เมนู
ค้นหา

6 ต.ค. 2558

การบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้

สนับสนุนมูลนิธิศรีนครินทร์ในประเทศไทย

เฮงเค็ล ประเทศไทยมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทให้แก่มูลนิธิศรีนครินทร์ในประเทศไทย ซึงสนับสนุนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ขาดแคลนโอกาส

เฮงเค็ลมอบเช็คจำนวน 100,000 บาทระหว่างกิจกรรมถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ซึ่งมีการอธิบายถึงการทำงานของมูลนิธิที่ให้ประโยชน์แก่สาธารณชนและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปโทรศัพท์เข้ามามอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม

เฮงเค็ลมอบเช็คให้แก่มูลนิธิศรีนครินทร์ระหว่างการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558