เมนู
ค้นหา

4 มี.ค. 2559  เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

เฮงเค็ลรายงานความสำเร็จทางการเงินประจำปี พ.ศ. 2558

ยอดขายและกำไรเติบโตอย่างยอดเยี่ยม

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น: +10.1% อยู่ที่ 18,089 ล้านยูโร (ยอดขายปกติเติบโต: +3.0%)
  • กำไรจากการดำเนินงาน*: +12.9% ที่ 2,923 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี*: + 0.4% เพิ่มเป็น 16.2%
  • กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS)* : +11.4% เป็น 4.88 ยูโร
  • ข้อเสนอเงินปันผล: +12.2% เพิ่มขึ้นเป็น 1.47 ยูโรต่อหุ้นบุริมสิทธิ์

“ปี พ.ศ.2558 ถือเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของเฮงเค็ล เรามีอัตราเติบโตระดับสองหลักที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทั้งยอดขาย กำไร กำไรต่อหุ้นและข้อเสนอเงินปันผล ทุกกลุ่มธุรกิจของเรามีการเติบโตแบบปกติที่แข็งแกร่ง และยกระดับผลกำไรได้อย่างยอดเยี่ยม” คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล กล่าว “ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักต่อผลประกอบการที่ดีของเรา ขณะเดียวกัน เรายังสามารถเพิ่มยอดขายแบบปกติในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว”

“ถึงแม้สภาพตลาดยังคงมีความยากลำบาก แต่เราสามารถสร้างผลประกอบการที่มั่นคง เดินหน้าตามกลยุทธ์ได้อย่างประสบความสำเร็จและวางรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับอนาคตของเรา หลังจากผ่านสามปีของกลยุทธ์สี่ปีของเรา เรากำลังมุ่งสู่เป้าหมายหลักประจำปี พ.ศ. 2559” รอร์สเต็ดกล่าวสรุปถึงพัฒนาการของเฮงเค็ล

การประเมินปี พ.ศ. 2559

สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและเป้าหมายทางการเงินของปี พ.ศ. 2559 รอร์สเต็ด กล่าวว่า “สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองยังคงท้าทาย ดังนั้น เราจะเดินหน้าปรับกระบวนการและโครงสร้างของเราให้สอดคล้องกับตลาด ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เราคาดว่ายอดขายแบบปกติจะเติบโต 2-4 เปอร์เซ็นต์ เราคาดการณ์ว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 16.5 เปอร์เซ็นต์ และกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นระหว่าง 8-11 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2559 โดยการเติบโตเฉลี่ยของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงอยู่ที่ 9.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2558 เราดำเนินมาถูกทางแล้วและเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะบรรลุเป้าหมายอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ที่ 10 เปอร์เซ็นต์สำหรับ กลยุทธ์ในปัจจุบัน”

ผลประกอบการและรายได้ในปี พ.ศ. 2558

ตัวเลขยอดขาย 18,089 ล้านยูโรของปี 2558 เพิ่มมากกว่าปีก่อนหน้าอย่างก้าวกระโดด พัฒนาการของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบด้านบวกต่อยอดขายที่ 4.4 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบด้านบวกจากการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุนอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายแบบปกติซึ่งรวมถึงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุนมีการขยายตัวอย่างมั่นคงที่ 3.0 เปอร์เซ็นต์

ทุกกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตของยอดขายปกติที่มั่นคงและส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้นในตลาดที่เกี่ยวข้อง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มียอดขายปกติเติบโตที่ 4.9 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายปกติในกลุ่มธุรกิจเพื่อความงามเติบโต 2.1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวมีรายได้ยอดขายเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 2.4 เปอร์เซ็นต์

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ 12.9 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 2,923 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้าอยู่ที่ 2,588 ล้านยูโร) ทุกหน่วยธุรกิจมีส่วนสำคัญต่อผลประกอบการที่ดีในครั้งนี้  ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) อยู่ที่ 2,645 ล้านยูโร เทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2,244 ล้านยูโร  

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) เพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 15.8 เป็น 16.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้น 0.9 เปอร์เซ็นต์เป็น 14.6 เปอร์เซ็นต์ (ปีก่อนหน้าอยู่ที่ 13.7 เปอร์เซ็นต์)

ผลประกอบการของเฮงเค็ลปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก -49 ล้านยูโรเป็น -42 ล้านยูโร  อัตราภาษีอยู่ที่ 24.4 เปอร์เซ็นต์ซึ่งยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจาก 24.3 เปอร์เซ็นต์ของปีก่อนหน้า  

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงสำหรับปีที่แล้ว หลังการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้เพิ่มขึ้น 11.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 2,112 ล้านยูโร (ปี 2557 อยู่ที่ 1,896 ล้านยูโร) รายได้สุทธิของปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 18.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,662 ล้านยูโรเป็น 1,968 ล้านยูโร เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 47 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,921 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า 1,628 ล้านยูโร)

ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุง (EPS) เพิ่มขึ้น 11.4 เปอร์เซ็นต์จาก 4.38 ยูโร เป็น 4.88 ยูโร ขณะที่กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจาก 3.76 ยูโรเป็น 4.44 ยูโร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลและคณะกรรมการผู้ถือหุ้นจะเสนอระหว่างการประชุมทั่วไปในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ในการเพิ่มเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์อีก 12.2 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 1.47 ยูโร (ปีก่อนหน้า 1.31 ยูโร) และเงินปันผลหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 12.4 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1.45 ยูโร (ปีก่อนหน้า 1.29 ยูโร) ขณะที่อัตราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ 30.2 เปอร์เซ็นต์

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายดีขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 4.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 3.8 เปอร์เซ็นต์

สถานะทางการเงินสุทธิปิดที่ 335 ล้านยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อยู่ที่ -153 ล้านยูโร)

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจ

ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ประสบความสำเร็จอย่างมากด้วยการเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมีผลกำไรตลอดหลายปีที่ผ่านมา ยอดขายแบบปกติเติบโต 4.9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการเติบโตเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่เกี่ยวข้อง ยอดขายเพิ่มขึ้น 11.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 5,137 ล้านยูโรซึ่งสูงกว่าระดับ 5 พันล้านยูโรเป็นครั้งแรก

ด้วยการขยายตัวที่แข็งแกร่งมาก ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของยอดขายปกติที่เติบโตตลอดทั้งปี 2558 ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตที่สูงเป็นประวัติการณ์ แอฟริกา/ตะวันออกกลางมีการขยายตัวที่เข้มแข็งอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การเติบโตมีการชะลอตัวเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาพตลาดที่ยากลำบาก

ผลประกอบการในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวอยู่ในแดนบวก อเมริกาเหนือมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ขณะที่ยอดขายในยุโรปตะวันตกเติบโตในแดนบวก

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมาก 17.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 879 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วมีพัฒนาการที่แข็งแกร่งมาก 0.9 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 17.1 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกำไรจากการดำเนินงานขยายตัว 27.8 เปอร์เซ็นต์จาก 615 ล้านยูโรเป็น 786 ล้านยูโร

ในปี 2558 กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยังคงขยายการเติบโตอย่างมีผลกำไรต่อยอดจากหลายปีก่อนหน้านี้ ยอดขายปกติเพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอีกครั้งที่เหนือกว่าตลาดที่มีความสำคัญ ยอดขายเพิ่มขึ้น 8.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 3,833 ล้านยูโร

เมื่อพิจารณาระดับภูมิภาค ผลประกอบการของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มีความแข็งแกร่งอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตที่เข้มแข็งมากเนื่องจากการขยายตัวที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในจีน ลาตินอเมริกามียอดขายเติบโตเป็นสถิติใหม่ในระดับสองหลัก ในแอฟริกา/ตะวันออกกลาง กลุ่มธุรกิจนี้สร้างพัฒนาการได้อย่างน่าพึงพอใจต่อเนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับยุโรปตะวันออกที่เติบโตอย่างมั่นคงเช่นกัน

ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันและแรงกดดันด้านการส่งเสริมการขายและราคาที่ดุเดือด ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้ ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงต่ำกว่าระดับของปีที่แล้ว โดยเฉพาะพัฒนาการในยุโรปตะวันตกและตลาดอิ่มตัวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยอดขายในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วท่ามกลางสภาพตลาดที่ท้าทายและมีการแข่งขันสูง

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง เพิ่มขึ้น 12.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 610 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่สูงสุดของหน่วยธุรกิจนี้ ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.6 จุด เป็น 15.9 เปอร์เซ็นต์ ผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 33.3 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 561 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 2.4 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอัตราเติบโตระดับเดียวกับตลาด ยอดขายเพิ่มขึ้น 10.6 เปอร์เซ็นต์จาก 8,127 ล้านยูโรในปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ 8,992 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจนี้มียอดขายปกติเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในลาตินอเมริกา แอฟริกา/ตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกมียอดขายเพิ่มขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ ถึงแม้จะมีสถานการณ์ทางการเมืองที่ยากลำบากและสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย ยอดขายในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีพัฒนาการในแดนบวก

ภาพรวมของผลประกอบการด้านยอดขายในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวอยู่ในแดนบวก โดยมีพัฒนาการที่ดีในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีการเติบโตที่มั่นคง

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้น 9.4 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 1,534 ล้านยูโรซึ่งเป็นผลประกอบการสูงสุดของกลุ่มธุรกิจนี้ ผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 17.1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย ส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8.7 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 1,462 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาค

ท่ามกลางสถานการณ์ตลาดที่ยังคงมีการแข่งขันกันสูง ยอดขายในยุโรปตะวันตกปรับเพิ่มขึ้น 5.6 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 6,045 ล้านยูโร ยอดขายปกติลดลงเล็กน้อย 0.3 เปอร์เซ็นต์ ผลประกอบการที่ดีในฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรไม่สามารถชดเชยการชะลอตัวในสวิสเซอร์แลนด์และประเทศยุโรปตะวันออกได้ทั้งหมด ยอดขายในยุโรปตะวันออกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยอยู่ที่ 2,695 ล้านยูโรเนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินรูเบิลของรัสเซียและค่าเงินอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม ยอดขายปกติปรับเพิ่มขึ้น 7.3 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงขับเคลื่อนจากผลประกอบการในรัสเซียและตุรกี สำหรับแอฟริกา/ตะวันออกกลางถึงแม้จะได้รับผลผลกระทบจากการเมืองและความไม่สงบในบางประเทศ แต่ยอดขายปกติยังเพิ่มขึ้น 17.3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1,329 ล้านยูโร ยอดขายปกติเพิ่มขึ้น 6.8 เปอร์เซ็นต์โดยได้รับการส่งเสริมจากทุกกลุ่มธุรกิจ

ยอดขายในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างมาก 26.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 3,648 ล้านยูโร ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการในปี 2557 ช่วยส่งเสริมการเติบโต ยอดขายปกติในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น 2.3 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายในลาตินอเมริกาขยายตัว 7.9 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 1,110 ล้านยูโร ยอดขายปกติเติบโต 8.8 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงส่งเสริมจากเม็กซิโกที่มีการเติบโตสองหลัก ยอดขายในเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มขึ้นปีต่อปี 17.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 3,134 ล้านยูโร ถึงแม้การเติบโตในจีนจะชะลอตัว แต่ยอดขายปกติในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น 2.5 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ในยุโรปตะวันออก แอฟริกา/ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 7,797 ล้านยูโร ยอดขายปกติขยายตัว 5.9 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงส่งเสริมจากทุกกลุ่มธุรกิจ ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงช่วยเสริมการเติบโตยอดขายปกติได้เหนือกว่าค่าเฉลี่ย ขณะที่ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ส่วนแบ่งยอดขายของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ลดลงเล็กน้อยไปอยู่ที่ 43 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายปกติในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวเพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์ไปที่ 10,164 ล้านยูโร

การพัฒนาธุรกิจในไตรมาสที่สี่ของปี 2558

ยอดขายในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 6.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าไปอยู่ที่ 4,374 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า 4,126 ล้านยูโร) ยอดขายปกติซึ่งไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุนเพิ่มขึ้น 2.9 เปอร์เซ็นต์ หลังจากพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุง ปรับเพิ่มขึ้น 11.3 เปอร์เซ็นต์จาก 602 ล้านยูโรเป็น 670 ล้านยูโร เมื่อรายงานผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่ม 39.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 616 ล้านยูโร เทียบกับ 444 ล้านยูโรของไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้า

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) ปรับสูงขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์จาก 14.6 เปอร์เซ็นต์เป็น 15.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้น 3.3 เปอร์เซ็นต์จาก 10.8 เปอร์เซ็นต์เป็น 14.1 เปอร์เซ็นต์  รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงและหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 9.8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จาก 437 ล้านยูโร เป็น 480 ล้านยูโร รายได้สุทธิประจำไตรมาสขยายตัว 48.7 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มขึ้นเป็น 461 ล้านยูโร (เทียบกับปีก่อนหน้า 310 ล้านยูโร เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 15 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิอยู่ที่ 446 ล้านยูโร (ปีก่อนหน้า 298 ล้านยูโร) ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) ปรับตัวสูงขึ้น 9.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 1.01 ยูโรเป็น 1.11 ยูโร กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ปรับเพิ่มขึ้น 49.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จาก 0.69 ยูโรเป็น 1.03 ยูโร

ความคืบหน้าของการดำเนินกลยุทธ์

ในปี 2558 เฮงเค็ลมีความก้าวหน้าที่ดีมากในการดำเนินกลยุทธ์ประจำปี 2559 โดยให้ความสำคัญกับทั้งสี่กลยุทธ์หลัก คือ ก้าวล้ำ ก้าวไกล เรียบง่าย และจุดประกาย

ก้าวล้ำ: ก้าวล้ำเหนือคู่แข่งขันของเรา

เฮงเค็ลเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้แบรนด์ชั้นนำในปี 2558 แบรนด์เพอร์ซิล (Persil) ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) และล็อคไทท์ (Loctite) สามารถสร้างยอดขายรวมได้ราว 5.9 พันล้านยูโร สัดส่วนยอดขายจากแบรนด์ 10 อันดับแรกเพิ่มจาก 59 เปอร์เซ็นต์เป็น 61 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี 2559 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้วได้แรงขับเคลื่อนจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจและการลงทุนในแบรนด์และการขยายตัวสู่ตลาดใหม่ ยอดขายกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ของธุรกิจอุปโภคบริโภคของเฮงเค็ล (ผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม) มาจากผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในช่วงสามปีหลังสุด ขณะที่ธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขายจากผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในรอบ 5 ปีเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ เฮงเค็ลมุ่งสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่และลูกค้าภาคอุตสาหกรรมในปี 2558 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของสัดส่วนยอดขายกับลูกค้า

นอกจากการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน เฮงเค็ลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบดิจิตอลที่เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในอนาคตและสร้างความคืบหน้าในการผนวกรวมระบบดิจิตอลไว้ในทุกมิติของธุรกิจและกระบวนการ ในปี 2558 เฮงเค็ลเดินหน้าสร้างมาตรฐานและพัฒนาระบบดิจิตอลในแพลทฟอร์มธุรกิจ บริษัทฯ ยังปรับปรุงเครือข่ายภายในองค์กรและประสบความสำเร็จในการขายกิจกรรมการตลาดและการดูแลลูกค้าแบบดิจิตอล

ก้าวไกล: สู่การเป็นบริษัทระดับโลก

ในปี 2558 ยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มีสัดส่วนอยู่ที 43 เปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย การปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าในหลายประเทศ การปรับตัวให้สอดคล้องกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเฮงเค็ลและบริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจในตลาดเหล่านี้ต่อไป

ในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัว เฮงเค็ลสามารถผสมผสานการเป็นผู้นำในตลาดได้ ความสำเร็จที่โดดเด่นในปี 2558 คือการเปิดตัวสองแบรนด์ชั้นนำของเฮงเค็ลอย่าง เพอร์ซิล และชวาร์สคอฟในธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐอเมริกา ช่วยให้เฮงเค็ลกลับสู่การเติบโตและปรับปรุงผลประกอบการในตลาดเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

เรียบง่าย: ส่งเสริมความเรียบง่ายในการปฏิบัติงานของเรา

เฮงเค็ลมีเป้าหมายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเป็นเลิศในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ในปี 2558 เฮงเค็ลมีความคืบหน้าอย่างดีเยี่ยมในการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตด้วยการสร้างมาตรฐาน ระบบดิจิตอลและเร่งกระบวนการทางธุรกิจ เฮงเค็ลยังประสบความสำเร็จในการสร้างองค์กรใหม่ด้วยการจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและการจัดซื้อของทุกกลุ่มธุรกิจ ภายในช่วงสิ้นปี 2558 พนักงานของเฮงเค็ลหลายคนในศูนย์แชร์เซอร์วิส 6 แห่งทั่วโลกของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้นถึงกว่า 3,000 คน ซึ่งทำหน้าที่จัดการกระบวนการสำคัญภายในองค์กร

จุดประกาย: เสริมความแข็งแกร่งทีมงานระดับโลก

ผลประกอบการที่เป็นเลิศอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ชัดเจนและทีมงานที่มีความแข็งแกร่งทั่วโลกที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อควบคุมธุรกิจที่มีความซับซ้อนและมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก เฮงเค็ลต้องมีผู้นำที่แข็งแกร่งและมีเป้าหมายปรับปรุงทีมผู้นำให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฮงเค็ลมอบโอกาสให้พนักงาน ทั้งการฝึกอบรมขณะปฏิบัติหน้าที่และผ่านทางเฮงเค็ล โกลเบิล อคาเดมี ซึ่งเป็นโอกาสการฝึกอบรมที่หลากหลาย พนักงานที่มีความต่างในด้านพื้นฐานวัฒนธรรมได้หลอมรวมวัฒนธรรมหลายเชื้อชาติและหลากหลายประสบการณ์ทำงานซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ เฮงเค็ลยังมุ่งมั่นจัดการความหลากหลายและสร้างความก้าวหน้าอย่างดีเยี่ยมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 พนักงานในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มีสัดส่วน 55 เปอร์เซ็นต์ พนักงานสตรีที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการเพิ่มขึ้นเป็น 33 เปอร์เซ็นต์

การประเมินภาพรวมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเฮงเค็ล ในปี พ.ศ. 2559

เฮงเค็ลคาดการณ์ว่า ยอดขายปกติจะเติบโต 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ ในปี พ.ศ. 2559 เฮงเค็ลคาดว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจจะสร้างยอดขายปกติได้ภายในช่วงดังกล่าว เฮงเค็ลยังคาดหวังว่าส่วนแบ่งยอดขายในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับผลตอบแทนยอดขายหลังการปรับปรุงจะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าราว 16.5 เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนยอดขายหลังการปรับปรุงของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะเพิ่มขึ้นเหนือกว่าปีก่อนหน้า เฮงเค็ลประเมินว่า กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 8 – 11 เปอร์เซ็นต์


*ปรับปรุงสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง


เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจำองค์กรของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่า ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด