เมนู
ค้นหา

25 ก.ค. 2559

กิจกรรมเพื่อสังคม

ทำความสะอาดโรงเรียนและสร้างสานสัมพันธ์

ด้วยการสนับสนุนจากกองทุน Henkel’s Make an Impact on Tomorrow (MIT) พนักงานกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวสำหรับขนส่งและโลหะ (Transport and Metal Adhesives) ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนที่โรงเรียนบ้านกาญจน์เขาเทียน กิจกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาส แต่ยังเป็นการให้โอกาสกับเพื่อนร่วมงานในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งขึ้น

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชนบทของจังหวัดระยอง นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงรียนมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย เนื่องด้วยทรัพยากรที่จำกัดทางโรงเรียน จึงไม่สามารถจ้างภารโรงในการทำความสะอาด ทำให้โรงเรียนอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย อีกทั้งโรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายเพื่อดูแลงานซ่อมแซม

พนักงานของเราใช้เวลา 3 วัน ช่วยกันทาสีและทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน โดยได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ห้องน้ำ 4 ห้อง และโรงอาหารของทางโรงเรียน พนักงานที่เข้าร่วมโครงการนี้ล้วนเป็นผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล พวกเขาจึงร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนกับเด็กนักเรียนมากกว่า 50 คน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างเสริมนิสัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม

นายเดล เจมีสัน ผู้จัดการธุรกิจเทคโนโลยีกาวสำหรับขนส่งและโลหะประเทศไทยกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของเฮงเค็ล ซึ่งเราให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา ด้วยเหตุนี้ เราถึงเลือกโรงเรียนบ้านกาญจน์เขาเทียน โดยกิจกรรมนี้ทำให้เราได้ร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน”

หนึ่งในกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล คือการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านสังคม โดยให้การสนับสนุนและส่งเสริมชุมชนที่ด้อยโอกาส กองทุน MIT ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2541 เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนโครงการอาสาสมัคร ที่พนักงานของเราร่วมกันนำเสนอ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนนี้ เฮงเค็ลได้สนับสนุนโครงการอาสาสมัครมากมายในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

695030
Open Slideshow
พนักงานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย  และครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาญจน์เขาเทียน (ที่สามจากขวา)

พนักงานบริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย  และครูใหญ่โรงเรียนบ้านกาญจน์เขาเทียน (ที่สามจากขวา)