เมนู
ค้นหา

21 ส.ค. 2560  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ยืนยันแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2560

เฮงเค็ลรายงานผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง

  • ยอดขายรวมเติบโตสูง +9.6% เป็น 5,098 ล้านยูโร ยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิค +2.2%
  • กำไรจากการดำเนินธุรกิจพุ่งสู่เลขสองหลัก*: +11.0% เป็น 909 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* (EBIT) เพิ่ม +20 จุด เป็น 17.8%
  • การเติบโตอย่างยอดเยี่ยมของกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS)*: +10.7% เป็น 1.55 ยูโร

“เฮงเค็ลดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง ทำสถิติใหม่ของยอดขายสูงสุดภายในไตรมาส กำไรจากการดำเนินงานและผลต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) รวมถึงกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ ทั้งสามหน่วยธุรกิจมีส่วนทำให้เกิดความก้าวหน้าไปในทางบวก” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว “ยอดขายสูงขึ้นอย่างมากไปที่ประมาณ 5.1 พันล้านยูโร เราพัฒนากำไรจากการดำเนินธุรกิจรวมทั้งส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) เติบโตขึ้นเป็นเลขสองหลัก ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งภายในสภาพการตลาดที่มีความท้าทายสูง”

“เราคาดการณ์ว่าสภาพการตลาดในปีนี้จะไม่แน่นอนและผกผันตลอดทั้งปี ความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตราน่าจะเกิดต่อเนื่องและเราคาดว่าสภาพการตลาดผู้บริโภคที่มีความท้าทายจะคงอยู่ต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะสานต่อความก้าวหน้าทางความสำเร็จและดำเนินการกลยุทธ์หลักของเราอย่างเต็มที่” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว

“เรายืนยันแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2560 ตลอดปี คาดการณ์ว่ายอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคจะสูงขึ้น 2-4% ส่วนต่างกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 17.0% และกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิสูงขึ้นอยู่ระหว่าง 7 ถึง 9%”

ผลการดำเนินงานยอดขายและรายได้ในไตรมาสที่สองของปี 2560

ยอดขายในไตรมาสที่สองของปี 2560 อยู่ที่ 5,098 ล้านยูโรซึ่งเป็นสถิติใหม่สูงสุดและเติบโตเป็นตัวเลขโดยรวมที่ 9.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว การเข้าครอบครองกิจการและการเลิกกิจการเติบโต 7.4% เป็นผลมาจากการเข้าครอบครองกิจการเดอะ ซัน โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยรวมมีผลเป็นกลางยอดขายแบบออร์แกนิคไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าครอบครองกิจการ/การเลิกกิจการเพิ่มขึ้น 2.2%

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวทำยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคได้ 3.4% ในหน่วยธุรกิจบิวตี้แคร์ ตัวเลขยอดขายแบบออร์แกนิคเท่ากันกับตัวเลขของไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมีรายงานตัวเลขที่สูงขึ้นของยอดขายแบบออร์แกนิคที่ 2.1%

ตลาดเกิดใหม่ทำผลการเติบโตแบบออร์แกนิคได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มทำให้ยอดขายแบบออร์แกนิคเพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 4.7% ตลาดอิ่มตัวเพิ่มยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคได้ที่ 0.5%

สภาพการตลาดที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องเกิดจากการแข่งขันทางด้านราคาและการส่งเสริมการขาย ทำให้ภาคพื้นยุโรปตะวันตกรายงานการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิคลดลง -1.2% ภาคพื้นอื่นทั้งหมดสามารถเพิ่มยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคได้ดังนี้:  ยุโรปตะวันออก  ยอดขายเติบโต 5.2% แอฟริกา/ตะวันออกกลางยอดขายเติบโต1.1% อเมริกาเหนือยอดขายเพิ่มขึ้น 3.2% ละตินอเมริกายอดขายเติบโต 6.1% และในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคยอดขายเพิ่มขึ้น 4.8%

กำไรจากการดำเนินธุรกิจ (EBIT) เพิ่มขึ้น 11.0% หรือ 909 ล้านยูโรจากทั้งสามหน่วยธุรกิจ

รายได้จากการขาย (EBIT) เพิ่มขึ้น 0.2 จุดเปอร์เซนต์ไปยัง 17.8%

กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) เติบโต 10.7% จาก 1.40 ยูโรไปที่ 1.55 ยูโร

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ เป็นเปอร์เซ็นต์ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซนต์ ไปยัง 5.2%

ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวทำยอดขายออร์แกนิคเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.4% ในไตรมาสที่สองของปี หากดูภาพรวม ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น 3.5% หรือเท่ากับ 2,370 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานเติบโตขึ้น 6.6% ทะลุยอด 455 ล้านยูโร และรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ถึง 19.2%

ทางด้านธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายออร์แกนิคเท่ากับตัวเลขจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.9% หรือเท่ากับ 997 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 4.3% หรือ 180 ล้านยูโร ส่วนรายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่ 18.0% สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน การเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิคเพิ่มขึ้น 2.1% ในไตรมาสที่สองนี้ ส่วนยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 26.6% หรือ 1,703 ล้านยูโรหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้น 22.2% เป็น 298 ล้านยูโร การเข้าครอบครองกิจการ เดอะ ซัน โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเลขยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนรายได้จากการขายเท่ากับ 17.5%

การเข้าครอบครองกิจการเป็นผลทำให้ยอดรวมแข็งแกร่งขึ้น

จากความสำเร็จในการเข้าครอบครองกิจการดาเร็กซ์แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยีและซอนเดอร์ฮอฟฟ์ กรุ๊ป ช่วงเริ่มต้นของไตรมาสที่สาม เฮงเค็ลสามารถทำให้ธุรกิจเทคโนโลยีกาวแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มยอดรวมด้านเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานธุรกิจที่แข็งแรงในครึ่งแรกของปี 2560

เป็นครั้งแรกที่ยอดขายครึ่งปีแรกทำตัวเลขสูงเกินหมื่นล้านยูโรและเพิ่มขึ้น 11.5% อยู่ที่ 10,162 ล้านยูโร ยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิค ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการเข้าครอบครองกิจการ/การเลิกกิจการ เพิ่มสูงขึ้นที่ 3.1% หน่วยธุรกิจทั้งสามหน่วยเพิ่มตัวเลขในผลการดำเนินการนี้

กำไรจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 12.3% จาก 1,570 ล้านยูโรเป็น 1,763 ล้านยูโร

รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจาก 17.2% เป็น 17.4%

กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ เพิ่มขึ้น 10.9 % หรือ 29 ยูโรเซนต์ จาก 2.67 ยูโรเป็น 2.96 ยูโร

ครึ่งแรกของปี 2560 หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวทำยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคได้สูงถึง 4.4% รายงานรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นที่ 18.6% ธุรกิจบิวตี้แคร์มียอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคที่ 1.1% รายได้จากการขายเพิ่มสูงที่ 17.4% กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนมียอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคอยู่ที่ 2.5% รายได้จากการขายอยู่ที่ 17.4%

มีผลตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 ฐานะการเงินสุทธิของเฮงเค็ลมีตัวเลขอยู่ที่ -2,342 ล้านยูโร (31 ธันวาคม 2559: -2,301 ล้านยูโร)

ยืนยันทัศนะสำหรับปี 2560

เฮงเค็ลยืนยันทัศนะสำหรับปี 2560 เฮงเค็ลคาดว่าจะทำยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิค 2-4% และคาดว่าแต่ละหน่วยธุรกิจจะทำยอดขายเติบโตแบบออร์แกนิคในระดับเดียวกัน สำหรับรายได้จากการขาย (EBIT) เฮงเค็ลมุ่งเป้าเพิ่มตัวเลขให้มากขึ้นอีก17.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เฮงเค็ลยังตั้งใจกระตุ้นกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ (EPS) ให้ได้อีก 7-9%

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
กฤติยา นนทะนาคร 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 226 krittiya@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน