เมนู
ค้นหา

3 ต.ค. 2559

กิจกรรมเพื่อสังคม

เฮงเค็ลบริจาคคอมพิวเตอร์ให้เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย

เฮงเค็ลบริจาคคอมพิวเตอร์จำนวน 15 เครื่องเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

ทีมงานยังได้ใช้เวลาเพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้อง ๆ นักเรียน รวมถึงแนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ทีมงานยังได้กระตุ้นให้น้อง ๆ นักเรียนตระหนักถึงปัญหาด้านสังคมอื่น ๆ เช่น ความปลอดภัย และการหลีกเลี่ยงยาเสพติด ในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม ทีมงานยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนอีกด้วย

เบน ฟาน เดน เฮนเด, รองประธาน ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “ประโยชน์จากโครงการนี้คือการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส โครงการนี้ยังได้มอบประสบการณ์ และโอกาสแก่น้องๆ ในการค้นคว้านอกเหนือไปจากในห้องเรียน”

712950
Open Slideshow
เบน ฟาน เดน เฮนเด, รองประธาน ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิก มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

เบน ฟาน เดน เฮนเด, รองประธาน ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิก มอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา

Open Slideshow
ทีมงานมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆ นักเรียน

ทีมงานมอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับน้องๆ นักเรียน

Open Slideshow
ทีมงานพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย (โรงงานยามาฮัทสึ) ถ่ายภาพร่วมกับสิ่งของที่นำไปบริจาค

ทีมงานพนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย (โรงงานยามาฮัทสึ) ถ่ายภาพร่วมกับสิ่งของที่นำไปบริจาค

Open Slideshow
นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพนักงานของเฮงเค็ล

นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพนักงานของเฮงเค็ล