เมนู
ค้นหา

17 มิ.ย. 2558  ระยอง

การให้บริการชั้นนำของการแก้ปัญหา

เฮงเค็ล พัฒนายุทธศาสตร์การเป็น“ผู้นำด้านการนำเสนอโซลูชั่น” ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม หรือ MRO Training and Application Center

เฮงเค็ล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการนำเสนอโซลูชั่น โดยการเปิดศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์และเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมขึ้นเป็นแห่งแรก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย ศูนย์แห่งนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก โดยให้บริการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิว และการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อการซ่อมสร้าง เคลือบผิวปกป้องการกัดกร่อนจากสารเคมี และการผุผังของพื้นผิวโลหะจากสนิม อีกทั้งยังเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร (one-stop shop) ในการให้บริการซ่อมบำรุงโดยใช้การเคลือบผิวด้วยวัสดุคอมโพสิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีวิศวกรรมพื้นผิวภายใต้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ล็อกไทท์ (Loctite®) นอกจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวแล้ว เฮงเค็ล ได้ก้าวล้ำไปข้างหน้าสู่การนำเสนอโซลูชั่น โดยการผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ อาทิ กาววิศกรรม ซีลแลนท์ และเคมีภัณฑ์เพื่อการเตรียมพื้นผิว เป็นต้น เพื่อรองรับการบริการงานซ่อมแซมแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงงานซ่อมบำรุงทั่วไปให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม

นายเอริค อีเดลมานน์ ผู้จัดการธุรกิจเทคโนโลยีกาวเฮงเค็ล ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง เฮงเค็ล กับ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศ และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ จะทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยเราจะดำเนินการผ่านการบำรุงรักษา ซ่อมสร้างพื้นผิวโลหะโดยการใช้โซลูชั่นของล็อคไทท์ในรูปแบบที่เหมาะสม ศูนย์บริการ MRO Training and Application Center จะมีเครื่องมือที่ช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูพื้นผิวโลหะบนอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมขึ้นมาใหม่อย่างครบวงจร รวมถึงเครื่องมือในการทดสอบการประหยัดพลังงาน และลดการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์หลังผ่านการเคลือบผิวด้วยโซลูชั่นจากล็อคไทท์ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้กับลูกค้าของเราอีกด้วย”

“ด้วยเทคโนโลยีในการเคลือบพื้นผิวของล็อคไทท์ ลูกค้าสามารถซ่อมแซมและสร้างเสริมพื้นผิวโลหะขึ้นมาใหม่ด้วยวัสดุคอมโพสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นของการใช้งานอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหนักหรืออุตสาหกรรมทั่วไป ช่วยลดต้นทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ลดการใช้พลังงาน และลดเวลาในการปิดไลน์การทำงาน เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อีกด้วย ศูนย์แห่งนี้จะใช้เพื่อแสดงให้ลูกค้าได้เห็นถึงวิธีการช่วยยืดอายุการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์โดยเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้ง (Mean Time Between Failure หรือ MTBF) ลดระยะเวลาโดยเฉลี่ยของอุปกรณ์ ตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกลับมาใช้งานได้ในแต่ละครั้ง (Mean Time To Repair หรือ MTTR) และการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ (Overall Equipment Effectiveness หรือ OEE) ผ่านแอพลิเคชั่นหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่มีการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน นอกจากนั้น ศูนย์แห่งนี้ยัง จะใช้เพื่อฝึกอบรมแก่พันธมิตรที่ให้บริการด้านงานวิศวกรรมอื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นายจอห์น บอร์เดน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ MRO เฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิกกล่าว

งานเปิดศูนย์ MRO Training and Application Center จะจัดขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 13.30 น ที่จังหวัดระยอง นอกจากพิธีเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการแล้ว ภายในงานยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคนิคระหว่างบริษัทเฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิก และผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะมานำเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำในงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีปกป้องพื้นผิวเชิงวิศวกรรมจากล็อคไทท์ โดยการปกป้องพื้นผิวจะช่วยลดการใช้พลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจในการใช้งาน และยังมีการนำเสนอเทคนิคในการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ที่เสื้อเครื่องสูบน้ำแยกออกจากกันตามแนวแกนเพลา แบบแกนนอน (Horizontal split case centrifugal pump)

จอห์น บอร์เดน ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ MRO เฮงเค็ล เอเชีย แปซิฟิก

เอริค อีเดลมานน์ ผู้จัดการธุรกิจเทคโนโลยีกาว เฮงเค็ล ประเทศไทย

ธานี ชวาลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้และให้บริการบำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม