เมนู
ค้นหา

9 ธ.ค. 2557

มุ่งสู่เป้าหมาย

รีไซเคิลของเสียเพื่อนำกลับมาสร้างพลังงาน

ผลจากกระบวนการในการผลิตกาวน้ำส่งผลให้เกิดของเสียขึ้น และเพื่อเป็นการลดจำนวนขยะที่เกิดการการผลิต โรงงานผลิตภัณฑ์กาวน้ำของเฮงเค็ลในเมืองพาสูรวน (Pasuruan) ประเทศอินโดนีเชีย ได้ร่วมมือกับ จีโอไซเคิล (Geocycle) ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณ ของเสียที่เกิดขึ้น

ของเสียที่เกิดขึ้นนั้นปกติมาจากขั้นตอนในการชะล้าง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะถูกทำให้ตกตะกอน นำไปแยกและทำให้แห้ง ซึ่งจะทำให้เกิดของเสียที่อยู่ในรูปของแข็ง มีหลากหลายวิธีในการกำจัดของเสียซึ่งอยู่ในรูปของแข็งเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงการฝังกลบ อย่างไรก็ตามวิธีนี้ส่งลกระทบต่อคุณภาพของน้ำใต้ดิน

เฮงเค็ล อินโดนีเชียและจีโอไซเคิล ได้ทำงานร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยรับมือกับของเสียที่เกิดขึ้น โดยนำของเสียเหล่านั้นเมาผาทำลายในเตาเผา ของเสียที่อยู่ในรูปของแข็งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้ (นอกเหนือจากถ่านหินหรือก๊าซ) ซึงจีโอไซเคิลได้นำของสียงเหล่านั้นไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ในเตาเผาของตนเอง ซึ่งวิธีนี้เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะสามารถกำจัดของเสียอีกทั้งยังได้พลังงานมาไปใช้ประโยชน์ด้วย

ตั้งแต่ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้น ทีมงานของเฮงเค็ลในเมืองพาสูรวน พบว่าปริมาณของเสียในรูปของแข็งลดลงประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ และกำลังพยายามยกเลิกการฝังกลบของเสียทั้งหมด ซึ่งช่วยให้เฮงเค็ล อินโดนีเชีย เดินหน้าเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเป็นสามเท่าภายในปี 2030

รีไซเคิลของเสียเพื่อนำกลับมาสร้างพลังงาน