เมนู
ค้นหา

5 มิ.ย. 2557   เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

ผู้แทนของเฮงเค็ล แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงการบรรลุความสำเร็จให้มากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง

เฮงเค็ลฝึกอบรมพนักงาน 2,000 คนให้เป็นผู้แทนด้านความยั่งยืน

ด้วยโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืน เฮงเค็ลมีเป้าหมายเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนให้สาธารณชนได้ตระหนักมากขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เฮงเค็ลฝึกอบรมผู้แทนไปแล้ว 2,000 คน

เฮงเค็ลมีเป้าหมายเพิ่มความสำเร็จให้สูงขึ้นสามเท่า เมื่อเทียบกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ บริษัทฯ ภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายอันทะเยอทะยานเช่นนี้ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นว่าสังคมจะมีความเป็นอยู่ที่ดีและใช้ทรัพยากรอัน จำกัดของโลกใบนี้อย่างเหมาะสมต่อไป

พนักงานของเฮงเค็ลก็เหมือนกับบริษัททุกแห่งที่สามารถสนับสนุนอนาคตที่ ยั่งยืนมากขึ้นได้ด้วยพฤติกรรมของพวกเขาเอง อาทิ การดำเนินชีวิตของแต่ละคนจะส่งผลต่อการบริโภคพลังงาน น้ำและทรัพยากรอื่นๆ อย่างมหาศาล

ดังนั้น เพื่อให้สาธารณชนมีความตระหนักถึงความยั่งยืนมากขึ้น เฮงเค็ลจึงพัฒนาโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนในปี พ.ศ.2555 โครงการนี้ทำให้พนักงานเฮงเค็ลมีความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนชัดเจนยิ่ง ขึ้น และทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารความสำคัญของความยั่งยืนให้ผู้อื่นรับทราบได้

นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ เฮงเค็ลฝึกอบรมผู้แทนไปแล้ว 2,000 คน ซึ่งรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการบริหารใน 55 ประเทศ

ผู้แทนทำหน้าที่เพิ่มความตระหนักในโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน 32 ประเทศ

โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้แทนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เดินทางเยือนโรงเรียนและอธิบายให้เด็กนักเรียนเข้าใจว่า เด็กๆ แต่ละคนสามารถสนับสนุนความยั่งยืนได้อย่างไร นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555  ผู้แทนของเฮงเค็ลได้ให้ความรู้เด็กนักเรียนไปแล้วมากกว่า 17,000 คนใน 32 ประเทศ

โครงการนี้จะได้รับการพัฒนาต่อยอดในปี พ.ศ.2557

เฮงเค็ลจะดำเนินโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2557 นี้

“พนักงานของเราเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่สุด เมื่อเราต้องสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ความยั่งยืนให้เพิ่มขึ้นและยกระดับความ ตระหนักรู้ในประเด็นนี้” แคเธอรีน เมนเกส รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ลกล่าว “ดังนั้น ความเข้าใจและความมุ่งมั่นในด้านความยั่งยืนของพวกเขา จึงมีความจำเป็นในการดำเนินกลยุทธ์และการก้าวสู่เป้าหมายของเรา”

นอกจากการอบรมผู้แทนคนใหม่แล้ว เฮงเค็ลยังเพิ่มความร่วมมือกับบริษัทหุ้นส่วนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าและทำงาน ร่วมกับพันธมิตรร้านค้าปลีก อาทิ เฮงเค็ลวางแผนการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในด้านความยั่งยืนมากขึ้นและอธิบายถึง วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

Kasper Rorsted, Chief Executive Officer, talks about sustainability with students at a school in Düsseldorf.

Norbert Koll, President of Henkel Consumer Goods Inc., meets with students at a school in Scottsdale, Arizona.