เมนู
ค้นหา

30 มี.ค. 2559  กรุงเทพฯ

ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ยกย่องความหลากหลายในองค์กรของเฮงเค็ล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ในฐานะนายจ้างที่ยึดมั่นกับแนวคิดความหลากหลายและการมีส่วนร่วม เฮงเค็ลได้นำเสนอรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมาเป็นเวลาหลายปี โดยถือเอาความต้องการอันหลากหลายของพนักงานของเราเป็นหลัก เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานบนพื้นฐานของความเชื่อใจมากกว่าการยึดวัฒนธรรมการปรากฎตัวในที่ทำงาน เพราะเราเชื่อว่านี่คือเสาหลักสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตทำงานและชีวิตครอบครัว และเป็นประโยชน์ในการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพสูง การเพิ่มขึ้นของการทำให้เป็นระบบดิจิตอลทำให้เรามีความยืดหยุ่นในระดับสูงและเพิ่มความเป็นไปได้ของการทำงานแบบเคลื่อนที่ สิ่งนี้ทำให้เฮงเค็ล ไม่เพียงแต่เป็นองค์กรในดวงใจของพนักงานผู้หญิง แต่ยังเป็นองค์กรในดวงใจของพนักงานทุกๆคน

ในช่วงปลายปี 2558 พนักงานราว 34 เปอร์เซ็นต์ของเฮงเค็ลทั่วโลกเป็นผู้หญิง ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 40.5 เปอร์เซ็นต์ ในบางประเทศ ตัวเลขจำนวนพนักงานหญิงอยู่ในระดับที่โดดเด่น ในประเทศนิวซีแลนด์ มีพนักงานหญิงราว 69.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดในภูมิภาค รองลงมาคือประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีพนักงานหญิงราว 60 เปอร์เซ็นต์ และในประเทศไทย มีพนักงานหญิงราว 53.3 เปอร์เซ็นต์

เฮงเค็ลยังคงยึดมั่นในการพัฒนาสายงานให้แก่พนักงานหญิงในตำแหน่งระดับบริหาร ในระดับภูมิภาค พนักงานในระดับบริหารเป็นผู้หญิง ในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีพนักงานในระดับบริหารเป็นผู้หญิงกว่า 34.6 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศฟิลิปปินส์ตัวเลขจำนวนผู้จัดการหญิงอยู่ที่ 51.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในประเทศไทยมีจำนวนผู้จัดการหญิงอยู่ที่ 44.1 เปอร์เซ็นต์

ในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ เฮงเค็ล เกาหลี ก็ได้รับการยกย่องถึงความมุ่งมั่นในความก้าวหน้าของพนักงานหญิง ในปี 2557 และ 2558 เฮงเค็ล เกาหลี ได้รับรางวัล “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมสำหรับผู้หญิง” ซึ่งมอบให้เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทที่มีวัฒนธรรมแบบครอบครัวและเป็นมิตร และมีความก้าวหน้าในการต้อนรับผู้หญิงในที่ทำงาน

มิเชล ชุง ประธานกรรมการ เฮงเค็ล เอเชีย-แปซิฟิก และ รองประธานอาวุโส เฮงเค็ล บิวตี้ แคร์ เอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า “ที่เฮงเค็ล ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับทีมในระดับโลกที่แข็งแกร่ง และความหลากหลายของพนักงานของเรา เราเชื่อว่าทีมที่ประกอบไปด้วยพนักงานหลากหลายจะกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาเป็นเลิศและก้าวล้ำ”

ยกย่องความหลากหลายในองค์กรของเฮงเค็ล ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก