เมนู
ค้นหา

9 ต.ค. 2558

พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน

มอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปให้โรงเรียนในภาคเหนือของไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเดินทางเยือนจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมอบคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ของเล่น และอุปกรณ์การเรียน เมื่อเดือนกรกฎาคม ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาทรอุทิศ

โรงเรียนดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลติดกับชายแดนของประเทศลาว นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย พ่อแม่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การศึกษาของเด็กนักเรียนจำกัดอยู่เฉพาะหนังสือเรียน พวกเขาสามารถเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนในครั้งนี้ เด็กนักเรียนสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและค้นหาข้อมูลออนไลน์สำหรับการศึกษา พวกเขายังสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับการจัดทำรายงาน การบ้าน และดำเนินโครงการของโรงเรียนด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เซลและเพาเวอร์พอยท์

อิริค อีเดลแมนน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาว เฮงเค็ล ประเทศไทยกล่าวว่า “โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงไม่สามารถได้รับการสนับสนุนหรือเงินทุนจากเมืองหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการศึกษาของพวกเขา เราหวังว่าการมอบอุปกรณ์การเรียนครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างในชิวิตของพวกเขาและจุดประกายให้เด็กๆ เพิ่มพูนศักยภาพได้อย่างเต็มที่”