เมนู
ค้นหา

27 ก.ย. 2559  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

การเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ 140 ปีของเฮงเค็ล

ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคต - เป็นเวลากว่า 140 ปีแล้ว

ด้วยพันธสัญญาในการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เฮงเค็ลปรารถนาที่จะช่วยให้ประชากรกว่า 9 ล้านคนทั่วโลกสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปรองดองภายใต้สภาวะที่ทรัพยากรทางธรรมชาติของโลกมีอยู่อย่างจำกัดภายในปีพ.ศ. 2593 เราจะพาคุณเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของเรา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเพราะเหตุใด ความยั่งยืนจึงเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของเฮงเค็ลมาเป็นเวลานาน...

ความยั่งยืนคือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นในสังคมช่วงปีทศวรรษ 1960 ได้จุดประกายความเปลี่ยนแปลงในแนวความคิดของผู้คน ในช่วงปีพ.ศ. 2501 เฮงเค็ลได้เริ่มเฝ้าดูการไหลของแม่น้ำไรห์นและแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำไรห์นอย่างเป็นระบบ เพื่อเฝ้าระวังสารซักฟอก หรือที่เรียกว่า สารลดแรงตึงผิว ดร. คอนราด เฮงเค็ล หลานชายของผู้ก่อตั้งและประธานบอร์ดบริหารในช่วงปีพ.ศ. 2504 เป็นต้นมา มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันแนวความคิดเรื่องความยั่งยืน ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และผู้จัดการ เขาได้ทำให้ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมกลายมาเป็นประเด็นสำคัญตั้งแต่ในยุคแรกๆ ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น อาทิ ผงซักฟอกปราศจากซัลเฟต รวมไปถึงพัฒนาความรับผิดชอบพิเศษสำหรับพนักงานและผู้พักอาศัยโดยรอบโรงงานของเฮงเค็ล

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมที่เมือง รีโอเดจาเนโร ในปีพ.ศ. 2535 เฮงเค็ลได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทในเยอรมนีที่ตีพิมพ์รายงานด้านสิ่งแวดล้อม รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 25 ได้รับการเผยแพร่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ฟริทซ์ เฮงเค็ล – ผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ธรรมเนียมของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฎมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของประวัติบริษัท ผู้ก่อตั้งบริษัท ฟริทซ์ เฮงเค็ล เริ่มเสนอมื้ออาหารฟรีให้แก่พนักงงานในช่วงปีพ.ศ. 2443 ในปีพ.ศ. 2458 โรงอาหารแห่งแรกได้เปิดตัวขึ้น โรงอาหารแห่งนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยในขณะนั้น อันเป็นผลมาจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 คน

ในปีพ.ศ. 2455 ฮูโก้ เฮงเค็ล ลูกชายของผู้ก่อตั้งบริษัท ฟริทซ์ เฮงเค็ล ก่อตั้งสถานพยาบาลขึ้น ในช่วงแรกเริ่มของสถานจำหน่ายยานี้ พยาบาลได้รับหน้าที่ให้ดูแลสุขภาพของพนักงานเฮงเค็ล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 บริการด้านการแพทย์ของบริษัทได้เปิดดำเนินงานเพื่อธุรกิจ ด้วยพนักงานทางการแพทย์พาร์ทไทม์ของบริษัท 3 คน ในการที่จะปรับปรุงความปลอดภัยในอาชีพของพนักงาน เฮงเค็ลจ้างวิศวกรความปลอดภัยในปีพ.ศ. 2470 ซึ่งนับว่าเฮงเค็ลเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์จากเยอรมนีบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่จ้างงานวิศวกรความปลอดภัย

ทำงานร่วมกันเพื่อห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

ในปีพ.ศ. 2554 เฮงเค็ลเปิดตัวกลยุทธ์ความยั่งยืน พ.ศ. 2573 เป้าหมายหลักของกลยุทธ์ใหม่นี้คือประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงและเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่า นี่หมายถึงเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นให้แก่ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชนที่เฮงเค็ลปฏิบัติงานอยู่ และแก่บริษัทเอง โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง การปฏิบัติตามกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างประสบความสำเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมาย เฮงเค็ลเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ และความมุ่งมั่นของพนักงาน

ความสำเร็จแรกเริ่มในช่วงปีพ.ศ. 2554 – 2558 คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินในช่วง 5 ปีแรกของกลยุทธ์ความยั่งยืนสำหรับปี พ.ศ. 2573 และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทได้ 38 เปอร์เซ็นต์ พนักงานของเฮงเค็ลทั่วโลกเป็นผู้แทนด้านความยั่งยืน และได้เยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนกว่า 63,000 คน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความหมายของความยั่งยืนและการปฏิบัติตามความยั่งยืนในชีวิตประจำวัน ผู้คนกว่า 5 ล้านคนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมเพื่อสังคมของเฮงเค็ลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของเรา ได้ในไทม์ไลน์ปีครบรอบของเรา

712918
Open Slideshow


ในช่วงปีพ.ศ. 2501 เฮงเค็ลได้เริ่มเฝ้าดูการไหลของแม่น้ำไรห์นและแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำไรห์นอย่างเป็นระบบ เพื่อเฝ้าระวังสารซักฟอก

ในช่วงปีพ.ศ. 2501 เฮงเค็ลได้เริ่มเฝ้าดูการไหลของแม่น้ำไรห์นและแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำไรห์นอย่างเป็นระบบ เพื่อเฝ้าระวังสารซักฟอก

Open Slideshow
Dr. Konrad Henkel

ดร. คอนราด เฮงเค็ล หลานชายของผู้ก่อตั้ง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันแนวความคิดเรื่องความยั่งยืน

Open Slideshow


ในปีพ.ศ. 2529 เพอซิลเปิดตัวผงซักฟอกปราศจากซัลเฟต

ในปีพ.ศ. 2529 เพอซิลเปิดตัวผงซักฟอกปราศจากซัลเฟต

Open Slideshow


รายงาน 25 ฉบับ – หน้าปก 25 หน้า: รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 25 ได้รับการตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2559

รายงาน 25 ฉบับ – หน้าปก 25 หน้า: รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 25 ได้รับการตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2559

Open Slideshow


ในปีพ.ศ. 2458 โรงอาหารแห่งแรกได้เปิดตัวขึ้น โรงอาหารแห่งนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยในขณะนั้น

ในปีพ.ศ. 2458 โรงอาหารแห่งแรกได้เปิดตัวขึ้น โรงอาหารแห่งนี้ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยในขณะนั้น

Open Slideshow


ในปีพ.ศ. 2455 ฮูโก้ เฮงเค็ล ลูกชายของผู้ก่อตั้งบริษัท ฟริทซ์ เฮงเค็ล ก่อตั้งสถานพยาบาลขึ้น

ในปีพ.ศ. 2455 ฮูโก้ เฮงเค็ล ลูกชายของผู้ก่อตั้งบริษัท ฟริทซ์ เฮงเค็ล ก่อตั้งสถานพยาบาลขึ้น

Open Slideshow


พยาบาลของเฮงเค็ลในปีพ.ศ. 2474

พยาบาลของเฮงเค็ลในปีพ.ศ. 2474

Open Slideshow


ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 บริการด้านการแพทย์ของบริษัทได้เปิดดำเนินงานเพื่อธุรกิจ ด้วยพนักงานทางการแพทย์พาร์ทไทม์ของบริษัท 3 คน

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2483 บริการด้านการแพทย์ของบริษัทได้เปิดดำเนินงานเพื่อธุรกิจ ด้วยพนักงานทางการแพทย์พาร์ทไทม์ของบริษัท 3 คน

Open Slideshow
Sustainability Strategy: Factor 3

กลยุทธ์ความยั่งยืน: ปัจจัย 3

Open Slideshow
Six focal areas and goals for 2020

กลยุทธ์ความยั่งยืน: 6 แผนงานหลักและเป้าหมายสำหรับปีพ.ศ. 2563

Open Slideshow


พนักงานเฮงเค็ลราว 6,200 คน ได้เป็นผู้แทนด้านความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการในปีพ.ศ. 2555

พนักงานเฮงเค็ลราว 6,200 คน ได้เป็นผู้แทนด้านความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโครงการในปีพ.ศ. 2555

Open Slideshow


ผู้คนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมเพื่อสังคมของเฮงเค็ล

ผู้คนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมเพื่อสังคมของเฮงเค็ล