เมนู
ค้นหา

8 ก.ย. 2559

การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิต

ความยอดเยี่ยมด้านการปฏิบัติงานในประเทศไทย

โรงงานผลิตของเราแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดเวลาในการพัฒนากระบวนการการผลิตเพื่อผลักดันการเติบโตของธุรกิจของเรา ในประเทศไทย โรงงานในอำเภอบางปะกง รับผิดชอบการผลิตในระดับภูมิภาคสำหรับผลิตภัณฑ์กาวสำหรับผู้บริโภค อุตสาหกรรม การขนส่ง และกาวสำหรับการใช้งานทั่วไป รวมไปถึงเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว

โรงงานในอำเภอบางปะกงเป็นโรงงานต้นแบบในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว ความสำเร็จของโรงงานแห่งนี้เกิดจากมาตรการอันหลากหลายเพื่อเพิ่มผลการดำเนินงาน ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงให้แก่พนักงาน เนื่องจากความต้องการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้ การนำระบบบรรจุแบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่เครื่องบรรจุ ปิดฝา ติดฉลากผลิตภัณฑ์ แบบแยกส่วน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้

นอกจากนั้น โรงงานใช้ระบบการผลิตแบบใช้บาร์โค้ดในการดำเนินงาน ซึ่งทำให้กระบวนการไหลของวัตถุดิบในการผลิตตลอดช่วงการผลิตเป็นไปอย่างง่ายดาย ปัจจุบัน ทุกๆ ช่วงของการผลิต ตั้งแต่การจัดตารางเวลา การจัดซื้อ การรับสินค้า ไปจนถึงการผลิต และการจ่ายสินค้า ได้รับการจัดเตรียมผ่านอุปกรณ์ทัชสกรีนเคลื่อนที่ ที่สามารถจับข้อมูลจากบาร์โค้ดได้โดยอัตโนมัติและส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังฐานข้อมูลกลาง ผู้จัดการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกรวบรวมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายผ่านทางเว็บเพจ ทำให้พวกเขาสามารถติดตามการไหลของวัตถุดิบได้แบบเรียลไทม์ ทุกที่ ทุกเวลา