เมนู
ค้นหา

2 ธ.ค. 2558

การยกย่องด้านสิ่งแวดล้อม

รัฐบาลไทยยกย่องความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของโรงงานยามาฮัทสึ

โรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม ยามาฮัทสึ ประเทศไทยของเฮงเค็ลได้รับการยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวจากระดับ 1 (ความมุ่งมั่นสีเขียว) สู่ระดับ 3 (ระบบสีเขียว) โดยการรับรองดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการสัมมนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

โรงงานดังกล่าวได้รับการยกระดับเป็นโรงงานสีเขียวหลังผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 50001 ครั้งล่าสุดซึ่งทีมงานต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดในการจัดตั้ง ดำเนินการ รักษาและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อจำกัดปริมาณคาร์บอนฟุตปรินท์ของเรา

เควิน มินยอง ผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและยามาฮัทสึ กล่าวว่า “ขอขอบคุณความมุ่งมั่นร่วมกันของทีมงานที่ทำให้เราสามารถยกระดับการจัดอันดับของเราขึ้นสู่ระดับ 3 เราจะเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถขยายความมุ่งมั่นสู่ “มลพิษเป็นศูนย์” ให้ครอบคลุมเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตของเราที่จะช่วยให้เราได้รับการจัดอันดับสูงสุด นั่นคือ เครือข่ายสีเขียว (ระดับ 5) ในอนาคต”

โครงการโรงงานสีเขียวเป็นแนวคิดริเริ่มของกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มุ่งยกย่องโรงงานที่ผ่านการรับรองที่มีความพยายามและมุ่งมั่นในเป้าหมาย “มลพิษเป็นศูนย์” เพื่อประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและชุมชน โรงงานแต่ละแห่งจะถูกแบ่งเป็นห้าระดับตามการตรวจสอบที่เข้มงวดของทีมตรวจสอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

คุณ วันเพ็ญ คล่องสั่งสอน (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นตัวแทนของโรงงานยามาฮัทสึรับมอบประกาศนียบัตรการรับรองโรงงาน สีเขียวระดับ 3 จากคุณจุรีพร บุญ-หลง ผู้จัดการอาวุโส สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอประจำประเทศไทย

ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประกาศความร่วมมือมุ่งสู่เป้าหมาย “มลพิษเป็นศูนย์”