เมนู
ค้นหา

23 ส.ค. 2559  กรุงเทพฯ

กิจกรรมยุวทูตความยั่งยืนในโรงเรียน

ตัวแทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลในประเทศไทย

ในแต่ละวัน เราสามารถเลือกที่จะทำสิ่งต่างๆ ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่การปิดก๊อกน้ำขณะแปรงฟัน ไปจนถึงการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน มีทางเลือกมากมายที่เราทำได้ทุกวันเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่โลกของเรา

ข้อความเหล่านี้ได้ถูกสื่อสารไปยังนักเรียนไทยหลายร้อยคนผ่านตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ล (Sustainability Ambassadors) ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลในระดับโลก เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมให้เป็นตัวแทนด้านความยั่งยืน ได้เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนใน 5 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี เพื่อแนะนำและสนับสนุนแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 657 คน

การให้ความรู้ด้านความยั่งยืนนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ล ประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในโครงการสะเต็มศึกษาของสสวท. ซึ่งได้แก่ โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนสายน้ําทิพย์ ในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนอนุบาลชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ในจังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนภายใต้ความร่วมมือระหว่างเฮงเค็ลและสสวท. ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่สอง

“ทุกคนสามารถและควรที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จุดมุ่งหมายของเราคือการให้ความรู้กับเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมง่ายๆ ที่สามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันได้ และจะส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” อีริค อีเดลแมน ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลที่ให้ความรู้ด้านความยั่งยืนที่โรงเรียนดาราคาม กล่าว

โครงการผู้แทนด้านความยั่งยืนสำหรับโรงเรียน เริ่มต้นขึ้น ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน มีผู้จัดการกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเฮงเค็ล ประเทศไทย ผ่านการฝึกอบรมเป็นตัวแทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล และได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา เกี่ยวกับความหมายของความยั่งยืน และวิธีที่พวกเขาจะสามารถนำหลักปฎิบัติด้านความยั่งยืน ได้แก่ ลดการใช้ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ไปใช้ภายในครอบครัว และชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ได้

701122
Open Slideshow
ตัวแทน ความยั่งยืนของเฮงเค็ลแนะนำและสนับสนุนแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์

ตัวแทน ความยั่งยืนของเฮงเค็ลแนะนำและสนับสนุนแนวความคิดเรื่องความยั่งยืนให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์

Open Slideshow
ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Open Slideshow
ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์หลังจากการมอบเกียรติบัตร

ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนโรงเรียนสายน้ำทิพย์หลังจากการมอบเกียรติบัตร

Open Slideshow
นาย อีริค อีเดลแมน ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย (แถวหลัง ตรงกลาง) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ล ให้ความรู้ด้านความยั่งยืนที่โรงเรียนดาราคาม

นาย อีริค อีเดลแมน ประธาน เฮงเค็ล ประเทศไทย (แถวหลัง ตรงกลาง) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ล ให้ความรู้ด้านความยั่งยืนที่โรงเรียนดาราคาม

Open Slideshow
ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี

ตัวแทนความยั่งยืนของเฮงเค็ลถ่ายภาพร่วมกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา จังหวัดชลบุรี