เมนู
ค้นหา

22 มี.ค. 2559  กรุงเทพฯ

วันน้ำโลก 2559

เฮงเค็ลและสสวท. ส่งเสริมนิสัยการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันผ่านเฟซบุ๊ก

เฮงเค็ล ประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดตัวแคมเปญบนเฟซบุ๊กเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำในวันน้ำโลก โดยส่งเสริมให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัดน้ำในทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

ครอบครัวไทย ใส่ใจความยั่งยืน’ โดยเฮงเค็ลนำเสนอภาพเคล็ดลับการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน 10 ภาพ ซึ่งเคล็ดลับเหล่านี้มาจากความคิดง่ายๆ เช่น การปิดก๊อกน้ำขณะที่คุณแปรงฟัน ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ และลดเวลาในการอาบน้ำให้สั้นลง

ภาพเคล็ดลับการประหยัดน้ำเหล่านี้ถูกรวมรวบไว้ใน 1 อัลบั้ม ซึ่งคุณสามารถแชร์ บันทึก ดาวน์โหลด หรือพิมพ์ออกมาเป็นโปสเตอร์ สำหรับแปะไว้เพื่อเตือนใจในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียน สำนักงาน หรือที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสามารถเข้าชมภาพเคล็ดลับการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันทั้ง 10 ภาพ ได้ที่  facebook.com/ThailandMostSustainableFamily

แคมเปญเฟซบุ๊กนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการประหยัดน้ำในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ 20 ปี

ดร. ทิม เพ็ทซินน่า ประธาน บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ในขณะที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงในประเทศไทย นี่คือปัญหาที่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้ โดยการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับทำอย่างไรเราจะสามารถลดการใช้น้ำได้ ในวันน้ำโลกนี้ขอให้ เราตอบสนองกับการเรียกร้องของรัฐบาลไทยที่ขอให้ทุกคนใช้น้ำอย่างฉลาด พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะใช้น้ำให้น้อยลงและร่วมกันอนุรักษ์น้ำในทุกๆวัน”

คุณสามารถเข้าชมภาพเคล็ดลับการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันทั้ง 10 ภาพ ได้ที่  facebook.com/ThailandMostSustainableFamily

คุณสามารถเข้าชมภาพเคล็ดลับการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวันทั้ง 10 ภาพ ได้ที่  facebook.com/ThailandMostSustainableFamily