เมนู
ค้นหา

18 ธ.ค. 2558

ก้าวไกล

เฮงเค็ลผนึกกำลังกับโคคา-โคลาในลาว

เฮงเค็ลเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จในการร่วมมือกับลูกค้าชั้นนำระดับโลกมากมาย โดยล่าสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตและส่งมอบกาวในลำดับต้น สำหรับโรงงานบรรจุขวดของโคคา-โคลาแห่งแรกในประเทศลาว

เมื่อลูกค้าของเฮงเค็ลในไทยอย่างบริษัทไทยน้ำทิพย์ตัดสินใจเปิดตัวธุรกิจร่วมทุนในลาวร่วมกับโคคา-โคลาและได้เลือกเฮงเค็ลเป็นผู้ผลิตและส่งมอบกาวในลำดับต้น

ไทยน้ำทิพย์เป็นหุ้นส่วนการผลิตและบรรจุขวดอย่างเป็นทางการของโคคา-โคลาในประเทศไทย เฮงเค็ลเป็นผู้ผลิตและส่งมอบกาวในลำดับต้นของไทยน้ำทิพย์มานานหลายปี ซึ่งช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง ผนวกกับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนเชิงเทคนิคที่เข้มแข็ง และเพื่อเจาะตลาดภูมิภาคนี้ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น โคคา-โคลาจับมือกับไทยน้ำทิพย์ในการสร้างโรงงานแห่งแรกในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โรงงานแห่งนี้จะผลิตขวดเครื่องดื่มโค้ก ก่อนจะส่งไปที่ร้านค้าปลีก 5,000 แห่งทั่วประเทศ โรงงานแห่งนี้ได้รับประโยชน์จากตำแหน่งที่ตั้งที่ใกล้ชิดกับชายแดนไทย จึงถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่การผลิตในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีอยู่เดิม ช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาการขนส่ง

คุณขวัญชัย อุดมเกียรติกูล (ซ้าย) ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรม เฮงเค็ล ประเทศไทยกล่าวว่า “โคคา-โคลาต้องการผู้ผลิตและส่งมอบกาวที่ไว้วางใจได้และมีคุณภาพทัดเทียมกับมาตรฐานที่เข้มงวดของพวกเขา รวมถึงมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายในระดับภูมิภาค ในฐานะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก เราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่โคคา-โคลาได้ นอกจากนี้ เรายังมีประสบการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยาวนานหลายปี ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งของเรากับไทยน้ำทิพย์ ปัจจัยเหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่ทำให้เราได้รับเลือกให้เป็นผู้ลิตและส่งมอบกาวระดับต้นสำหรับโรงงานในลาว”

ทีมกาวอุตสาหกรรมของเฮงเค็ล ประเทศไทย (จากซ้าย) คุณขวัญชัย อุดมเกียรติกูล (ซ้าย) ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจกาวอุตสาหกรรม คุณณราวุฒิ ชาปัญญา วิศวกรฝ่ายขาย และคุณชาติรุจน์ เก่งอนันต์สกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย