เมนู
ค้นหา

29 ก.ย. 2559

ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกาวแก่ลูกค้า

เฮงเค็ลเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม แห่งที่สองในประเทศไทย

เฮงเค็ลเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หรือ MRO Training and Application Center แห่งที่สอง ด้วยความร่วมมือกับบริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงระบบท่อและบริการซ่อมแซมด้านวิศวกรรมพื้นผิว ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดระยอง ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ครบครัน พร้อมให้บริการฝึกอบรมการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า รวมไปถึงนำเสนอโซลูชั่นบริการด้านวิศวกรรมพื้นผิวครบวงจร ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์นี้ยังให้บริการตลอดทุกวันและ เพื่อรองรับและการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษัทในอุตสาหกรรมหนักที่ดำเนินไปตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออก ของประเทศไทย

ในด้านการสนับสนุนทางเทคนิค ขอบเขตการให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบท่อในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันและก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยนำโซลูชั่นเทคโนโลยีเคลือบพื้นผิวโลหะเชิงวิศวกรรม และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิวจากแบรนด์ล็อคไทท์ (Loctite®) มาใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิ ฮีทเอ็กซ์เชนเจอร์ (Heat Exchanger), แทงค์ (Storage Tanks), และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น บวกกับความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพด้านการซ่อมบำรุงและบริการงานซ่อมแซมเชิงวิศวกรรมจากบริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

เป็นที่น่าสังเกตว่า เทคโนโลยีเคลือบพื้นผิวโลหะเชิงวิศวกรรมภายใต้แบรนด์ล็อคไทท์ของเฮงเค็ลได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก ISO/TS 24817 จาก เยอร์มันนิชเชอร์ ลอยด์ หรือ Germanischer Lloyd (DNV-GL) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ให้บริการรับรองมาตรฐานแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยการรับรองนี้มอบให้เพื่อเป็นการยอมรับในคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด มีความน่าเชื่อถือ และก่อให้เกิดความยั่งยืนกับนวัตกรรมเคลือบพื้นผิวของล็อคไทท์ ในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันและงานปิโตรเคมี

เอริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ความต้องการงานให้บริการและโซลูชั่นบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม เพิ่มสูงขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ความร่วมมือกับบริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส มอบโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ด้วยการผสานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของเฮงเค็ล เข้ากับความสามารถทางเทคนิคอันยอดเยี่ยม และประสบการณ์ในการให้บริการงานซ่อมบำรุงแก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยมากว่า 11 ปี ของบริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส”

มานนท์ อิงคนารถ ผู้จัดการธุรกิจบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเฮงเค็ล กล่าวว่า “เทคโนโลยีเคลือบผิวด้วยวัสดุคอมโพสิตของล็อคไทท์ได้รับความนิยมจากลูกค้า ด้วยการใช้โซลูชั่นนี้ ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักร ช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ลดการใช้พลังงาน และลดเวลาในการทำงานซ่อมบำรุง”
 
“ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ทำหน้าที่เป็นเวทีฝึกอบรมให้แก่ลูกค้าเพื่อ หาวิธีการช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องจักรโดยเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง (Mean Time Between Failure หรือ MTBF) ลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยของอุปกรณ์ ตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกลับมาใช้งานได้ในแต่ละครั้ง (Mean Time To Repair หรือ MTTR) และการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE) ซึ่งจะช่วยพัฒนาการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงงานในดีขึ้น” มานนท์ กล่าวเพิ่มเติม

ในปีพ.ศ. 2558 เฮงเค็ลเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับบริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ ในการนำเสนอโซลูชั่นด้านการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมสำหรับระบบเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรหมุนเวียน ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมหนัก นอกจากนั้น เฮงเค็ลยังวางแผนขยายเครือข่ายการให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดศูนย์บริการครบวงจรที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนิเซียในปีพ.ศ. 2560

ผู้บริหารจากบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย, บริษัท      แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด และ แขกวีไอพีจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกันที่งานเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หรือ MRO Training and Application Center จากซ้ายไปขวา มานนท์ อิงคนารถ ผู้จัดการธุรกิจบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเฮงเค็ล, เอริค อีเดลแมน ประธานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย, สมประสงค์ เรือนนุช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม็คคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส, และ สมนึก สุวรรณประดิษฐ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานบำรุงรักษาโพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกล บอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ทีมวิศวกรฝ่ายขายและบริการทางเทคนิคล็อคไทท์อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมพื้นผิว ในสเตชั่นสาธิตแรก

ทีมวิศวกรฝ่ายขายและบริการทางเทคนิคของล็อคไทท์อธิบายเกี่ยวกับระบบการซ่อมบำรุงท่อ ในสเตชั่นสาธิตที่สอง