เมนู
ค้นหา

7 พ.ค. 2558  เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ล ยืนยันการประเมินธุรกิจปี พ.ศ. 2557 ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย

เริ่มต้นปี พ.ศ. 2557 ด้วยผลประกอบการที่ดี

  • อัตราเติบโตของยอดขาย +4.3 เปอร์เซ็นต์
  • ยอดขายที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,929 ล้านยูโร (-2.6 เปอร์เซ็นต์)
  • กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง +3.3 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 619 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุง +0.9 เปอร์เซ็นต์ เป็น 15.8 เปอร์เซ็นต์
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุง +8.3 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเป็น 1.04 ยูโร
  • ยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ +9.2 เปอร์เซ็นต์

“เฮงเค็ล เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้อย่างมั่นคง ถึงแม้จะเผชิญกับสภาพตลาดที่ยากลำบากอย่างต่อเนื่อง ทุกกลุ่มธุรกิจของเรามีการเติบโตด้านยอดขายและผลกำไรที่เพิ่มขึ้น” มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของเฮงเค็ล กล่าว “เรามีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ ขณะเดียวกัน เรายังเติบโตในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนได้ส่งผลด้านลบต่อยอดขายของเรามากกว่าปีที่แล้ว”

“เราไม่คาดหวังว่าสถานการณ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยนจะฟื้นตัวดีขึ้นในระยะสั้น” มร. รอร์สเต็ด ให้ความเห็นถึงสถานการณ์ในปีนี้ “สภาวะทางเศรษฐกิจยังคงเปี่ยมด้วยความท้าท้าย โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในยุโรปตะวันออกที่ทำให้ตลาดไม่มีความแน่นอนมากขึ้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดทั้งปีนี้ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่สูงจะยังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ เราจึงเดินหน้าสร้างความเรียบง่ายและเร่งกระบวนการและโครงสร้างของเราต่อไป”

ยืนยันการประเมินธุรกิจในปี พ.ศ. 2557
ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะมีความท้าทาย มร. รอร์สเต็ด ยืนยันการประเมินธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 “เฮงเค็ลคาดว่า การเติบโตด้านยอดขายตลอดทั้งปีนี้อยู่ระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ทางบริษัทประเมินด้วยว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นราว 15.5 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเติบโตสูงด้วยตัวเลขหลักเดียว”

ผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557
ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2557 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่และเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน มูลค่ายอดขายของเฮงเค็ลอยู่ที่ 3,929 ล้านยูโร ลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราการเติบโตด้านยอดขายซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ ถอนการลงทุน อยู่ที่ 4.3 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งอยู่ที่ 6.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม มีการขยายตัวของยอดขายอย่างยอดเยี่ยมอยู่ที่ 3.0 เปอร์เซ็นต์ สำหรับยอดขายกลุ่มเทคโนโลยีกาว ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน 4.1 เปอร์เซ็นต์

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างแล้ว พบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง (EBIT) เพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์ จาก 600 ล้านยูโร ไปอยู่ที่ 619 ล้านยูโร ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ขยายตัว 7.6 เปอร์เซ็นต์ จาก 565 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นเป็น 608 ล้านยูโร

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรหลังหักดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมาก 0.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 14.9 เปอร์เซ็นต์ขยับขึ้นเป็น 15.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเติบโตจาก 14.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.5 เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้น 15 ล้านยูโร เป็นมูลค่า -15 ล้านยูโร อันเนื่องมาจากการปรับปรุงดอกเบี้ยสุทธิและรายได้จากยอดขายของการลงทุนในส่วนอื่นๆ การปรับปรุงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเกิดขึ้นจากการชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และมีนาคม พ.ศ. 2557 อัตราภาษีอยู่ที่ระดับ 23.1 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับระดับ 24.7 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 13.2 เปอร์เซ็นต์ จาก 403 ล้านยูโรเป็น 456 ล้านยูโร หลังจากหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 7 ล้านยูโร รายได้สุทธิอยู่ที่ 449 ล้านยูโร (เมื่อเทียบกับ 393 ล้านยูโรในปีก่อนหน้า) สำหรับรายได้สุทธิหลังการปรับปรุงเมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 417 ล้านยูโรเพิ่มขึ้นเป็น 452 ล้านยูโร ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) เพิ่มขึ้นจาก 0.91 ยูโร เป็น 1.04 ยูโร ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 8.3 เปอร์เซ็นต์ แตะระดับ 1.04 ยูโร จากเดิม 0.96 ยูโรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสถานะทางการเงินของเฮงเค็ล ประจำวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557 แสดงเงินสดสุทธิ 923 ล้านยูโร มากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 809 ล้านยูโร

ผลประกอบการของภาคธุรกิจในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557
กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีการเติบโตของผลกำไรในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาซึ่งช่วยเน้นย้ำความมั่นคงในตลาดที่มีความสำคัญ ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่น ๆ มีมูลค่า 1,147 ล้านยูโร เทียบกับ 1,177 ล้านยูโรของไตรมาสแรกปีที่แล้ว

พัฒนาการของยอดขายอันแข็งแกร่งส่วนใหญ่มาจากกลุ่มตลาดเกิดใหม่ซึ่งมีอัตราเติบโตสองหลักอีกครั้ง โดยภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลางและลาตินอเมริกาช่วยขับเคลื่อนการขยายตัวอย่างมั่นคง ยุโรปตะวันออกยังคงมียอดขายที่แข็งแรง ส่วนยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงอยู่ในแดนบวก ยอดขายของยุโรปตะวันตกมีการเติบโตที่ดีถึงแม้ตลาดจะอยู่ในภาวะชะลอตัว สำหรับยอดขายในอเมริกาเหนือปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดกำลังถดถอยและมีการแข่งขันกันสูง

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ หรือ 190 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้ว เพิ่มขึ้น 1.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 16.6 เปอร์เซ็นต์ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 11.8 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 196 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยังคงมีอัตราเติบโตของผลกำไรในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 ยอดขายเติบโต 3.0 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหนือกว่ามาตรฐานตลาดอีกครั้ง ส่วนแบ่งการตลาดจึงปรับเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายที่คำนวณโดยไม่พิจารณาผลกระทบอื่น ๆ อยู่ที่ 856 ล้านยูโร เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 873 ล้านยูโร

ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงมียอดขายที่แข็งแกร่ง ธุรกิจในเอเชียซึ่งมียอดขายเติบโตสองหลักเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางยังมีพัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวปรับเพิ่มขึ้นถึงแม้ตลาดจะติดลบโดยมีการแข่งขันด้านกิจกรรมส่งเสริมการขายและแรงกดดันด้านราคามากขึ้น ยุโรปตะวันตกและตลาดอิ่มตัวในเอเชีย-แปซิฟิกมีการขยายตัวอย่างมั่นคง ยอดขายของอเมริกาเหนือปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาอย่างดุเดือด

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.1 เปอร์เซ็นต์เทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่า 134 ล้านยูโร ทำให้ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 0.8 จุด เป็น 15.7 เปอร์เซ็นต์ มีรายงานว่ากำไรจากการดำเนินงานคิดเป็นเงินรวม 114 ล้านยูโร เทียบกับ 124 ล้านยูโรของไตรมาสแรกปีที่แล้ว

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว รายงานการเติบโตของผลกำไรในไตรมาสแรกที่เหนือกว่าสภาพตลาดโดยรวม โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 4.1 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายมีมูลค่า 1,893 ล้านยูโร เทียบกับปีที่แล้วซึ่งทำได้ที่ 1,944 ล้านยูโร

กลุ่มตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มียอดขายที่แข็งแกร่งอย่างมาก โดยการขยายตัวสูงสุดมาจากภูมิภาคลาตินอเมริกา เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และยุโรปตะวันออก ซึ่งทั้งหมดมีการเติบโตที่มั่นคงสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ยอดขายในแอฟริกาและตะวันออกกลางมีพัฒนาการที่มั่นคง ขณะที่ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในภาพรวมมีอัตราเติบโตที่ดีแต่มีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค อเมริกาเหนือต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลเสียต่อธุรกิจ สายการผลิตปิดตัวลงทำให้ยอดขายลดลงจากเมื่อปีที่แล้ว สำหรับยุโรปตะวันตกมียอดขายแข็งแร่ง รายได้ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการขยายตัวอย่างดีเยี่ยมเช่นกัน

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 319 ล้านยูโรซึ่งใกล้เคียงกับเมื่อปีที่แล้ว ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 16.9 เปอร์เซ็นต์ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5.5 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 331 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาคในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557
ในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง ยอดขายของกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เพิ่มขึ้น 2.0 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 1,450 ล้านยูโร อัตราเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้น 2.4 เปอร์เซ็นต์ ยุโรปใต้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยซึ่งชดเชยกับการเติบโตในเกือบทุกประเทศ ยอดขายในยุโรปตะวันออกอยู่ที่ 670 ล้านยูโร เทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 718 ล้านยูโร อัตราเติบโตของยอดขายอยู่ที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ โดยรัสเซียและตุรกีเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลางมียอดขาย 277 ล้านยูโร เทียบกับ 289 ล้านยูโรของไตรมาสเดียวกันปีที่แล้ว ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในบางประเทศ แต่อัตราเติบโตของยอดขายยังเพิ่มขึ้นสองหลักไปอยู่ที่ 17.9 เปอร์เซ็นต์อันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งของทุกกลุ่มธุรกิจ

ด้วยการแข่งขันที่สูงในตลาดอเมริกาเหนือ ยอดขายปรับตัวลดลง 8.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 670 ล้านยูโร การเติบโตด้านยอดขายต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้ว 3.1 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างมากและการแข่งขันด้านการส่งเสริมการขยายในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ยอดขายในลาตินอเมริกาปรับลดลง 6.2 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 241 ล้านยูโร การเติบโตด้านยอดขายเพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงขับเคลื่อนสำคัญจากเม็กซิโกและบราซิล ขณะที่ในเอเชีย-แปซิฟิก ยอดขายเพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 588 ล้านยูโร การเติบโตด้านยอดขายแข็งแกร่งที่ 9.3 เปอร์เซ็นต์ด้วยการขยายตัวสองหลักในประเทศจีน ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในยุโรป ตะวันออก แอฟริกาและตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ปรับลดลง โดยอัตราเติบโตด้านยอดขายในภูมิภาคเหล่านี้เพิ่มขึ้น 9.2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งได้การสนับสนุนจากทุกกลุ่มธุรกิจ สัดส่วนยอดขายของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในไตรมาสแรกของปีนี้ปรับลดลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 42 เปอร์เซ็นต์จากเดิม 43 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้า อันเนื่องมาจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 2,226 ล้านยูโร

การประเมินภาพรวมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเฮงเค็ล ในปี พ.ศ. 2557
เฮงเค็ล คาดการณ์ว่าการเติบโตของยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นระหว่าง 3 เปอร์เซ็นต์ – 5 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ประเมินว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเติบโตอยู่ในระดับดังกล่าว เฮงเค็ล คาดการณ์ด้วยว่าสัดส่วนยอดขายจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่อาจปรับตัวลดลงเล็กน้อยซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2559 เฮงเค็ล คาดว่าผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรหลังหักดอกเบี้ยและภาษี) จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 15.5 กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นสูงด้วยตัวเลขหลักเดียว

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคตซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบัน จากฝ่ายบริหาร ประจำองค์กรของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์ อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่าความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของ บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด

บริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ

รายงานนี้สำหรับไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2557 และข้อมูลอื่นๆ พร้อมเอกสารสำหรับดาวน์โหลดและลิงก์ ที่เชื่อมต่อไปยังการถ่ายทอดการประชุมแถลงการณ์ จากแฟ้มข่าวประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล ทางอินเทอร์เน็ตได้ที www.henkel.com/press/publication-report-q1-2014-45333.htm