เมนู
ค้นหา

20 ก.พ. 2557   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลเผยรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2556

บเคลื่อนโซลูชั่นส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ยอดขายเติบโตอย่างมั่นคง 3.5%
  • ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อยอดขายอยู่ที่ 16,355 ล้านยูโร (-0.9%)
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง +7.8% รวม 2,516 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุง + 1.3% เพิ่มเป็น 15.4%
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเติบโตสองหลัก + 10.0%*
  • ข้อเสนอเงินปันผล +28.4% เพิ่มขึ้นเป็น 1.22 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์

เมื่อสองปีทีแล้ว เฮงเค็ลนำเสนอกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Strategy) โดยกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯในระยะยาว คือการบรรลุความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง พร้อมกับยกระดับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย “Factor 3” ภายในปี 2573 เพื่อก้าวไปให้ถึงเป้าหมายดังกล่าว เฮงเค็ลได้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์โซลูชั่นส์สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อปีที่แล้ว ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การจับมือกับหุ้นส่วนในชุมชน อุตสาหกรรม และรัฐบาลทั่วโลก รวมถึงการริเริ่มแนวคิดความยั่งยืนอีกมากมายที่เกี่ยวพันกับพนักงาน 47,000 คนทั่วโลก “ตัวอย่างที่เราระบุไว้ในรายงานความยั่งยืนนั้นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าเพื่อเป้าหมายของเรา” แคธริน เมนเกส รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประธานสภาเพื่อความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าว “ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในเรื่องความยั่งยืนของพนักงานของเราเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ซึ่งเป็นเหตุผลทำให้เรามุ่งเน้นประเด็นความยั่งยืนให้ครอบคลุมอยู่ในโครงการฝึกอบรมภายในองค์กร และเราจะเดินหน้าทำเช่นนี้ต่อไป”

โครงการเหล่านี้รวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และการฝึกอบรมพิเศษขั้นสูงสำหรับผู้บริหารในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ โครงการ “ผู้แทนความยั่งยืน” หรือ “Sustainability Ambassadors” เป็นหนึ่งในแนวคิดริเริ่มการฝึกอบรมที่มีความสำคัญที่สุดในปี 2556 โครงการนี้ฝึกให้พนักงานมีทักษะในการถ่ายทอดความสำคัญของความยั่งยืนสู่เพื่อนร่วมงาน บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ ลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงเด็กนักเรียน นับตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ในปี 2555 เฮงเค็ลได้ฝึกอบรมผู้แทนความยั่งยืนไปแล้วราว 1,500 คน ซึ่งนำการเรียนรู้ด้านความยั่งยืนไปถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียนกว่า 15,000 คน ใน 25 ประเทศ

นอกจากโครงการฝึกอบรมพิเศษสำหรับพนักงานแล้ว ในปีที่ผ่านมายังมีการมุ่งเน้นที่การจัดการนวัตกรรมอย่างยั่งยืน นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยลดการบริโภคทรัพยากรให้น้อยลง นวัตกรรมที่มีความยั่งยืนต้องตอบสนองความพึงพอใจทั้งในด้านคุณภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือการลดพลังงานที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ เฮงเค็ลตอบโจทย์ประเด็นเหล่านี้ด้วยการจับมือกับหุ้นส่วนตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินไปในรูปแบบข้อตกลงกับบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบหรือโครงการที่จัดทำร่วมกับลูกค้าและร้านค้าปลีก

หนึ่งในจุดแข็งของเฮงเค็ลคือการจัดระเบียบกลยุทธ์มุ่งสู่ความยั่งยืน เมื่อผนวกกับศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมแล้วจะทำให้บริษัทฯ สามารถเสริมความแข็งแกร่งในบทบาทผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งได้รับการยืนยันอีกครั้งจากการจัดอันดับทั่วโลกในปี 2556 เฮงเค็ลได้รับตำแหน่ง “ผู้นำภาคธุรกิจ” จากดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน เฮงเค็ลยังอยู่ในดัชนีจริยธรรม FTSE4Good เป็นปีที่ 13 ติดต่อกันอีกด้วย นอกจากนี้ยังติดอันดับหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก (World’s Most Ethical Companies) เป็นครั้งที่หก

มาตรฐานความยั่งยืนที่มีแนวโน้มในด้านบวกสำหรับปี 2556 ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเฮงเค็ล ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอด 11 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับลดการใช้น้ำและพลังงานลง 51 เปอร์เซ็นต์ และ 44 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ พร้อมกับลดของเสียในการผลิตลง 47 เปอร์เซ็นต์ต่อตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว อุบัติเหตุในการทำงานยังลดลง 90 เปอร์เซ็นต์

เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยการเป็นผู้นำด้านแบรนด์และเทคโนโลยีในสามกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Laundry & Home Care) ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม (Beauty Care) และเทคโนโลยีกาว (Adhesive Technologies) เฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 โดยครองตำแหน่งผู้นำตลาดโลกทั้งในกลุ่มธุรกิจสำหรับผู้บริโภครายย่อย และกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอย่างผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อาทิ เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) และล็อคไทท์ (Loctite) เฮงเค็ลมีพนักงานราว 47,000 คนทั่วโลก ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯมียอดขายอยู่ที่ 16.4 พันล้านยูโร และมีกำไรจากการดำเนินงาน 2.5 พันล้านยูโร เฮงเค็ลเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ DAX มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ