เมนู
ค้นหา

4 มี.ค. 2559  เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 25

บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนระหว่างปี 2554 – 2558

เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนสำหรับปี พ.ศ. 2573 พร้อมกำหนดหมุดใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2563 และเผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับที่ 25 ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2535 หรือเมื่อเกือบ 25 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพแวดล้อมและการพัฒนาในนครริโอ เดอ จาเนโร

“ปี พ.ศ. 2558 นับเป็นปีที่มีความสำคัญสำหรับเฮงเค็ล เราบรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินการช่วงห้าปีแรกของกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนระยะยาวสำหรับปี พ.ศ. 2573 แต่เราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เราได้คิดล่วงหน้าไปถึงอนาคตแล้ว เราได้พัฒนาเป้าหมายใหม่อันทะเยอทะยานยิ่งขึ้นสำหรับปี พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตการดำเนินการเพิ่มเติมตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด” แคธริน เมนเกส รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลและประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ลกล่าว 

บรรลุเป้าหมายระหว่างการดำเนินการ – ความทะเยอทะยานใหม่สำหรับปี พ.ศ. 2563

ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2573 คือเป้าหมายแห่งกลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ล บริษัทฯ ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างยอดเยี่ยมและบรรลุเป้าหมายเฉพาะกาลระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558

  • ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์
  • การใช้น้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์
  • การควบคุมปริมาณของเสียดีขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์
  • ความปลอดภัยอาชีวะดีขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์

โดยภาพรวม เฮงเค็ลได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มมูลค่า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเป้าหมายใหม่ภายในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นลดปริมาณมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ของฝ่ายการผลิต ลดการใช้น้ำและลดปริมาณของเสียลง 30 เปอร์เซ็นต์ต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งตันเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 ความปลอดภัยอาชีวะจะดีขึ้น 40 เปอร์เซ็นต์และยอดขายเพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์ต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งตัน ความสำเร็จของเป้าหมายเหล่านี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในภาพรวมให้สูงขึ้น 75 เปอร์เซ็นต์ภายในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553

โครงการภายในโรงเรียนเข้าถึงเด็กประมาณ 63,000 คน

ในฐานะองค์กรธุรกิจ เฮงเค็ลมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับสนับสนุนให้ผู้อื่นช่วยส่งเสริมความยั่งยืนมากขึ้น โดยดำเนินการมากกว่าแค่การพูดคุยกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงานของเฮงเค็ลเป็นศูนย์กลางของโครงการผู้แทนด้านความยั่งยืน โดยหนึ่งในแนวคิดริเริ่มของโครงการนี้คือการให้ความรู้ภายในโรงเรียนซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พ.ศ. 2558 พนักงานของเฮงเค็ลได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถอธิบายความสำคัญของพฤติกรรมที่มีความยั่งยืนให้แก่ผู้อื่นได้ รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา พนักงานเฮงเค็ลราว 6,200 คนได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้แทนด้านความยั่งยืน และโครงการนี้เข้าถึงเด็กนักเรียนประมาณ 63,000 คนใน 43 ประเทศ

ความสำเร็จด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลได้รับการยกย่องอีกครั้งโดยสถาบันจัดอันดับและเรตติ้งหลายแห่งในปี 2558 เฮงเค็ลได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี “100 องค์กรธุรกิจที่มีความยั่งยืนที่สุดในโลก” หรือ “Global 100 Most Sustainable Corporations in the World” และถูกจัดอันดับ “เหรียญทอง” หรือ “Gold” โดยอีคาวดิส (EcoVadis) เฮงเค็ลยังได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินจากโรเบคโคแซม (RobecoSAM’s Silver Class) อีกด้วย

รายงานผลการพัฒนาความยั่งยืน ประจำปี 2015