เมนู
ค้นหา

6 มี.ค. 2556   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายธุรกิจปี 2555 อย่างสมบูรณ์แบบ

เฮงเค็ลสร้างสถิติใหม่ด้านยอดขายและกำไร

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 5.8% เป็นมูลค่า 16,510 ล้านยูโร (อัตราการเติบโตแบบปกติ: +3.8%)
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง*: +15.1% มูลค่า 2,335 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุง*: เพิ่มขึ้น +1.1 จุด เป็น 14.1%
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุง*: +17.8% เป็น 3.70 ยูโร
  • ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่ (อัตราการเติบโตแบบปกติ: +7.8%)
  • เงินปันผล: +18.8% เป็น 0.95 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์
  • มุ่งมั่นสู่การเติบโตในปี 2556

ดูสเซลดอร์ฟ – “ปี 2555 ถือเป็นปีที่เฮงเค็ลประสบความสำเร็จสูงที่สุดเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา เราทำผลประกอบการได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนและการแข่งขันสูง และสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หรือบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ในทุกด้าน” คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ซีอีโอของเฮงเค็ลกล่าว “กลุ่มธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มของเรามีการเติบโตของกำไรที่ดีเยี่ยม และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศต่าง ๆ ได้ ไม่เพียงเท่านั้น เรายังสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาวสำหรับปี 2555 ที่ตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปี 2551ได้ พร้อมกับสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งและรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตในอนาคตอีกด้วย”

คาสเปอร์ได้กล่าวเกี่ยวกับปี 2556 ว่า “เราจะยังคงเห็นความเคลื่อนไหวและความ
ผันผวนสูงในตลาดอยู่เช่นเดิม                                            แม้เฮงเค็ลจะรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดไว้ได้อย่างมั่นคง
แต่เราจะยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจของเราให้เรียบง่ายเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้เหนือกว่าคู่แข่ง

เราคาดการณ์ว่ายอดขายสำหรับปีนี้จะเติบโตอยู่ที่ 3-5% และคาดว่ากำไรก่อน
หักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นที่ราว 14.5% รวมไปถึงกำไรสุทธิต่อ
หุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงที่จะสูงขึ้นเป็น 10%


ยอดขายและกำไรของปี 2555

ในสภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เฮงเค็ลสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตขึ้นในปี 2555 โดยมีมูลค่า 16,510 ล้านยูโร หรือคิดเป็น 5.8% ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.8% เกิดจากราคาและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น อนึ่งยอดขายนี้ไม่รวมผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ/การขายกิจการ  

กลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่มล้วนส่งผลต่อการเติบโตของยอดขายจากภายในทั้งสิ้น และยังช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนสามารถเพิ่มยอดขายได้ 4.7% ยอดขายกลุ่มเทคโนโลยีกาวเติบโตขึ้น 3.6% และการเติบโตจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเพิ่มขึ้น 3.1% 

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแล้ว พบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 2,335 ล้านยูโร หรือ 15.1% เมื่อเทียบกับกำไรฯ ปีก่อนหน้าจำนวน 2,029 ล้านยูโร
ผลกำไรที่เพิ่มขึ้นในปีนี้มาจากกลุ่มธุรกิจทั้งสามกลุ่ม ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เป็น 2,199 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้ 1,765 ล้านยูโร 

แม้ราคาในตลาดวัตถุดิบจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรหลังหักดอกเบี้ยและภาษี) กลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ 1.1 จุด จาก 13.0% เป็น 14.1%
ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายอยู่ที่ 13.3% ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 11.3% ในปีก่อนหน้า 

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น 14 ล้านยูโร โดยเป็นมูลค่า 141 ล้านยูโร อันเนื่องมาจากหนี้สุทธิและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง นอกจากนี้ อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศยังส่งผลกระทบในแง่บวกและอัตราภาษีอยู่ที่ระดับ 24.4% เมื่อเทียบกับ 26.0% ในปีก่อนหน้า 

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 18.2% จาก 1,356 ล้านยูโรเป็น 1,603 ล้านยูโร หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ รายได้สุทธิอยู่ที่ 1,556 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับ 1,191
ล้านยูโรในปีก่อนหน้า เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้จำนวน 46 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิจึงอยู่ที่ 1,510 ล้านยูโร (เทียบกับตัวเลขของปีก่อนหน้าที่ 1,161 ล้านยูโร) ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุง เพิ่มขึ้น 17.8% หรือจาก 3.14 ยูโรเป็น 3.70 ยูโร ในขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) ที่ไม่ได้ปรับปรุงอยู่ที่ 3.49 ยูโร เมื่อเทียบกับ 2.69 ยูโรในปีก่อนหน้า

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการกำกับดูแล และคณะกรรมการผู้ถือหุ้นได้เสนอให้มีการอนุมัติเงินปันผลต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ เพิ่มขึ้น 18.8% หรือ 0.95 ยูโร (เทียบกับปีก่อนหน้าที่ 0.80 ยูโร) และเพิ่มเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญเป็น 19.2% หรือ 0.93 ยูโร (เทียบกับปีก่อนหน้าที่ 0.78 ยูโร)
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นปีที่ 5.2% หรือลดลง 2.1 จุดเมื่อเทียบกับตัวเลขของปี 2554 ส่วนหนี้สินสุทธิประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือ 85 ล้านยูโร (เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ 1,392
ล้านยูโร) ส่งผลให้กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าและทำสถิติใหม่ที่ 2,023
ล้านยูโรผลประกอบการของภาคธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีการเติบโตของยอด ขาย 4.7% และถือเป็นการเติบโตที่ทำได้ดีกว่าตลาด ยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 5.9% หรือ 4,556 ล้านยูโรในปีนี้ โดยเป็นผลมาจากการเติบโตจากทุกภูมิภาค
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกมีการเติบโตของยอดขายที่ดีขึ้น แม้ในสภาวะตลาดที่ยากลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปตอนใต้ และมีผลกำไรที่แข็งแกร่งจากผลประกอบการอันมั่นคงในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี ยอดขายจากภูมิภาคอเมริกาเหนือก็คงความแข็งแกร่งเช่นกัน แม้จะเผชิญกับการแข่งขันสูงและตลาดขาลง ยอดขายในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ยังคงเติบโตได้ดีด้วยตัวเลขการเติบโตหนึ่งหลักที่ มีตัวเลขสูง

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 15.5% หรือ 659 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 1.3 จุดเป็น 14.5% กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยอยู่ที่ 621 ล้านยูโร เทียบกับ 419 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลในเชิงบวกต่อผลประกอบการธุรกิจคือค่าใช้จ่ายในการ ปรับโครงสร้างที่ลดลง
ในปี 2555 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยังคงมีแนว โน้มของการเติบโตที่ให้ผลกำไร ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 3.1% และเติบโตกว่าตลาด โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง ยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 4.2% คิดเป็นมูลค่า 3,542 ล้านยูโร

ธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ โดยมีภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) ที่นำเด่นด้วยการเติบโตแบบเลขสองหลักที่แข็งแกร่ง เนื่องมาจากการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดดในประเทศจีน ภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางมีการรายงานผลการเติบโตแบบเลขสองหลัก ส่วนยอดขายในตลาดอิ่มตัวก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ผลประกอบการของธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือยังคงดำเนินไปเป็นที่น่าพอใจ และยอดขายในทวีปยุโรปยังคงทรงตัวเท่ากับปี 2554 แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ถดถอยในกลุ่มประเทศยุโรปตอน ใต้ 
กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วปรับตัวในแดนบวกถึง 6.8% เทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 514 ล้านยูโร ถือเป็นกำไรที่สูงที่สุดของปี ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อยอดขาย ที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้น 0.3 จุดเป็น 14.5% และถือเป็นสถิติใหม่เช่นกัน มีรายงานว่ากำไรจาก การดำเนินงานคิดเป็นเงินรวม 483 ล้านยูโรหรือเพิ่มขึ้น 2.6%

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งในปี 2555 แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงตลอดปี โดยยอดขายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 8,000 ล้านยูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 8,256 ล้านยูโร การเติบโตจากยอดขายอยู่ที่ 3.6% ควบคู่ไปกับการปรับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ นำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ผู้บริโภค ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ตลาดเกิดใหม่ยังคงเป็นตลาดที่มาแรงและส่งผลให้เกิดการเติบโตของยอดขายอย่าง ดีเยี่ยม ส่วนภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลางรายงานการเติบโตที่มากที่สุดแบบตัวเลขสอง หลัก ในภาพรวม ตลาดอิ่มตัวยังคงสร้างยอดขายได้ดี โดยเฉพาะจากกลุ่มภูมิภาคอเมริกาเหนือ ซึ่งช่วยพยุงผลกระทบเชิงลบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในกลุ่มประเทศยุโรปตะวัน ตกได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มยุโรปตอนใต้
 
กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นมากที่ 15.9% และมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 1,246 ล้านยูโร ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 1.2 จุด คิดเป็นสถิติใหม่ที่ 15.1% มีการรายงานกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น 18.9% คิดเป็นมูลค่า 1,191 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาค

จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง ยอดขายของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตกมีมูลค่า 5,610 ล้านยูโร เท่ากับยอดขายของปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการเติบโตจากยอดขายภายในปรับตัวลดลงที่ –0.5% แม้ผลประกอบการในประเทศเยอรมนีจะแข็งแกร่ง แต่ไม่สามารถพยุงธุรกิจที่ซบเซาในกลุ่มประเทศยุโรปทางตอนใต้ได้ ในขณะเดียวกับยอดขายในกลุ่มประเทศ ยุโรปตะวันออกกลับเพิ่ม สูงขึ้น 6.2% เป็น 2,986 ล้านยูโร โดยมีอัตราการเติบโตจากยอดขายภายในที่ 6.0% เนื่องมาจากการเติบโตของธุรกิจในประเทศตุรกีและรัสเซียเป็นหลัก ส่วนยอดขายในภูมิภาคแอฟริกา/ตะวันออกกลาง เพิ่มสูงขึ้น 15.3% คิดเป็นมูลค่า 1,077 ล้านยูโร โดยมีอัตราการเติบโตจากยอดขายภายในที่ 12.6% จากแรงส่งการเติบโตแบบเลขสองหลักในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แอลจีเรีย และอียิปต์ เช่นเดียวกัน ยอดขายของ ภูมิภาคอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 11.3% คิดเป็น 3,023 ล้านยูโร แม้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จะลดลง แต่อัตราการเติบโตของยอดขายจากภายในของภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นที่ 4.8% ส่วนยอดขายในภูมิภาคละตินอเมริกาลดลงเล็กน้อยที่ –0.4% คิดเป็นมูลค่า 1,062 ล้านยูโร ในขณะที่ยอดขายจากภายในกลับเพิ่มขึ้น 3.1% ส่งผลมาจากผลประกอบการที่ดีจากประเทศเม็กซิโก สวนทางกับผลประกอบการที่ลดลงของประเทศบราซิล ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมี ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 13.1% คิดเป็นมูลค่า 2,597 ล้านยูโร มีการเติบโตของยอดขายภายในที่ 7.4% และผลประกอบการที่แข็งแกร่งสืบเนื่องมาจากการเติบโตแบบเลขสองหลักในประเทศ จีนและอินเดีย

การเติบโตในภาพรวมนั้นได้แรงส่งหลักมาจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่แถบ ยุโรปตะวันออก แอฟริกา/ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) กระตุ้นให้ยอดขายโตขึ้น 9.3% คิดเป็นมูลค่า 7,115 ล้านยูโร พร้อมการเติบโตที่มาจากยอดขายภายในที่ 7.8% โดยส่งผลมาจากทุกกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนยอดขายที่มาจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เพิ่มขึ้นจาก 42% เป็น 43%


ไตรมาสที่ 4 ปี 2555

ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ของเฮงเค็ลเติบโตที่ 5.3% คิดเป็นมูลค่า 4,002 ล้านยูโร โดยมีอัตราการเติบโตจากยอดขายที่ 4.0% กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงหรือ รายได้ที่เกิดขึ้นแบบรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง เพิ่มขึ้น 8.4% จาก 502 ล้านยูโร เป็น 544 ล้านยูโร มีการรายงานกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ที่แตะระดับ 492 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มจาก 347 ล้านยูโรในช่วง
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุง (กำไร ก่อน หักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ที่ปรับปรุงแล้ว) เพิ่มขึ้น 0.4 จุด จาก 13.2% เป็น 13.6% ผลตอบแทนต่อยอดขายเพิ่มสูงขึ้น 12.3% เทียบกับ 9.1% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วประจำ ไตรมาส (หลังหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้) เพิ่มขึ้น 12.9% จาก 334 ล้านยูโร เป็น 377 ล้านยูโร ส่วนรายได้สุทธิรวมสำหรับไตรมาสนี้แตะระดับ 357 ล้านยูโร เทียบกับ 212 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า หลังหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้จำนวน 14 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิประจำไตรมาสจะอยู่ที่ 343 ล้านยูโร (เทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 203 ล้านยูโร) กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 13.0% หรือคิดเป็น 0.87 ยูโร เทียบกับ 0.77 ยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนกำไรฯ ก่อนการปรับปรุงเพิ่มขึ้นจาก 0.47 ยูโร เป็น 0.79 ยูโร 

ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจเฮงเค็ลในปี 2556 

เฮงเค็ลคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายราว 3-5% สำหรับปีการเงิน 2556 และคาดว่าอัตราการเติบโตของยอดขายของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะตกอยู่ในช่วงดัง กล่าว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เฮงเค็ลได้สร้างตัววัดผลมากมาย ที่เป็นผลดีต่อโครงสร้างต้นทุนของบริษัท และในปีนี้ เฮงเค็ลจะยังคงปรับโครงสร้างของบริษัทต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและดำเนินการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการ เฮงเค็ลสามารถทำกิจกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นจากการปรับปรุง ประสิทธิภาพและทำกระบวนการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการขยายบริการแชร์เซอร์วิส นอกจากนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์จะช่วยปรับปรุง โครงสร้างต้นทุนได้อีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้
กอปรกับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นล้วนส่งผลดีต่อผลกำไรของบริษัททั้งสิ้น เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2555 เฮงเค็ลคาดว่าผลตอบแทนจากยอดขาย (EBIT) ที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้นเป็น 14.5% (เทียบกับปี 2555 ที่ 14.1%) ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่ม นอกจากนี้ เฮงเค็ลยังคาดว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นราว 10%

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานใน ปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจำองค์กรของบริษัทเฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์ อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน
โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของบริษัทเฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ
เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัยและอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด
ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด

บริษัทเฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ

คุณสามารถดูรายงานประจำปี 2555 และข้อมูลอื่น ๆ พร้อมเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและลิงก์ไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ์ได้ในแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเราทางอินเทอร์เน็ตที่
http://www.henkel.com/press/press-conference-publication-of-2012-annual-report-39164.htm

คุณสามารถดูข้อมูลผลประกอบการประจำปี 2555 ที่เป็นปัจจุบันได้ในแอพบนไอแพดของ
เฮงเค็ล โดยแอพนี้จะให้ข้อมูลล่าสุด รายงานประจำปีและรายงานด้านความยั่งยืน วิดีโอ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย และจะมีการเปิดตัวแอพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในปี 2556
https://itunes.apple.com/de/app/henkel/id580146237?mt=8