เมนู
ค้นหา

12 ม.ค. 2560  กรุงเทพฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เฮงเค็ล ประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่า

ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีกาวและการดูแลความงามหรือบิวตี้แคร์ นำโดยตัวแทนพนักงานจำนวน 25 คน ร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดวัชพืชในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานทางธรรมชาติที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 380 พันธุ์ โดยกลุ่มพนักงานได้ช่วยกันกำจัดพืชที่สัตว์ไม่สามารถบริโภคได้ เพื่อให้พืชสายพันธุ์ที่เป็นประโยชน์มีพื้นที่ในการเจริญเติบโต และเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า เช่น ช้างเอเชีย การร่วมแรงร่วมใจดังกล่าวมุ่งมั่นเพื่อช่วยปกป้องและอนุรักษ์ที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์ป่าในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน
กฤติยา นนทะนาคร 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง +66 (0) 2718 1886 ต่อ 226 krittiya@124comm.com ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน