เมนู
ค้นหา

11 พ.ย. 2558  ดุสเซลด ประเทศเยอรมนี

ยกระดับการประเมินการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ประจำปี

เฮงเค็ลเผยยอดขายและรายได้ในไตรมาสที่สามเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 8.4 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 4,590 ล้านยูโร (ยอดขายปกติเติบโต 3.2 เปอร์เซ็นต์)
  • กำไรจากการดำเนินงาน* เพิ่มขึ้น 12.3 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 778 ล้านยูโร
  • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี* เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ ไปอยู่ที่ 16.9 เปอร์เซ็นต์
  • รายได้สุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) +11.1 เปอร์เซ็นต์ไปอยู่ที่ 1.30 ยูโร
  • ยอดขายปกติเติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ กว่า 6.5 เปอร์เซ็นต์

“ถึงแม้สภาพตลาดยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง เฮงเค็ลมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปีนี้ เราสามารถขยายการเติบโตทั้งยอดขายและรายได้ของทุกกลุ่มธุรกิจ ยอดขายตามปกติในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่มีความมั่นคงและเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอีกครั้ง ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวมีพัฒนาการในแดนบวกโดยได้แรงขับเคลื่อนด้วยผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมในอเมริกาเหนือ ธุรกิจของเรามีการเติบโตสามไตรมาสติดต่อกัน”  มร. คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเฮงเค็ล กล่าว “กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงและกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สาม ทุกกลุ่มธุรกิจมีรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุง และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงสูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว”

 “ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามท่ามกลางสภาพตลาดที่ท้าทายและผันผวน แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการปรับตัวเพื่อรองรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ความคล่องตัวและความยืดหยุ่นยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเรา ซึ่งยืนยันว่ากลยุทธ์เพื่อการปรับตัวและการสร้างความเรียบง่ายในโครงสร้างและกระบวนการมีความสอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป”

ยกระดับการประเมินการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์

เฮงเค็ลประเมินการเติบโตของยอดขายแบบปกติและยกระดับการประเมินการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2558 “เราคาดการณ์ว่ายอดขายแบบปกติจะเติบโตที่ 3 เปอร์เซ็นต์ในปี พ.ศ. 2558 เรายังคาดหมายว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังการปรับปรุงของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น 16 เปอร์เซ็นต์และคาดหวังว่ากำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์”

ผลประกอบการและรายได้ในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558

ยอดขายของเฮงเค็ลในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นถึง 8.4 เปอร์เซ็นต์ด้วยมูลค่า 4,590 ล้านยูโร หลังการปรับปรุงผลกระทบด้านบวกของอัตราแลกเปลี่ยน 2.3 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโตยอดขายแบบปกติซึ่งปรับปรุงตามผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ ถอนการลงทุน เพิ่มขึ้น 3.2 เปอร์เซ็นต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีการเติบโตของยอดขายแบบปกติที่แข็งแกร่งเป็นสถิติใหม่ 5.5 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายแบบปกติของกลุ่มธุรกิจเพื่อความงามเติบโต 2.1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวมียอดขายปกติเติบโตอย่างมั่นคงที่ 2.3 เปอร์เซ็นต์

หลังพิจารณารายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างพบว่ากำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 12.3 เปอร์เซ็นต์ จาก 693 ล้านยูโรไปอยู่ที่ 778 ล้านยูโร ผลกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ขยายตัว 10.4 เปอร์เซ็นต์ จาก 603 ล้านยูโรเป็น 666 ล้านยูโร

ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง เพิ่มขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์เป็น  16.9 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลตอบแทนจากยอดขายเพิ่มขึ้น 0.3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 14.5 เปอร์เซ็นต์

ผลประกอบการของเฮงเค็ลอยู่ที่ -11 ล้านยูโรซึ่งเท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 24.6 เปอร์เซ็นต์ (ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 24.0 เปอร์เซ็นต์)

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สาม หลังการหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้แล้วเพิ่มขึ้น 11.0 เปอร์เซ็นต์ จาก 508 ล้านยูโรเป็น 564 ล้านยูโร รายได้สุทธิของไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 9.8 เปอร์เซ็นต์ จาก 450 ล้านยูโรเป็น 494 ล้านยูโร เมื่อหักดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ 10 ล้านยูโรแล้ว รายได้สุทธิประจำไตรมาสเพิ่มขึ้นเป็น 484 ล้านยูโร (ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า 440 ล้านยูโร)

ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 11.1 เปอร์เซ็นต์จาก 1.17 ยูโร เป็น 1.30 ยูโร ขณะที่การรายงานกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์เพิ่มขึ้น 10.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 1.01 ยูโรเป็น 1.12 ยูโร

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนสุทธิต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 0.4 เปอร์เซ็นต์เป็น 6.0 เปอร์เซ็นต์ การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการครอบครองกิจการเป็นหลัก

ผลประกอบการทางธุรกิจตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558

ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2558 ยอดขายของเฮงเค็ลเพิ่มขึ้นถึง 1,413 ล้าน ยูโร เป็น 13,715 ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่สำหรับเฮงเค็ล คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 11.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเก้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 เมื่อปรับปรุงตามอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.4 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายปกติซึ่งปรับปรุงตามผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเข้าซื้อกิจการ ถอนการลงทุน มีการขยายตัว 3.1 เปอร์เซ็นต์ โดยทั้งสามกลุ่มธุรกิจของเฮงเค็ลช่วยขับเคลื่อนผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

ผลกำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 267 ล้านยูโร จาก 1,986 ล้านยูโร เป็น 2,253 ล้านยูโร (เพิ่มขึ้น 13.4 เปอร์เซ็นต์) ผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง เพิ่มขึ้นจาก 16.1 เป็น 16.4 เปอร์เซ็นต์

รายได้สุทธิหลังการปรับปรุงสำหรับช่วงเก้าเดือนแรก หลังจากหักอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุมไม่ได้ เพิ่มขึ้น 11.9 เปอร์เซ็นต์ จาก 1,459 ล้านยูโรเป็น 1,632 ล้านยูโร

กำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุง เพิ่มขึ้น 11.9 เปอร์เซ็นต์หรือจาก 3.37 ยูโรเป็น 3.77 ยูโร

สถานะทางการเงินสุทธิของเฮงเค็ลในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 อยู่ที่ -336 ล้านยูโร (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 อยู่ที่ -153 ล้านยูโร)  การเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วเกิดขึ้นจากการชำระเงินปันผลและการชำระเงินเพื่อการครอบครองกิจการเป็นหลัก

ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สร้างความสำเร็จด้วยการเติบโตอย่างมีผลกำไรในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558 อีกครั้ง ยอดขายปกติมีการเติบโต 5.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งเหนือกว่าการเติบโตของหลายตลาดที่เกี่ยวข้อง ทำให้เฮงเค็ลมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้นในระดับเลขสองหลักอยู่ที่ 10.6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1,314 ล้านยูโร (ไตรมาสสามของปีที่แล้วอยู่ที่ 1,188 ล้านยูโร)

การเติบโตของยอดขายปกติที่แข็งแกร่งได้แรงขับเคลื่อนหลักมาจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งมีพัฒนาการที่มั่นคงมากอีกครั้ง ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มีการเติบโตในระดับเลขสองหลักซึ่งมากเป็นประวัติการณ์ ลาตินอเมริกามียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง ถึงแม้แอฟริกา/ตะวันออกกลางจะมีสภาพตลาดที่ท้าทายแต่ก็มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ยอดขายของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวเพิ่มขึ้นในแดนบวกซึ่งได้พลังขับเคลื่อนหลักจากผลประกอบการที่ดีในอเมริกาเหนือ ยอดขายในยุโรปตะวันตกยังคงอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557  

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เพิ่มขึ้น 19.3 เปอร์เซ็นต์เป็น 239 ล้านยูโร ขณะที่ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นอย่างยอดเยี่ยม แตะระดับสถิติใหม่ 18.2 เปอร์เซ็นต์ กำไรจากการดำเนินงานมีการขยายตัวอย่างมาก 23.0 เปอร์เซ็นต์ จาก 171 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วไปอยู่ที่ 211 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามมีการเติบโตอย่างมีผลกำไรเช่นกันในไตรมาสสามของปี พ.ศ. 2558 ยอดขายตามปกติเพิ่มขึ้น 2.1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นอีกครั้งที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของหลายตลาดที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ส่วนแบ่งการตลาดขยายตัว ยอดขายมีการเติบโต 5.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 964 ล้านยูโร (ไตรมาสสามของปีก่อนหน้า 918 ล้านยูโร)

ด้วยการเติบโตของยอดขายปกติที่แข็งแกร่งมาก กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่จึงมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ลาตินอเมริกาเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักอีกครั้ง ยุโรปตะวันออกมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็งมาก เอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) มียอดขายมั่นคงซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการเติบโตระดับเลขสองหลักในจีน แอฟริกา/ตะวันออกกลางมีการเติบโตของยอดขายปกติที่ดี ธุรกิจในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงและแรงกดดันด้านราคา ด้วยผลประกอบการในยุโรปตะวันตกและตลาดอิ่มตัวในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกทำให้ยอดขายยังคงต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย แต่ถึงแม้สถานการณ์จะยากลำบาก ยอดขายในอเมริกาเหนือมีการเติบโตที่น่าพึงพอใจเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจเพื่อความงามเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเติบโต 10.7 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 155 ล้านยูโร ผลตอบแทนต่อยอดขายที่ปรับแล้วเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากอยู่ที่ 16.1 เปอร์เซ็นต์ กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 45.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 142 ล้านยูโร

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ 2.3 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สาม ยอดขายเพิ่มขึ้น 8.5 เปอร์เซ็นต์ มูลค่า 2,279 ล้านยูโร (เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 2,100 ล้านยูโร)

พัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายปกติที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง ลาตินอเมริกาขยายตัวด้วยตัวเลขสองหลัก ยุโรปตะวันออก รวมถึงแอฟริกา/ตะวันออกกลางมียอดขายที่แข็งแกร่ง ถึงแม้สถานการณ์ในบางประเทศจะยากลำบาก ยอดขายในเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ต่ำกว่ายอดขายในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในจีน ยอดขายในภาพรวมของตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวอยู่ในแดนบวก โดยตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในเอเชีย-แปซิฟิกมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ ยอดขายในอเมริกาเหนือแสดงพัฒนาการที่ดี อย่างไรก็ตาม ยุโรปตะวันตกมียอดขายที่ต่ำกว่าปีที่แล้ว

กำไรจากการดำเนินงานหลังการปรับปรุงของธุรกิจเทคโนโลยีกาวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปีทีแล้ว 10.3 เปอร์เซ็นต์ มีมูลค่า 412 ล้านยูโร ส่วนผลตอบแทนของยอดขายหลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงแตะระดับ 18.1 เปอร์เซ็นต์เป็นครั้งแรก ส่วนกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์เป็น 367 ล้านยูโร

ผลประกอบการระดับภูมิภาคในไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2558

ยอดขายของเฮงเค็ลในยุโรปตะวันตกเพิ่มขึ้น 6.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 1,508 ล้านยูโร ในสภาพตลาดที่มีการแข่งขันกันสูง ยอดขายปกติลดลงต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว 1.3 เปอร์เซ็นต์ถึงแม้แต่ละประเทศในภูมิภาคนี้จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน ยอดขายปกติในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และยุโรปใต้เพิ่มขึ้น ยอดขายในเยอรมนีต่ำกว่าไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557  ยอดขายในยุโรปตะวันออกอยู่ที่ 733 ล้านยูโร เทียบกับ 792 ล้านยูโรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตลาดจะมีความท้าทาย แต่ยอดขายปกติมีการเติบโต 9.7 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรัสเซียและตุรกีเป็นพลังขับเคลื่อนหลัก ยอดขายในแอฟริกา/ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นจาก 279 ล้านยูโรเป็น 320 ล้านยูโร ถึงแม้สถานการณ์การเมืองในบางประเทศจะส่งผลต่อการเติบโต แต่ยอดขายปกติเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง 5.9 เปอร์เซ็นต์

ยอดขายในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นจาก 755 ล้านยูโรเป็น 940 ล้านยูโร การเติบโตของยอดขายตามปกติ 3.2 เปอร์เซ็นต์โดยได้แรงส่งเสริมจากทั้งสามกลุ่มธุรกิจ ลาตินอเมริกามียอดขายเติบโตจาก 266 ล้านยูโรเป็น 280 ล้านยูโร ยอดขายตามปกติเพิ่มขึ้น 10.9 เปอร์เซ็นต์ การขยายตัวที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่มาจากผลประกอบการที่เติบโตสองหลักในเม็กซิโก ยอดขายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพิ่มขึ้นจาก 691 ล้านยูโรเป็น 777 ล้านยูโร ยอดขายตามปกติเพิ่มขึ้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวในภูมิภาคนี้เติบโตแข็งแกร่ง แต่ยอดขายในตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากภาวะชะลอตัวในประเทศจีน

ในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ของยุโรป ตะวันออก แอฟริกา/ตะวันออกกลาง ลาตินเมริกาและเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) ยอดขายเพิ่มขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 1,994 ล้านยูโร ยอดขายปกติในตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่เติบโต 6.5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเหนือกว่าค่าเฉลี่ยอีกครั้ง ทุกกลุ่มธุรกิจส่งเสริมให้ เฮงเค็ล กรุ๊ป มีการเติบโตตามปกติเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งยอดขายจากตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี พ.ศ. 2557 โดยอยู่ที่ 43 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวมียอดขายตามปกติเพิ่มขึ้น 0.4 เปอร์เซ็นต์และมีมูลค่า 2,563 ล้านยูโร

การประเมินภาพรวมธุรกิจของเฮงเค็ล กรุ๊ป ในปี พ.ศ. 2558

เฮงเค็ลได้กำหนดการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายปกติประจำปี พ.ศ. 2558 และในปัจจุบันคาดการณ์การเติบโตอยู่ที่ 3 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของยอดขายปกติในกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นระหว่าง 4 – 5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเพื่อความงามจะมียอดขายปกติเติบโตประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ เฮงเค็ลคาดว่าการเติบโตที่ชะลอตัวลงในประเทศจีนจะทำให้ยอดขายปกติของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวอยู่ระหว่าง 2 – 3 เปอร์เซ็นต์ เฮงเค็ลคาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่ยังคงที่ เฮงเค็ลยืนยันการประเมินผลตอบแทนจากยอดขายหลังปรับปรุง (EBIT) จะเพิ่มขึ้นราว 16 เปอร์เซ็นต์ (พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 15.8 เปอร์เซ็นต์) และทุกกลุ่มธุรกิจจะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโต เฮงเค็ลได้เพิ่มการประเมินผลกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์หลังการปรับปรุงซึ่งจะเติบโตมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์  (พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 4.38 ยูโร)

*ปรับปรุงสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นแบบครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายแบบครั้งเดียวและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้าง

เอกสารนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ซึ่งยึดตามการประมาณการและข้อสันนิษฐานในปัจจุบันจากฝ่ายบริหารประจำองค์กรของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้มีลักษณะพิเศษเนื่องจากการใช้คำต่างๆ เช่น คาดว่า มีเป้าหมายที่จะ วางแผน ทำนาย สันนิษฐาน เชื่อว่า ประมาณการ คาดการณ์ พยากรณ์ และคำในลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยไม่มีเจตนาใช้คำกล่าวเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้าใจว่ามีการรับประกันว่า      ความคาดหวังดังกล่าวจะเป็นจริง ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตของบริษัท เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค   เคจีเอเอ เกิดจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายปัจจัย และอาจแตกต่างจากข้อความคาดการณ์อนาคตข้างต้นได้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ หลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเฮงเค็ลและไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องล่วงหน้า เช่น สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต การกระทำของคู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพตลาด ทั้งนี้บริษัทไม่ได้วางแผนหรือรับที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์อนาคตให้เป็นข้อมูลล่าสุด