เมนู
ค้นหา

11 พ.ค. 2560  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

ยืนยันแนวทางสำหรับปีงบประมาณ 2560

เฮงเค็ลรายงานผลการดำเนินการที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรก

  • ยอดขายทะลุ 5 พันล้านยูโรเป็นครั้งแรก เพิ่มยอดเป็น 5,064 ล้านยูโร: เติบโตรวม +13.6% เติบโตแบบออร์แกนิค +4.0%
  • กำไรจากการดำเนินธุรกิจพุ่งสู่เลขสองหลัก*: +13.8% เป็น 854 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* (EBIT) เพิ่ม +10 จุด เป็น 16.9%
  • การเติบโตอย่างยอดเยี่ยมของกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ*: +11.0% เป็น 1.41 ยูโร

“เฮงเค็ลมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสแรกของปี แม้ต้องเจอกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีความท้าทาย ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคได้รับแรงกดดันอย่างมากจากการแข่งขันทางโปรโมชั่นและราคา เราสามารถดันยอดขายและรายได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการขายได้มากยิ่งขึ้น และเป็นครั้งแรกที่ยอดขายประจำไตรมาสสูงเกิน 5 พันล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานทะลุเป้าสูงเป็นประวัติการณ์ ธุรกิจทั้ง 3 ภาคส่วนและทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมในการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของรายได้ที่สูงเช่นนี้” นายฮานส์ แวน ไบเล่น ประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล กล่าว

“ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้เป็นผลมาจากแบรนด์ชั้นนำและนวัตกรรมของเรา การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและผู้บริโภค การเร่งกิจกรรมด้านดิจิตอล และความทุ่มเทจากทีมทั่วโลก” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าวเสริม “เราจะสร้างพอร์ตโฟลิโอให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งลงนามซื้อ 2 กิจการเพิ่มเติม”

ฮานส์ แวน ไบเล่น ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปีงบประมาณ 2017 นี้ว่า “เราคาดว่าสภาวะแวดล้อมของตลาดโดยรวมจะมีความไม่แน่นอนในตลอดทั้งปี ความผันผวนของค่าเงินมีแนวโน้มที่จะคงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงราคาของสินค้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เรายังเตรียมพร้อมรับแรงกดดันด้านการส่งเสริมทางการขายและราคาในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จะสูงขึ้นไปอีก แต่อย่างไรก็ตาม เรามุ่งมั่นพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

ท่ามกลางความท้าทายของสภาพแวดล้อมในตลาด เฮงเค็ลยังคงยืนยันว่าในปีงบประมาณปัจจุบันนี้ “เรามุ่งเป้าเพิ่มยอดขายแบบออร์แกนิค 2-4 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ให้สูงเกิน 17.0 เปอร์เซ็นต์ และปรับกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิให้เพิ่มขึ้นอีก 7-9 เปอร์เซ็นต์” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว

รายได้และผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560

5,064 ล้านยูโรคือยอดขายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์และเติบโตขึ้นถึง 13.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ผลกระทบด้านบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของการเติบโตดังกล่าว ส่วนการเข้าซื้อกิจการและการลดสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งหลักๆ มาจากการเข้าซื้อกิจการ เดอะ ซัน โปรดักซ์ คอร์ปอเรชั่น ยอดขายออร์แกนิคซึ่งไม่รวมผลกระทบจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและการเข้าซื้อกิจการ/การลดสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตที่สูงถึง 4.0 เปอร์เซ็นต์

การเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิคเป็นผลมาจาก 3 ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีกาว ซึ่งรายงานตัวเลขยอดขายแบบออร์แกนิคที่สูงถึง 5.5 เปอร์เซ็นต์ ธุรกิจบิวตี้แคร์ ด้วยตัวเลขการเติบโตด้านยอดขายแบบออร์แกนิค 2.3 เปอร์เซ็นต์ และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ซึ่งมียอดขายออร์แกนิคเพิ่มขึ้นถึง 3.0 เปอร์เซ็นต์

เป็นอีกครั้งที่ตลาดเกิดใหม่มีส่วนร่วมสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการผลักดันการเติบโตแบบออร์แกนิคให้แก่บริษัท ด้วยยอดขายออร์แกนิคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ส่วนในตลาดที่ผู้บริโภคมีความพร้อมแล้วก็ยังคงสร้างยอดขายออร์แกนิคได้สูงขึ้นร้อยละ 2.1 เช่นกัน

เฮงเค็ลรายงานการเติบโตด้านยอดขายออร์แกนิคในทุกภูมิภาค: ยอดขายในยุโรปตะวันตกสูงขึ้น 1.8 เปอร์เซ็นต์ ยุโรปตะวันออกสูงขึ้น 4.4 เปอร์เซ็นต์ ในแอฟริกา/ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 2.2 เปอร์เซ็นต์ อเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ ลาตินอเมริกาเพิ่มขึ้น 8.2 เปอร์เซ็นต์ ปิ ท้ายด้วยเอเชียแปซิฟิกที่มาแรงด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 9.1 เปอร์เซ็นต์

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ปรับสูงขึ้นร้อยละ 13.8 กลายเป็น 854 ล้านยูโร โดยภาคธุรกิจหลักทั้ง 3 มีส่วนช่วยในความสำเร็จดังกล่าว

รายได้จากการขาย (EBIT) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.1 เป็น 16.9

กำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิ โตขึ้นร้อยละ 11 จาก 1.27 ยูโรเป็น 1.41 ยูโร

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งมาจากเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.5 เป็น 4.9

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ฐานะการเงินสุทธิของเฮงเค็ลอยู่ที่ -1,961 ล้านยูโร (จาก –2,301 ล้านยูโรเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559) การเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดังกล่าวเป็นผลมาจากกระแสเงินสดของบริษัทที่เป็นไปในด้านบวก

ผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจ

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวทำยอดขายออร์แกนิคเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.5% สำหรับไตรมาสแรกของปี หากดูภาพรวม ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้น 7.1% หรือเท่ากับ 2,295 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานเติบโตขึ้น 10.5% ทะลุยอด 415 ล้านยูโร และรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 18.1%

ทางด้านธุรกิจบิวตี้แคร์ มียอดขายออร์แกนิคเติบโตขึ้น 2.3% ในไตรมาสแรก สำหรับยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 6.4% หรือเท่ากับ 1,011 ล้านยูโร กำไรจากการดำเนินงานแตะยอด 169 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.4% ส่วนรายได้จากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 16.7%

สำหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ก็พบการเติบโตของยอดขายแบบออร์แกนิคด้วยเช่นกัน เพิ่มขึ้น 3.0% ในไตรมาสแรกนี้ ส่วนยอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 29.5% หรือ 1,726 ล้านยูโรหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน กำไรจากการดำเนินงานสูงขึ้น 22.8% เป็น 298 ล้านยูโร ส่วนรายได้จากการขายเท่ากับ 17.3% การเข้าครอบครองกิจการ เดอะ ซัน โปรดักส์ คอร์ปอเรชั่น เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ตัวเลขยอดขายและกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเข้าซื้อกิจการที่น่าสนใจช่วยให้พอร์ตโฟลิโอของเราแข็งแกร่งขึ้น

เฮงเค็ลลงนามในข้อตกลงการครองกิจการระดับโลกอย่าง ดาเร็กซ์ แพ็คเกจจิ้ง เทคโนโลยี มาจาก จีซีพี แอพพลายด์ เทคโนโลยี รวมทั้งเซ็นสัญญาซื้อบริษัทสัญชาติแม็กซิกัน เกี่ยวกับการดูแลเส้นผมที่มีชื่อว่า นัททูรา ลาบอราโทริโอส์

ยืนยันทัศนะสำหรับปี 2560

เฮงเค็ลมั่นใจในสภาวะทางธุรกิจสำหรับปี 2560 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มยอดขายแบบออร์แกนิคให้เติบโตได้อีก 2-4% รวมทั้งมั่นใจว่าทั้ง 3 ภาคส่วนหลักทางธุรกิจจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการเติบโตดังกล่าว สำหรับรายได้จากการขาย (EBIT) เฮงเค็ลมุ่งเป้าเพิ่มตัวเลขให้มากขึ้นอีก 17.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมทั้งตั้งใจกระตุ้นกำไรต่อหุ้นบุริมสิทธิให้ได้อีก 7-9 เปอร์เซ็นต์

*ปรับสำหรับค่าใช้จ่าย/กำไรครั้งเดียว และค่าปรับโครงสร้าง

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจำองค์กรของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่า ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
กฤติยา นนทะนาคร 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 226 krittiya@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน