เมนู
ค้นหา

26 เม.ย. 2559

ความยั่งยืนด้านน้ำ

ฉลองสงกรานต์อย่างรับผิดชอบ

เทศกาลสงกรานต์เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดในปฏิทินไทย วันสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่แบบไทยมีชื่อเสียงในด้านการเฉลิมฉลองที่มีสีสันและมีชีวิตชีวา ชาวไทยจะร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวก่อนที่จะออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานตามท้องถนน อย่างไรก็ตามในขณะที่ประเทศประสบภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ปัญหาการขาดแคลนน้ำเตือนให้คนไทยหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างวัฒนธรรมและการอนุรักษ์น้ำ

ที่เฮงเค็ล ประเทศไทย พนักงานของเราเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความรับผิดชอบ นุชจิรา ร่มสบาย ผู้ประสานงานฝ่ายขาย กาวอุตสาหกรรมทั่วไป กล่าวว่า “ทุก ๆ ปี เราฉลองสงกรานต์ด้วยการใช้ขันเงินใบเล็ก ๆ สรงน้ำพระพุทธรูปก่อนที่จะอธิษฐานพร้อมกับเทน้ำที่เหลือ ปีนี้เราได้ตัดสินใจไม่ใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองหรือออกมาสาดน้ำบนท้องถนน แต่หลังจากทำพิธีกรรมที่จำเป็นเสร็จ เราเก็บรวบรวมน้ำจากการอธิษฐานของทุกคนในขันเงินใบใหญ่และใช้มันเพื่อรดน้ำต้นไม้ในสำนักงานของเรา วิธีนี้เราสามารถที่จะอนุรักษ์น้ำและนำมาใช้ใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างยั่งยืน โดยก่อนหน้านี้ เฮงเค็ล ประเทศไทยร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทำแคมเปญวันน้ำโลกบนเฟซบุ๊กเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปรับใช้พฤติกรรมง่ายๆในการประหยัดน้ำ

กิตติศักดิ์ ปทุมศิริวัฒนา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามระดับมืออาชีพ กล่าวว่า “การอนุรักษ์น้ำอยู่ในมือของเรา ในวันสงกรานต์ปีนี้ผมอยากจะขอความร่วมมือจากทุกคนให้เล่นน้ำอย่างรับผิดชอบและใช้น้ำอย่างฉลาด โดยเช่นนี้แล้ว เราจะสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตัวเราเองและลูกหลานในอนาคต”

นุชจิรา ร่มสบาย (ซ้าย) และกิตติศักดิ์ ปทุมศิริวัฒนา (ขวา) พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ฉลองสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย

นุชจิรา ร่มสบาย (ซ้าย) และกิตติศักดิ์ ปทุมศิริวัฒนา (ขวา) พนักงานของเฮงเค็ล ประเทศไทย ฉลองสงกรานต์ตามแบบประเพณีไทย