เมนู
ค้นหา

13 ต.ค. 2558

ความยั่งยืนในประเทศไทย

รางวัลด้านความปลอดภัยสำหรับโรงงานผลิตกาว

เฮงเค็ล ประเทศไทย ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดงจากกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติความสูญเสียด้านเวลาจากอุบัติเหตุในการทำงานให้เป็นศูนย์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยรางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของการรักษามาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงของโรงงานผลิตกาวของเฮงเค็ล ในอำเภอบางปะกง

รางวัลนี้มอบให้แก่โรงงานที่มีรายงานสถิติความสูญเสียด้านเวลาจากอุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โรงงานที่ดำเนินงานตั้งแต่หนึ่ง ถึงสองล้านชั่วโมงการทำงานโดยไม่มีความสูญเสียด้านเวลาจากอุบัติเหตุ จะผ่านคุณสมบัติได้รับประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง

เจษฎา มณีวัฒนาพฤกษ์ ผู้จัดการโรงงาน ของ เฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นผลมาจากความพยายามของคณะทำงานและความความปลอดภัยด้านสุขภาพ ในการสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการด้านความปลอดภัยของโรงงานมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่กำหนด และพนักงานในโรงงานทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมด้านการรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น ผ่านทางมาตรฐานและการปฏิบัติเพื่อรักษาความปลอดภัยที่สูงขึ้นต่อไป”