เมนู
ค้นหา

13 ม.ค. 2558  กรุงเทพฯ

ประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร

ดร. ทิม เพทซินน่า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท เฮงเค็ล ประเทศไทย

ดร. ทิม เพทซินน่า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมกับดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย และหัวหน้าฝ่ายขายประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม

ดร. ทิมมีประสบการณ์ ความชำนาญในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อนหน้านี้เขาประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของเฮงเค็ลในเมืองดุสเซลดอล์ฟของเยอรมนี โดยรับผิดชอบหลากหลายตำแหน่งในฝ่ายบริหารการขายสำหรับผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารในเยอรมนี เขาเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ลและเป็นสมาชิกหน่วยกลยุทธ์องค์กรของเฮงเค็ลระหว่างปีพ.ศ. 2550 - 2552 เขาเริ่มทำงานกับเฮงเค็ลเมื่อปี พ.ศ. 2544 ในฝ่ายจัดซื้อ และได้รับมอบหมายให้ไปทำงานต่างประเทศด้วยการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการห่วงโซ่การผลิตในเมืองเออร์ไวน์ของสหรัฐอเมริการะหว่างปีพ.ศ. 2547- 2550 ดร. ทิมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคโลญในเยอรมนี และปริญญาโทคณะธุรกิจวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยคาร์สรูห์ในเยอรมนี

“ประเทศไทยเป็นเสาหลักสำคัญด้านกลยุทธ์ตลาดเกิดใหม่ของเฮงเค็ลผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำทีมและทำงานร่วมกันเพื่อนำพาบริษัทให้เจริญรุดก้าวหน้าต่อไป” ดร. ทิมกล่าว เฮงเค็ลดำเนินกิจการในประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี ในกลุ่มธุรกิจสองกลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว และกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม โดยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เช่น ล็อคไทท์ และ ชวาร์สคอฟ บริษัทมีพนักงานในประเทศไทยทั้งหมดราว 600 คน ประจำสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ โรงงานผลิตกาว 2 แห่งในจังหวัดชลบุรีและสมุทรปราการ รวมทั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 1 แห่ง และศูนย์การขนส่งผลิตภัณฑ์เพื่อความงามประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 1 แห่งในจังหวัดชลบุรี