เมนู
ค้นหา

21 มี.ค. 2559  กรุงเทพฯ

ได้รับการยกย่องอีกครั้งในด้านความเป็นผู้นำ

เฮงเค็ลได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมดีที่สุดในโลก” ประจำปี 2559

เฮงเค็ลได้รับการยกย่องเป็นปีที่เก้าติดต่อกันให้เป็นหนึ่งใน “บริษัทที่มีจริยธรรมดีที่สุดในโลก” (World’s Most Ethical Companies) สถาบันเอธิสเฟียร์ (Ethisphere Institute) องค์กรอิสระที่มุ่งกำหนดและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มอบรางวัลนี้เป็นประจำทุกปีให้แก่บริษัทที่สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจริยธรรมและความโปร่งใสในทุกระดับภายในองค์กร เฮงเค็ลยังได้รับการจัดอันดับอีกครั้งในดัชนีความเสมอภาคระดับโลก อีซีพีไอ (ECPI Global Equity Indices) ซึ่งใช้เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในการตัดสิน

ในปีนี้ บริษัท 131 บริษัท จาก 45 ประเภทอุตสาหกรรมใน 21 ประเทศทั่วโลกได้รับการยกย่องให้เป็น “บริษัทที่มีจริยธรรมดีที่สุดในโลก” รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องบริษัทที่มีผลงานต่อเนื่องในการยกระดับความเป็นผู้นำด้านจริยธรรมและพฤติกรรมองค์กร เฮงเค็ลเป็นบริษัทจากประเทศเยอรมนีเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ และยังเป็นหนึ่งในเพียงสามบริษัทที่มาจากอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การจัดอันดับนี้ใช้เกณฑ์ต่างๆในการประเมิน ได้แก่ จริยธรรมและการปฏิบัติดี ความเป็นพลเมืองบรรษัทและความรับผิดชอบ วัฒนธรรมและจริยธรรม ธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นำ รวมไปถึงนวัตกรรมและชื่อเสียงของบริษัท

“วิธีปฏิบัติของเราเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และได้กลายมาเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นระบบและสามารถระบุความท้าทายทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่กำลังเพิ่มขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราได้” แคธริน เมนเกส รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าว “สำหรับเฮงเค็ลแล้ว เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆทั่วโลก มันเป็นเรื่องที่แน่ชัดว่าธุรกิจจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือกับความท้าทายและวาระด้านความยั่งยืน”

บริษัทด้านการจัดอันดับและชี้วัดดัชนีที่มีชื่อเสียง อีซีพีไอ (ECPI) ช่วยยืนยันบทบาทของเฮงเค็ลในฐานะผู้นำในด้านความยั่งยืน อีซีพีไอยกให้เฮงเค็ลอยู่ในการจัดอันดับของดัชนีความเสมอภาคระดับโลกอีซี-พีไออีกครั้งหนึ่งในปีนี้เพื่อเป็นการยกย่องความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเฮงเค็ลสู่ธุรกิจอันยั่งยืน

ในปีพ.ศ. 2573 เฮงเค็ลตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และการบริการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เฮงเค็ลได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีพ.ศ. 2558 ซึ่งระบุถึงการบรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินการในปีพ.ศ. 2558 และความทะเยอทะยานใหม่สำหรับปี พ.ศ.2563


เยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนของเฮงเค็ลได้ที่ henkel.com/sustainability ค้นพบว่าคุณเองผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์ปริมาณเท่าไหร่ ได้ง่ายๆที่ เครื่องมือคำนวณฟุตพริ้นท์