกิดภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซที่ก่อผลกระทบต่อภูมิอากาศนับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราเผชิญอยู่

climate positive

มุ่งมั่นช่วยลูกค้าและผู้บริโภคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Henkel Laundry & Home Care developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคซักรีดผ้าด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายผลิตภัณฑ์ซักรีดและดูแลบ้านของเฮงเค็ลได้พัฒนาโลโก้แบบใหม่ขึ้นพร้อมด้วยสโลแกน “เพื่อความยั่งยืน – ซักด้วยน้ำธรรมดา” โดยโลโก้นี้จะติดอยู่ที่ขวดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าเพื่อส่งเสริมผู้บริโภคให้ประหยัดพลังงานเมื่อทำการซักรีดDer Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

ฝ่ายดูแลรักษาความงามได้เปิดตัวโครงการ “BeSmarter” โดยเริ่มแรกโครงการเน้นเฉพาะเรื่องน้ำเป็นหลักซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จุดมุ่งหมายของโครงการยังรวมถึงการสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภคใช้น้ำอย่างรับผิดชอบเพราะเป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ การใช้น้ำร้อนลดลงจะช่วยให้เราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงด้วยWe support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

ผลิตภัณฑ์บอนเดอร์ไรท์ของเฮงเค็ล และกระบวนการ 2 จังหวะ (Two-Step Process) ทำให้ลูกค้าของเราออกแบบตัวถังรถยนต์โดยใช้มัลติ-เมทัลซึ่งประกอบด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ดังนั้นโซลูชั่นเทคโนโลยีกาวของเฮงเค็งทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ใช้เหล็กน้อยลงแต่ใช้อลูมิเนียมเพิ่มขึ้น รถยนต์ที่มีโครงสร้างน้ำหนักเบาทำให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง


การสร้างความแตกต่างอย่างมหาศาล

การกลายเป็นมิตรต่อสภาพอากาศอาจดูเหมือนเป็นเพียงวลี เล็กๆ น้อยๆ  แต่เป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการ จำกัดอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนอุตสาหกรรมภายในปี 2593  ในการดำเนินการตามพันธสัญญานี้เฮงเค็ลมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเรานำความมุ่งมั่นนี้มาสู่ชีวิตด้วยการยอมรับความท้าทายที่กำหนดโดยข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์-และพัฒนาโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ปกป้องอนาคตของโลกของเรา