เมนู
ค้นหา

13 เม.ย. 2558  ดุสเซลดอร์ฟ

การประชุมสามัญประจำปี 2558

เฮงเค็ลยืนยันเป้าหมายปี 2558

จากการประชุมสามัญประจำปีของเฮงเค็ลในวันนี้ คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล แจ้งผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จของบริษัทในปีงบประมาณ 2557 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ไปอยู่ที่ 1.31 ยูโรต่อหุ้น และเงินปันผลหุ้นสามัญอยู่ที่ 1.29 ยูโรต่อหุ้น ขณะที่อัตราส่วนการจ่ายเงินอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ จากสถานการณ์การตลาดที่ยังคงมีความท้าทาย รอร์สเต็ดยืนยันการประเมินภาพรวมธุรกิจสำหรับปีงบประมาณ 2558 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายในปีงบประมาณ 2557 คาสเปอร์ รอร์สเต็ด กล่าวว่า “เราพอใจมากกับผลประกอบการซึ่งบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินของเราในปี 2557 รอร์สเต็ดได้แจ้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 โดยยกตัวอย่างการที่เฮงเค็ลประสบความสำเร็จในการใช้หลักการบริหารด้วย 4 กลยุทธ์ ได้แก่ ยกระดับศักยภาพของบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Outperform) มุ่งเน้นการดำเนินงานในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง (Globalize) ผลักดันความเป็นเลิศในการดำเนินงาน (Simplify) และสร้างทีมงานทั่วโลกให้แข็งแกร่ง (Inspire)

ซิโมน เบเกิล ทราห์ ประธานคณะกรรมการผู้ถือหุ้นและประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
ได้กล่าวขอบคุณบอร์ดผู้บริหารและพนักงานทุกคนในความมุ่งมั่นตลอดปี 2557 ที่ผ่านมา

ยืนยันแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 แม้สภาพตลาดมีความท้าทายต่อเนื่อง

“ปี 2558 จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของเฮงเค็ล” รอร์สเต็ดกล่าวและย้ำถึงตลาดที่มีความผันผวนอย่างสูง “ความไม่มีเสถียรภาพของตลาดเงินยังคงจะมีต่อไป เราคาดว่าค่าเงินเหรียญสหรัฐจะแข็งค่ากว่าเงินสกุลยูโรในขณะที่ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง จากความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินต่อไปในรัสเซียและยูเครน เราคาดว่าตลาดในยุโรปตะวันออกจะยังคง ซบเซาและกดดันเศรษฐกิจและค่าเงินของรัสเซียต่อไป”

ถึงแม้ว่าสภาวะตลาดมีความท้าทาย รอร์สเต็ดยังคงยืนยันการประเมินภาพรวมธุรกิจของกลุ่มธุรกิจเฮงเค็ลในปีงบประมาณนี้ “เราคาดหวังการเติบโตของรายได้ยอดขายราว 3-5 เปอร์เซ็นต์ในปีงบประมาณ 2558 เราคาดว่าผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี) จะอยู่ที่ประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์ และคาดหมายว่าส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์”

ทางด้านธุรกิจของบริษัทในรัสเซียและยูเครนนั้น รอร์สเต็ดย้ำถึงความสำคัญของตลาดทั้งสองประเทศที่มีต่อเฮงเค็ล “ความขัดแย้งของทั้งสองประเทศดังกล่าวได้ส่งผลกระทบถึงการดำเนินธุรกิจของเราที่นั่น อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงดำเนินธุรกิจในทั้งสองประเทศต่อไป เราบรรลุการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่นั่นและเราเชื่อมั่นในอนาคตของทั้งสองประเทศ” รอร์สเต็ดกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในไตรมาสแรกของปี 2558 จะตีพิมพ์ในรายงานประจำไตรมาสในวันที่ 7 พฤษภาคม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2015-04-13-annual-general-meeting-2015/418822