เมนู
ค้นหา

14 ธ.ค. 2560  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เฮงเค็ล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

ย่างเข้าสู่ปลายปี เฮงเค็ลได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจากการให้คะแนนของ Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับของเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ยังติดกลุ่มผู้นำในการจัดอันดับนานาชาติอื่นๆ ซึ่งรวมถึง STOXX Global ESG Leaders Indices (ซูริค) Global Challenges Index (ฮัมบูร์ก) MSCI ESG and SRI Indices (นิวยอร์ก) Euronext Vigeo Eiris Sustainabillity Indices (ปารีส) และ Ethibel Sustainability Indices (ปารีส)

ได้รับตำแหน่งสูงสุดอีกครั้งในการจัดอันดับ Sustainalytics

Sustainalytics จัดอันดับให้เฮงเค็ลเป็นผู้นำในหมวด "ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและส่วนบุคคล" อย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 มีบริษัทที่เข้ารับการประเมินในหมวดหมู่นี้ 44 แห่ง ซึ่งเฮงเค็ลได้รับคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) สูงที่สุดคือ 84 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้ Sustainalytics เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ของบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ข้อมูลการจัดอันดับของ Sustainalytics ยังใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินของ STOXX Global ESG Leaders Indices ซึ่งเฮงเค็ลจัดอยู่ในกลุ่มผู้นำด้วยเช่นกัน

การจัดอันดับขององค์กรด้านความยั่งยืนอื่นๆ ต่างยืนยันความเป็นผู้นำของเฮงเค็ล

เฮงเค็ล ติดอยู่ในดัชนี Global Challenges Index มาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งจัดทำโดย Börse Hannover และ Oekom Research ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับในเยอรมนี ดัชนีดังกล่าวจะรวมเฉพาะรายชื่อ 50 บริษัทที่ดีที่สุดทั่วโลกจากความท้าทาย 7 ด้าน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แหล่งน้ำดื่ม และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้เฮงเค็ลยังติดอยู่ในรายชื่อของดัชนีความยั่งยืน MSCI ACWI ESG Leaders และ MSCI ACWI SRI (การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม) อีกครั้ง ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะรายชื่อบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสอย่างเข้มข้น ในงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG) ส่วนดัชนีอื่นๆ ที่เฮงเค็ลติดอันดับ ได้แก่  Euronext Vigeo Eiris Sustainabillity Indices World 120, Europe 120 and Eurozone 120 และ Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe และ Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Global ซึ่งยืนยันถึงความสำเร็จด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล

ความสำเร็จของเฮงเค็ลจากการประเมินและการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านความยั่งยืน ช่วยให้เฮงเค็ลมีความเข้าใจตลาดและได้ผลตอบรับสำคัญที่ช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เฮงเค็ลจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการผลักดันโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ยังคงดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจไปพร้อมๆ กัน


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน เข้าชมได้ที่ www.henkel.com/sustainability
เรียนรู้เรื่อง carbon footprint ของคุณโดยใช้เวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่นาที ได้ที่ www.henkel.com/sustainability/footprint-calculator