เมนู
ค้นหา

6 มี.ค. 2558  กรุงเทพฯ

รายงานด้านความยั่งยืนครั้งที่ 24 ได้รับการตีพิมพ์

เฮงเค็ล บรรลุเป้าหมายแรกทางด้านความยั่งยืน ก่อนระยะเวลาที่กำหนด

รายงานด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านความก้าวหน้าด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในรายงานได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของพนักงานเฮงเค็ลทั่วโลก และความก้าวหน้าของบริษัทในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนที่ได้ตั้งเอาไว้ภายในปี พ.ศ 2573

“กลยุทธ์ความยั่งยืนที่ชัดเจนของเฮงเค็ล ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยสามารถบรรลุเป้าหมาย 4 ใน 5 ของเป้าหมายระดับกลางที่ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ถึงหนึ่งปี” นางแคทรีน แมงเนส รองประธานบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ประธานสภาความยั่งยืนของเฮงเค็ล กล่าว “พนักงานของเรามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ และเราจะยังคงยืนหยัดบนคำมั่นและความเชี่ยวชาญของพนักงานของเราเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จในก้าวต่อไป” นางแคทรีน กล่าว

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ล ที่ได้นำเสนอตั้งแต่ปี พ.ศ 2555 ได้กำหนดเป้าหมายระยะยาวในการสร้างความสำเร็จด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเป็นสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้ เฮงเค็ล ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างคุณค่าที่บริษัทได้สร้างสรรค์ขึ้น กับการใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าลงการใช้ทรัพยากรลงร้อยละ 30 เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2554 - 2558

ในปี พ.ศ 2557 ที่ผ่านมา เฮงเค็ลได้บรรลุความก้าวหน้าที่โดดเด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขึ้นร้อยละ 20 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ ดีขึ้นร้อยละ 19 ในขณะที่ปริมาณของเสียจากการผลิต ลดลงร้อยละ 18 (หากไม่รวมปริมาณของเสียจากกิจกรรมพิเศษและการกำจัดของเสีย จะลดลงถึงร้อยละ 22) และด้านความปลอดภัยในการทำงานดีขึ้นร้อยละ 25 สำหรับในปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนา และได้วางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายระดับกลางสำหรับ ปี พ.ศ 2563

วิสัยทัศน์ของเฮงเค็ล ด้านการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนไม่เฉพาะเพียงแต่เป็นความรับผิดชอบขององค์กรเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยบริษัทมีกลยุทธ์หลัก 3 ด้าน เป็นหัวใจสำคัญในการนำไปสู่การปฎิบัติเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Products) พันธมิตร (Partner) และ พนักงาน (People) โดยบริษัทมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้คุณค่ากับผู้บริโภคมากที่สุด โดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการร่วมมือกันกับพันธมิตร เฮงเค็ลตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิตทั้งหมด ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ภายในปี พ.ศ 2573

หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่เฮงเค็ลนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2557 คือโครงการทูตความยั่งยืนเฮงเค็ล โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าใจเรื่องความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับเพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผู้บริโภค รวมถึงนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน โดยตั้งแต่ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 มีพนักงานมากกว่า 3,800 คนใน 70 ประเทศ ได้ผ่านการอบรมเพื่อเป็นทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ล และได้มีการให้ความรู้กับโรงเรียนจำนวน 36,000 โรงเรียนใน 37 ประเทศที่เฮงเค็ลดำเนินธุรกิจอยู่

เฮงเค็ล บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2557 เฮงเค็ลได้รับการจัดอันดับจากหน่วยงานด้านความยั่งยืนหลายหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และในระดับนานาชาติ เฮงเค็ลได้รับการจัดอันดับดัชนีด้านความยั่งยืนของดาวน์โจนส์ตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวโครงการจัดอันดับดังกล่าวในปี พ.ศ 2542 โดยติดอันดับผู้นำด้านอุตสาหกรรมที่สนับสนุนด้านความยั่งยืนถึง 8 ครั้งติดต่อกัน และยังได้รับการรวบรวมไว้ในดัชนีด้านการมีคุณธรรม (FTSE4 Good ethical idex) เป็นระยะเวลา 14 ปีติดต่อกันอีกด้วย