เมนู
ค้นหา

6 มี.ค. 2556   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลเผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2555

ร่วมกันสร้างความยั่งยืน

ดูสเซลดอร์ฟ – เฮงเค็ลได้เผยแพร่รายงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฉบับล่าสุดแล้ววันนี้ รายงานด้านความยั่งยืนฉบับที่ 22 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่บริษัทได้นำเสนอในปี 2555 โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างผลลัพธ์ให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง เฮงเค็ลมุ่งสร้างประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรให้ได้มากขึ้น 3 เท่าภายในปี 2573 และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ พนักงานทุกคนได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของเฮงเค็ลเพื่อสร้างความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์ดังกล่าวสร้างขึ้นจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนของ เฮงเค็ล เริ่มจากการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเพิ่มความสำเร็จด้านการเงิน “เราได้บรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในปี 2555
แคเธอรีน เมนเกส รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และประธานสภาเพื่อความยั่งยืนของเฮงเค็ลได้กล่าวอย่างหนักแน่น “จากการจัดเวิร์คช็อป โครงการต่างๆ และแนวคิดริเริ่มมากมาย ทำให้พนักงานกว่า 47,000
คนของเราเข้าใจเป้าหมายความยั่งยืนระยะกลางและระยะยาวได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้เราจะมีความคืบหน้าไปอย่างมาก แต่เราตระหนักดีว่าหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล เมื่อพิจารณาถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ อย่างจำกัด เราจะต้องปรับปรุงและบริหารจัดการเป้าหมายระยะสั้นให้เข้ากับเป้าหมายในระยะ ยาวของเราให้ได้”

นอกจากการกระตุ้นความร่วมมือจากพนักงานด้านกระบวนการในเชิงลึกแล้ว เฮงเค็ลยังร่วมมือกับพันธมิตรตลอดทั่วทั้งองค์กรในปี 2555 ด้วย ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับผู้ผลิต ตลอดจนลูกค้าและร้านค้าปลีก โดยกลุ่มร้านค้าปลีกได้มอบโอกาสดีเยี่ยมให้กับเฮงเค็ล
ได้ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แบบรักษ์โลก 

ผลงานด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลในปี 2555 ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลดการใช้น้ำลง 44% ลดการใช้พลังงาน 43% และลดของเสียได้ถึง 53% ต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งเมตริกตัน และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ยังได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานลงถึง 86% อีกด้วย ความสำเร็จเหล่านี้ถือเป็นหลักชัยที่สำคัญของเฮงเค็ล ทั้งในแง่เป้าหมายระยะกลางสำหรับปี 2558
และตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นถึง 3 เท่าภายในปี 2573 ด้วย

นับเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลอีกครั้งในปี 2555 เมื่อบริษัทถูกจัดรวมอยู่ในดัชนี FTSE4Good มาแล้วเป็นปีที่ 12 และในปี 2555 นี้ บริษัทก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในภาคส่วนธุรกิจใน Dow Jones Sustainability Index เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันด้วย 

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนปี 2573

ภายในปี 2573 เฮงเค็ลวางเป้าหมายว่าจะลดการใช้ทรัพยากรลงเหลือเพียงหนึ่งในสามของทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบันต่อการสร้างรายได้ทุก 1 ยูโร และเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการบริโภคที่ยั่งยืน บริษัทได้วางปัจจัยการดำเนินงานเอาไว้ 3 ประการหลักคือ ผลิตภัณฑ์ พันธมิตร และพนักงาน พนักงานกว่า 47,000 คนของเฮงเค็ลทั้งหมดทั่วโลกมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ผ่านคำมั่นสัญญาและความรู้ต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนใหม่นี้ นอกจากการพัฒนาและผลิตสินค้าแห่งนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทจะสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้บริโภค
ตลอดจนผู้ผลิตและผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมมือกันสร้าง ความยั่งยืนตลอดทั่วทั้งองค์กรควบคู่ไปกับการช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดผล กระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทเฮงเค็ลได้ดำเนินธุรกิจทั่วโลกด้วยแบรนด์และเทคโนโลยีชั้นนำในกลุ่ม ธุรกิจ 3 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและครัวเรือน กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว บริษัทเฮงเค็ลก่อตั้งขึ้นในปี 2419
และครองตำแหน่งผู้นำตลาดทั่วโลกในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ บริโภคและธุรกิจอุตสาหกรรมพร้อมแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ สากล เช่น เพอร์ซิล ชวาร์สคอฟ และล็อคไทท์ มีพนักงานกว่า 47,000 คน และมียอดขายมูลค่า 16,510
ล้านยูโรและกำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงแล้วที่ 2,335 ล้านยูโร นอกจากนี้
เฮงเค็ลยังมีหุ้นบุริมสิทธิ์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (DAX)

ดูภาพประกอบได้ที่ http://www.henkel.com/press