เมนู
ค้นหา

27 ต.ค. 2558  กรุงเทพฯ

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนลเ ปิดตัวกิจกรรม Shaping Futures อย่างเป็นทางการร่วมกับ ToB1 แฮร์สเตชั่น ครั้งแรกในประเทศไทย

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (ประเทศไทย) โดยคุณธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ General Manager ร่วมกับ ToB1 แฮร์สเตชั่น ซาลอนที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย  โดยคุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ ประธานกรรมการ ToB1 กรุ๊ป และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมเปิดตัวโครงการเพื่อสังคม “Shaping Futures” ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับการพัฒนา ทักษะทางด้านช่างผมและโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8คน จะได้เข้ารับการอบรบจากชวาร์สคอฟ ASK Academy และ ToB1 อคาเดมี่ พร้อมโอกาสในฝึกงานจริงในร้าน ToB1 แฮร์สเตชั่น

ทีมผลิตภัณฑ์ดูแลความงามระดับมืออาชีพของเฮงเค็ล นำโดย คุณธีรศักดิ์ ไตรทิพย์ ผู้จัดการทั่วไป (คนที่ห้าจากซ้าย) และทีม ToB1 Hair Station นำโดยกรรมการผู้จัดการ  คุณสมพงษ์ พรปทุมชัยกิจ (คนที่สี่จากซ้าย) พร้อมเยาวชนทั้ง 8 คน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรบด้านการทำผม

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกรับการฝึกอบรมในหลักสูตรการทำผมเบื้องต้น

ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนลเ ปิดตัวกิจกรรม Shaping Futures อย่างเป็นทางการร่วมกับ ToB1 แฮร์สเตชั่น ครั้งแรกในประเทศไทย