เมนู
ค้นหา

11 ก.ค. 2559

ธุรกิจเทคโนโลยีกาวในตลาดชายขอบ

ขยายบทบาทในเมียนมา

เฮงเค็ล ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาค สำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในปีพ.ศ. 2558 หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีกาวได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หรือ MRO Training and Application Center ในประเทศไทย

นอกจากนั้น เฮงเค็ลประเทศไทยยังได้ตั้งเป้าไปที่การก่อตั้งธุรกิจให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมในประเทศเมียนมา รวมทั้งได้ร่วมมือกับบริษัท PSPN ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเมียนมา ในการจัดเวิร์คช็อปเรื่องกาวและการใช้งาน ให้แก่วิศวกรชาวเมียนมา ที่สมาคมวิศวกรเมียนมา (Myanmar Engineering Society) ในเมืองย่างกุ้ง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 30 คน เข้าร่วมในเวิร์คช็อป

เวิร์คช็อปในครั้งนั้นได้ไฮไลท์ความสามารถด้านเทคโนโลยีของโซลูชั่นกาวล็อคไทท์ของเฮงเค็ล และความสามารถในการช่วยให้บริษัทแข่งขันได้เหนือกว่าคู่แข่ง ผู้เชี่ยวชาญจากเฮงเค็ลได้ยกตัวอย่างการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และโซลูชั่นของเฮงเค็ลที่ช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรให้แก่บริษัทได้

มานนท์ อิงคนารถ ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฮงเค็ล กล่าวว่า “ประเทศเมียนมามีศักยภาพในการเติบโตสูงสำหรับธุรกิจกาวของเรา ในงานเวิร์คช็อปนี้ เราสามารถแนะนำโซลูชั่นและเทคโนโลยีใหม่ๆให้แก่ผู้บริโภคและผู้มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรม รวมไปถึงสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อใจกับพวกเขาได้”