เมนู
ค้นหา

20 ต.ค. 2558

กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนในชนบทของประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทย จากโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลความงามยามาฮัทสึ เดินทางเยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและประเด็นทางสังคมที่สำคัญให้แก่เด็กนักเรียน

โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เด็กนักเรียนจึงไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆได้ พนักงานเฮงเค็ลมอบคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องให้แก่นักเรียน และใช้เวลาตลอดทั้งวันในการพูดคุยกับเด็กๆ เพื่อบอกเล่าถึงความสำคัญของการหนีห่างจากสิ่งไม่ดีและการใช้ความรุนแรง เพื่อความปลอดภัยของเด็กทุกคนในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังแบ่งปันข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนอีกด้วย

เบน ฟาน เดน เฮนเด รองประธานฝ่ายห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชีย-แปซิฟิกกล่าวว่า “การเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีคือส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของเฮงเค็ลเสมอมา และเราเชื่อในการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ เราหวังว่าการมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจะช่วยเชื่อมต่อเด็กนักเรียนเข้ากับโลกภายนอก ขณะที่ความรู้ด้านสังคมที่เราแบ่งปันนั้นจะช่วยชี้แนะพวกเขาให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ”

มอบความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนในชนบทของประเทศไทย

เด็กนักเรียนสนุกสนานกับการเล่นเกมระหว่างกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับพนักงานของเฮงเค็ล

ทีม ผลิตภัณฑ์ดูแลความงามจากโรงงานยามาฮัทสึร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้เด็ก นักเรียน (จากซ้าย)ภาณุวัฒน์  จุลศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ทานตะวัน  คำไพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางเทคนิค เควิน มินยอง ผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่การผลิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียและยามาฮัทสึ จุฑามาศ  หวังประเสริฐ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ เบน ฟาน เดน เฮนเด รองประธานฝ่ายห่วงโซ่การผลิต ผลิตภัณฑ์ดูแลความงาม เฮงเค็ล เอเชีย-แปซิฟิก และ วัฒนา  แสงยุนนท์ ผู้จัดการแผนกธุรการทั่วไป