เมนู
ค้นหา

7 ต.ค. 2559  กรุงเทพฯ

การริเริ่มสะเต็มศึกษา

เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำด้านนวัตกรรมของวันพรุ่งนี้ 

เฮงเค็ลร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการสนับสนุนสะเต็มศึกษา (STEM Education) หรือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกันนี้ พนักงานของเฮงเค็ล คุณทานตะวัน คำไพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงงานผลิตภัณฑ์บิวตี้แคร์ ยามาฮัทสึ เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นทูตสะเต็ม (STEM Ambassador)

เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา คุณทานตะวัน ได้เข้าพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนพิจารณาเลือกสายอาชีพสะเต็ม ซึ่งทูตสะเต็มคนอื่นๆ ซึ่งเข้าให้ความรู้แก่นักเรียนในวันนั้น รวมไปถึง นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ จากองค์กรรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ นอกจากการพูดคุยแล้ว ยังมีการเปิดวีดีโอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนอีกด้วย

คุณทานตะวันกล่าวว่า “ตรงกันข้ามกับที่เด็กนักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าอาชีพสะเต็มเป็นอาชีพที่น่าเบื่อ งานของดิฉันในด้านการควบคุมคุณภาพ ทำให้ดิฉันสามารถแบ่งปันกับพวกนักเรียนได้ว่า จะสามารถปรับใช้ความรู้ทางด้านเคมีในแบบนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าลูกค้าของเราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีคุณภาพ ดิฉันหวังว่าการพูดคุยในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกนักเรียน ไม่เพียงแต่ให้พวกเขาสามารถเลือกอาชีพที่ใช่ แต่ยังช่วยสนับสนุนอย่างสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม”