เมนู
ค้นหา

14 เม.ย. 2559

สร้างแรงบันดาลใจให้แก่การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เฮงเค็ลสนับสนุนโครงการทูตสะเต็มของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทานตะวัน คำไพร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกระบวนการ โรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของเฮงเค็ลในประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรรับรองการเป็นทูตสะเต็ม หลังจากเข้าร่วมการฝึกอบรมและเวิร์คช็อประยะเวลา 2 วัน ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คำว่าสะเต็ม หรือ STEM ย่อมาจาก Science, Technology, Engineering และ Mathematics ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ในปี 2558 เฮงเค็ล ประเทศไทย และสสวท. ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนโครงการความยั่งยืนในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายสะเต็มศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ยิ่งไปกว่านั้น เฮงเค็ลจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการทูตสะเต็มด้วยการให้คำแนะนำด้านการเลือกอาชีพแก่ชั้นเรียนในโรงเรียนต่างๆ

ทานตะวัน กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของเฮงเค็ลในฐานะทูตสะเต็ม นี่เป็นโอกาสที่ดีที่ดิฉันจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากชีวิตจริงให้แก่น้องๆนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้น้องๆได้เดินตามอาชีพสะเต็ม”

ทานตะวัน คำไพร (ซ้าย) ทูตสะเต็มที่ผ่านการฝึกอบรม และ เควิน มิกนอน (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เฮงเค็ลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และประเทศไทย